• 1 Klassekammerateffekten virker ikke rigtigt 26.06.2020

  Børn med behov for sprogstøtte, der køres ud af eget skoledistrikt til klasser med en overvægt af etnisk danske elever, klarer sig fagligt dårligere, end de der bliver, viser ny undersøgelse. Aarhus-r

 • 2 Inklusionen er et minefelt
  05.03.2020

  Inklusionsopgaven vokser i folkeskolen. Samtidig tages flere elever ud af skolen til andre tilbud. Det paradoks oplever man i Københavns Kommune, der sidste år stod med en ekstraregning på 135 million

 • 3 En tredje vej til inklusion 27.02.2020

  I Nyborg skal skolelederne i fællesskab fordele midler til specialundervisning og inklusion. Den netop vedtagne model viser en tredje vej til styring af økonomien på skoleområdet. Den triste baggrund

 • 4 Børn skal føle at vi gerne vil dem
  16.11.2018

  Børn, der ikke kommer i skole, er et stigende problem i alle kommuner. I Vejle vil man ændre kulturen med den tværgående indsats "Fra fravær til fremmøde". Det er værdifuldt, at børnene er i skolen, s

 • 5 Regeringen vil bruge satspuljepenge mod vold og trusler i skolen 01.10.2018

  30 millioner kroner fra satspuljen skal bruges til at forebygge vold og trusler i grundskolen, foreslår regeringen. Hver fjerde lærer i grundskolen er inden for det sidste år blevet udsat for trusler,

 • 6 Hvorfor stiger andelen af elever i specialtilbud?
  16.08.2018

  Andelen af elever i specialtilbud stiger i mange kommuner. Hvad er grunden, og hvad kan kommunen gøre? Siden inklusionsloven blev gennemført i 2012 har der været et stærkt fokus på inklusion, og antal

 • 7 Børn skal være en del af det almene fællesskab 26.05.2016

  Ekspertgruppen om inklusion gav for nylig deres rapport og anbefalinger til minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V). I alt indeholder rapporten knap 100 anbefalinger til

 • 8 Inklusion er blevet et skældsord
  19.05.2016

  Inklusion i folkeskolen har fået en negativ klang. For at ændre det skal der mere fokus på eleverne i stedet for måltal, anbefaler ekspertgruppen for inklusionseftersyn. ”Inklusion – fra sympatisk tan

 • 9 Inklusionseftersynet: Aldrig mere dem og os i folkeskolen 19.05.2016

  7.000 børn er ført tilbage fra specialtilbud til den almene undervisning. Det er flest drenge, børn med anden etnisk baggrund og børn, hvis forældre har en lav uddannelsesgrad. Regeringens inklusionse

 • 10 Inklusionsindsatser skærper elevers koncentration
  14.04.2016

  Elever bliver bedre til at koncentrere sig, hvis de bliver inddraget i deres egen udvikling. Samme effekt har opkvalificering af deres lærere, men øget fagligt udbytte er ingen garanti. Det viser ny f

Skriv hvad du søger