ARTIKLER FRA SENESTE MAGASIN DEN 29. april 2016 / NR. 13
Husk de gode historier om udsatte børn

Husk de gode historier om udsatte børn

/// Børnesager / Familiechef Kit Borup fra Mariagerfjord får rigtig meget ud af netværket med kolleger, fordi de har utroligt meget at lære hinanden. Og så minder hun sig selv og kollegerne om, at de også skal turde fortælle de gode historier om indsatsen for de udsatte børn.

Vi låner størrelse af hinanden

Vi låner størrelse af hinanden

/// Erhverv / Da Viborg Kommune i februar kom med som kommune nr. 12 blev Business Region Aarhus en østjysk millionby. Kommunerne ”låner størrelse af hinanden” for at tiltrække vækst, virksomheder og medarbejdere, siger formanden Jørgen Gaarde (S).

KL og staten koordinerer tilgangen til data på socialområdet

/// Kronik / På trods af, at socialområdet fylder rigtig meget i de kommunale budgetter, ved vi i dag ikke nok om, hvad pengene bruges på. Derfor samarbejder KL, Social- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik om at sikre bedre data på socialområdet.

/// Kalenderen

Helsingør har ansat beredskabschef

/// Dagens navn / Efter at have forladt det fælleskommunale Nordsjællands Brandvæsen er Helsingør Kommune i gang med at etablere sit eget selvstændige beredskab og har ansat Søren Lundhild, viceberedskabschef i Slagelse Kommune, som beredskabschef.

Næste skoleårs succes skal skabes nu

Næste skoleårs succes skal skabes nu

/// Debat / Hvordan vil det gå i næste skoleår? Danske Skoleelever, Skole og Forældre, Skolederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen er gået sammen for at give perspektiver på, hvordan vi forsat støtter en positiv udvikling af folkeskolen. Her er René G. Nielsens bud.

Blogs Se flere blogindlæg

Motiv: Præsentation af naturplaner ved Klyde Sø
Tid: 20. april 2016
Fotograf: Mathias Løvgreen Bojesen / Scanpix

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) præsenterede i sidste uge 252 nye naturplaner. Planerne sikrer bedre vilkår for truede arter som sommerfugle og orkidéer på et område på størrelse med Fyn. Naturplanerne skal realiseres i et samarbejde mellem lodsejere, kommuner og staten. Regeringen har budgetteret indsatsen til 1,8 milliarder kroner. • ksp

ARTIKLER FRA DEN 28. april 2016
Slang fremmer forståelsen

Slang fremmer forståelsen

/// Sprog / Ved at vise glimt af, at man forstår de unges brug af slang, kan politikerne skabe større forståelse og accept mellem dem selv og de unge, lyder det fra både blogger og sprogforsker.

Slog danskhed op i telefonbogen

Slog danskhed op i telefonbogen

/// Integration / Siden Biljana Lozo flygtede fra det krigsramte Bosnien i 1992, har hun stædigt kæmpet for at blive en integreret del af det danske samfund. Det kræver blandt andet, at de nye flygtninge og indvandrere får et hurtigt kendskab til det flade danske hierarki på arbejdsmarkedet.

Ordet på gaden

Ordet på gaden

/// Slang / Ved du, hvordan de unge taler? Danijel ”Drux” fra hiphopbloggen Droz Daily Steezin guider her til ni slangudtryk fra gaden.

Regnskab 2015 – presset kommunal økonomi

/// Økonomi / De endelige regnskabstal for 2015 viser, at kommunerne for femte år i træk leverer et regnskabsresultat inden for aftalerammen. Men bag tallene gemmer sig et billede af en presset kommunal økonomi.

København mangler plejeforældre

/// Flygtningebørn / Blandt de 335 flygtninge, som kommunen skal tage imod i år, er der efter planen 26 uledsagede flygtningebørn. Det giver nye problemstillinger i kommunen.

Danske Havne har ansat direktør

Danske Havne har ansat direktør

/// Dagens navn / Brancheorganisationen Danske Havne har ansat Bjørn B. Christiansen, partner i lobbyvirksomheden Public Affairs Group i København, som ny direktør og efterfølger for Gitte Lillelund Bech.

