• 1 Muligheder i fremtidens velfærd 05.12.2019

  Der er i disse år store forventninger til den velfærd, som kommunerne skal kunne levere nu og fremadrettet til borgerne. Men hvordan sikrer vi, at forventninger og muligheder følges ad? Kommunaløkonom

 • 2 Hvad ved vi om beboerne i plejeboliger? 07.11.2019

  Omkring 40.000 borgere over 65 år bor i en plejebolig. Tallet har været stabilt de seneste 10 år, men bag tallet ses både forskydning og stabilitet. For eksempel at antallet af yngre i plejebolig ser

 • 3 Ændrede familiemønstre kan ændre plejebehovet i fremtiden 24.10.2019

  Som vi lever nu, vil flere enlige øge behovet for offentlig service. Familiemønstret for fremtidens ældre kan øge kommunernes udfordringer med at levere service til dem, som har behov for det. De ved

 • 4 Brug indkøbsressourcerne klogt 10.10.2019

  Kommunerne har gennem de sidste år øget konkurrenceudsættelsen. Men man kan stadig argumentere for, at der blot kradses i overfladen. En anden organisering af indkøbsfagligheden og et nyt fokus på opg

 • 5 Tre inspirationskilder til økonomisk råderum 26.09.2019

  I alle landets kommuner arbejdes der med at skabe nyt økonomisk råderum. Kommunerne anvender mange greb i jagten efter mest mulig tid til kerneopgaven, høj faglig kvalitet og rum til politiske priorit

 • 6 Udgifterne på social- området stiger: Nu er der ny viden om årsagerne 12.09.2019

  Det specialiserede voksenområde udfordrer kommunerne økonomisk og styringsmæssigt, og udgifterne er steget kraftigt i de senere år. Et nyt projekt fra KL kaster lys over årsagerne til udgiftspresset.

 • 7 Kan ældreplejen målrettes? 29.08.2019

  Er vi på vej med en Sverigesmodel på ældreområdet? Danske data og svenske erfaringer tyder på, at der er både menneskelige og økonomiske potentialer i at understøtte ældre i at blive i eget hjem længs

 • 8 Hul i statskassen ændrer ikke på mængden af velfærdsopgaver 27.08.2019

  Der er et hul i statskassen på størrelse med 3,5 milliarder kroner, siger finansministeren efter servicetjek af de offentlige finanser. Det ændrer ikke på, at kommunerne står med en lang række udfordr

 • 9 Er det tid til at give fritids- og klubtilbud et eftersyn? 15.08.2019

  Loven om Justeringen af folkeskolen har igen sat spot på folkeskolen, men ændringen giver også anledning til at sætte lys på kommunernes strategi på fritids- og klubområdet. Folketinget vedtog den 2.

 • 10 Digitalisering af administrationen giver bedre prioritering af ressourcer 27.06.2019

  Kommunerne har i mange år arbejdet med at effektivisere administrationen og er kommet rigtig langt gennem blandt andet digitalisering af de administrative arbejdsgange. Et nyt inspirationskatalog fra

Skriv hvad du søger