• 1 Langeland skærer ind til benet: Nødsaget til at revidere budgettet 04.04.2019

  Et enigt byråd på Langeland har netop indgået en aftale om et tillæg til budgetforliget, der byder på yderligere besparelser. Livremmen skal spændes yderligere ind i det kommunale budget på Langeland.

 • 2 Kommunerne ruster sig til fremtidens ældrepleje 04.03.2019

  Er der andre faggrupper end sosu-medarbejderne, der kan inddrages i ældreplejen? Og i hvilket omfang skal kommunen give tilbud til sunde og aktive ældre? Det er nogle spørgsmål, som nu skal til debat

 • 3 Ældreminister opgiver omstridt lovforslag 18.01.2019

  Ældreminister Thyra Frank dropper afbureaukratiseringsforslag efter kritik Kommunerne skal fortsat have pligt til at lave en tilsynspolitik for hjemmeplejen. Det meddeler Sundheds- og ældreministeriet

 • 4 Robotter overtager opgaver i kommunerne 21.09.2018

  Hver fjerde danske kommune har indført robotter til at udføre administrative opgaver. Robotterne strømmer ind i de danske kommuner. Lidt over hver fjerde danske kommune (27 procent) har således indfør

 • 5 Et bedre erhvervsfremmesystem 13.09.2018

  Implementeringen af det nye erhvervsfremmesystem er i fuld gang. Planen er, at 1. januar 2019 træder den nye lov om erhvervsfremme i kraft. Loven udmønter den politiske aftale mellem regeringen og Dan

 • 6 Kommunale effektiviseringer hele vejen rundt 08.03.2018

  En KL-undersøgelse viser, at kommunerne tager bredt fat på effektiviseringsdagsordenen i 2018, og at administrationsområdet fortsat er det område, der bidrager mest til de samlede effektiviseringsgevi

 • 7 Armlægningen er i gang 18.05.2017

  Den årlige tovtrækning med regeringen om rammerne for den kommunale økonomi er skudt i gang. Finansministeren har sat kaffe over, og der er budt op til et intensivt forhandlingsforløb, hvor målstregen

 • 8 Kommuner vender hver en kvadratmeter
  29.09.2016

  Der kan være både mange penge og mange følelser i at effektivisere kommunal ejendomsdrift. Derfor er dialog et vigtigt redskab, når en kommune vil trimme vedligeholdelsen og brugen af sine bygninger.

 • 9 Indkøbsdata skal løfte fremtidens effektiviseringsarbejde 18.08.2016

  Indkøbsområdet har i længere tid stået højt på listen, når kommunerne skal hente effektiviseringsgevinster. Men nu får kommunerne nogle nye og helt unikke muligheder for at sammenligne sig med andre k

 • 10 Kommunerne bruger konkurrenceudsættelse intelligent 19.05.2016

  Kommunerne samarbejder i stor udstrækning med private virksomheder, og brugen af konkurrenceudsættelse kan være en af vejene til at hente effektiviseringsgevinster. Hverken urealistiske potentialer el

Skriv hvad du søger