KL’s løsningsforslag bør bane vejen for bredt forlig

KL’s løsningsforslag bør bane vejen for bredt forlig

/// Debat / På trods af befolkningsmæssige, geografiske og politiske forskelligheder er det lykkedes at identificere konkrete fælles forslag til, hvordan planloven og den øvrige miljølovgivning bør ændres.

Skolereformen – vi er godt på vej

Skolereformen – vi er godt på vej

/// Debat / Hvordan vil det gå i næste skoleår? Danske Skoleelever, Skole og Forældre, Skolederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen er gået sammen for at give perspektiver på, hvordan vi forsat støtter en positiv udvikling af folkeskolen. Her er Claus Hjortdals bud.

ARTIKLER FRA DEN 27. april 2016
Jeg er pæredansk

Jeg er pæredansk

/// Integration / Gennem fyrre år som ny dansker har Foday Sankoh oplevet, hvordan det officielle Danmarks tilgang til de fremmede er gået fra god til dårlig. God integration handler om, at især politikerne taler mindre om forskellene på dem og os og møder indvandrerne med accept.

Ansvaret kan man ikke løbe fra

Ansvaret kan man ikke løbe fra

/// Kodeks / Stadsdirektøren i Odense, Stefan Birkebjerg Andersen, er glad for, at borgerne, de sociale medier og pressen holder et vågent øje med demokratiet. For i en verden, der bliver stadig mere kompleks, er det vigtigt med stor gennemsigtighed.

Aabenraa vil blåstemple virksomheder

/// CSR / Aabenraa Kommune satser på at få flere virksomheder til at gå efter et socialt image på beskæftigelsesområdet. Det sker med en ny lokal certificering, som kommunen administrerer.

Undskyldning til Godhavn-drenge

Undskyldning til Godhavn-drenge

/// Kort nyt / Folketinget kan ikke blive enige om at give en officiel undskyldning til de drenge, der blev mishandlet og udsat for overgreb på opholdsstedet Godhavn i perioden 1940 til 1980. Men det kan V-borgmester Kim Valentin.

Randers får ny socialchef

/// Dagens navn / Randers Kommune har ansat Carsten Wulff Hansen, voksenhandicapchef i Aarhus Kommune, som ny socialchef.

Senge, varme hænder og kultur

Senge, varme hænder og kultur

/// Debat / Der skal både være plads til et tilstrækkeligt antal senge, varme hænder og kultur som forebyggelse og sundhedsfremme.

Ret fokus på formålet med skolen

Ret fokus på formålet med skolen

/// Debat / Hvordan vil det gå i næste skoleår? Danske Skoleelever, Skole og Forældre, Skolederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen er gået sammen for at give perspektiver på, hvordan vi forsat støtter en positiv udvikling af folkeskolen. Her er Mette With Hagensens bud.

ARTIKLER FRA DEN 26. april 2016
Demente har også brug for en dobbeltseng

Demente har også brug for en dobbeltseng

/// Demens / I Lyngby-Taarbæk drømmer de pårørende om, at kommunen skal blive førende til omsorg for demente. Og en helt ny handleplan er et godt stykke på vejen. Den udmærker sig ved at trække på viden fra såvel forskere som andre kommuner, medarbejdere og pårørende.

Kommuner skal tage stilling til DUBU

Kommuner skal tage stilling til DUBU

/// Børnesager / Efter fem år skal it-systemet DUBU i genudbud. Det giver nye kommuner mulighed for at tilslutte sig det sagsunderstøttende system, mens de kommuner, der allerede gør brug af det skal tilkendegive, om de ønsker at køre videre.

Medarbejdere presses af frustrerede pårørende

Medarbejdere presses af frustrerede pårørende

/// Pårørende / Det er ikke nok, at kommunen har en pårørendepolitik. Medarbejderne skal også klædes på, så de har metoder til at inddrage de pårørende og til at undgå konflikter.

To ud af 100 flygtninge klar til job

To ud af 100 flygtninge klar til job

/// Kort nyt / Det står sløjt til med jobparatheden hos flygtningene i Danmark. I hvert fald vurderer kommunerne, at blot to procent af flygtninge i det treårige integrationsforløb er klar til at tage et arbejde.

