• [ 1-8 ]
 • 1 Efterreguleringen giver nye vindere og tabere
  25.06.2020

  Når den fastfrosne medfinansiering skal efterreguleres, kan det flytte millioner mellem kommunerne. Udligningsreformens parter skal beslutte, om der skal tages særlige hensyn i år. Efterregulering af

 • 2 Medfinansieringen er sparket til hjørne
  25.06.2020

  Udligningsreformen gav ikke en afklaring omkring den kommunale med-finansiering af sundhedsudgifterne. Det ærgrer en række borgmestre, som er godt trætte af ordningen, der nu år er fastfrosset på ande

 • 3 Længe ventet analyse om KMF 06.02.2020

  I forlængelse af økonomiaftalen for 2019 er der gennemført en analyse af kommunernes udgifter til medfinansiering af sundhedsområdet (KMF) i 2018. Analysen viser tydeligt, at udgifterne til KMF har ud

 • 4 Minister fastfryser kommunal medfinansiering 21.03.2019

  For at skabe budgetsikkerhed i kommunerne fastfryses den kommunale medfinansiering for 2019. Beslutningen kommer, fordi der endnu en gang er rod med datagrundlaget. Klagerne over uigennemskuelige regn

 • 5 Borgmestre kræver forklaring på høje sygehusregninger: Hvad har vi betalt for? 01.11.2018

  Otte fynske borgmestre kan ikke forstå, at deres andel af udgifterne til sygehusindlæggelser er væsentlig højere end budgetteret, når antallet af indlæggelser ikke er steget tilsvarende. Derfor har de

 • 6 Slut med dobbeltbetaling
  03.11.2016

  Det skal være slut med at betale for to indlæggelser, når sygehusene flytter rundt på patienterne på grund af pladsmangel. Samtidig kommer prisen på indlæggelser til at afhænge af patientens alder. Æn

 • 7 Målrettet model for kommunal medfinansiering 02.06.2016

  Regeringen og KL er enige om at foretage fire grundlæggende justeringer af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF). Det sker for dels at skabe større sammenhæng mellem kommunernes mulig

 • 8 Serviceeftersyn af kommunal medfinansiering 03.09.2015

  Den kommunale medfinansiering er et væsentlig instrument, der fremmer samarbejdet mellem regioner og kommuner. Det viser en evaluering, der blev gennemført i foråret 2015. Men den viser også, at der p

Skriv hvad du søger