Ny centerchef i Københavns børne- og ungdomsforvaltning

/// Dagens navn / Københavns Kommunes børne- og ungdomsforvaltning har ansat Mette Seneca Kløve, afdelingschef i Albertslund Kommune, som ny chef for Center for Policy, der har ansvaret for administrative og politiske oplæg vedrørende forvaltningens samlede virksomhed.

Vil kommunerne give plads til disruption?

Vil kommunerne give plads til disruption?

/// Debat / I disse år er det oplagt at spørge, hvor den kommunale service er om ti år i den disruptive teknologiske økonomi med nye løsninger og forretningsmodeller, som borgerne i stadig stigende grad tager til sig.

ARTIKLER FRA DEN 25. april 2016
Kommuner bremses i grønne klimaløsninger

Kommuner bremses i grønne klimaløsninger

/// Klima / Statsligt regeltyranni tvinger oversvømmelsestruede kommuner til at fravælge billige løsninger og i stedet kaste sig ud i voldsomt dyrere kloakprojekter.

Investeringer sikrer bedre liv og økonomi

Investeringer sikrer bedre liv og økonomi

/// Socialområdet / Københavns Kommune har etableret en analysehed, der skal koordinere og undersøge effekten af de 24 milliarder kroner, som borgerne får i ydelse om året.

Staten tæt på retssag om kystsikring

Staten tæt på retssag om kystsikring

/// Kystsikring / Tre nordsjællandske kommuner kan ikke få staten til at betale sin andel af en trecifret millionregning til kystsikringsprojekt. Nu truer en mulig retssag. Kammeradvokaten vurderer, at kommunerne har en god sag.

Staten klar til at forhandle om milliardgæld

/// Inddrivelse / Kommunerne får noget af gældsinddrivelsen tilbage efter kollapset i det statslige inddrivelsessystem EFI. Samtidig vil staten forhandle om et køb af de kommunale restancer.

Guldborgsund henter ny topchef i Sønderborg

Guldborgsund henter ny topchef i Sønderborg

/// Dagens navn / Søren Bonde Hansen, hidtil kommunaldirektør i Sønderborg, skifter i næste måned til kommunaldirektør i Guldborgsund.

Rædselsfuld mangel

Rædselsfuld mangel

/// BLOG / Tal fra februar viste, at 2.100 unge hverken havde praktikplads i en virksomhed eller skolepraktik. Det er ikke et usynligt problem, men det haster umådeligt at få gjort noget fundamentalt ved det.

Stor ansvarlighed trods presset økonomi

/// KL MENER / Konklusionen er meget klar: Der er ganske enkelt ikke 2,4 milliarder kroner, som kan afleveres til regeringen til fri afbenyttelse på finansloven.

SENESTE E-MAGASINER

 • 28. april 2016
 • 14. april 2016
 • 07. april 2016
 • 31. marts 2016
 • 17. marts 2016
 • 10. marts 2016
 • 03. marts 2016
 • 25. februar 2016
 • 11. februar 2016
 • 04. februar 2016

Runde år

 • Hans Kristian Wollesen (DF), pensionist og medlem af Aabenraa Byråd, fylder 70 år den 7. maj.
 • Jørgen Bech (V), major og medlem af Frederikssund Byråd, fylder 60 år den 5. maj.
 • Annette Torp (V), sparekassekasserer og medlem af Skive Byråd, fylder 60 år den 5. maj.
 • Mogens E. Jespersen (V), borgmester i Mariagerfjord Kommune, fylder 60 år den 15. maj.
 • Kisser Franciska Lehnert (løsgænger), selvstændig og medlem af Ringsted Byråd, fylder 50 år den 10. maj.
 • Kim Gosvig Hansen (K), salgschef og medlem af Billund Byråd, fylder 50 år den 11. maj.
 • Peter Jacobsen (DF), landmand og 1. viceborgmester i Kalundborg Kommune,fylder 50 år den 12. maj.
 • Martin Skøtt (S), AC-fuldmægtig og medlem af Ikast-Brande Byråd, fylder 40 år den 2. maj.
 • Louise Feilberg Levy (V), direktør og medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse, fylder 40 år den 8. maj.
 • Duygu A. Ngotho (S), hjemmesygeplejerske og medlem af Helsingør Byråd, fylder 30 år den 9. maj.

Skriv hvad du søger