• 1 Nærhed er nøglen til velfærd 10.10.2019

  Detailstyring fra Slotsholmen giver ikke den bedste velfærd til borgerne. Kvalitet sikres bedst ved, at lokale politikere, ledere og medarbejdere tager ansvar og løser de problemer, som opstår lokalt.

 • 2 Jobcentrene er garant for en aktiv beskæftigelsesindsats 26.09.2019

  Der er næsten gået sport i at komme med udokumenterede og ofte faktuelt forkerte påstande om jobcentrenes arbejde – at de er både overflødige, uduelige og alt for dyre. Der er for tiden megen debat om

 • 3 Ansvarlig og fornuftig aftale om kommunernes økonomi i 2020 12.09.2019

  Det er en aftale, der giver kommunerne, under ét, rum til at tage hånd om det øgede antal borgere, der har behov for lokal velfærd. Aftalen er et første skridt til at løfte de store udfordringer. Budg

 • 4 Klimatilpasningen skal op i gear 29.08.2019

  KL vil ikke rykke ved det princip, at det er ejerne af ejendommene, der skal betale for at beskytte deres værdier. Men uenighed om partsfordelingen kan spænde ben for den rigtige løsning. Klimadebatte

 • 5 Sammen om folkeskolen 14.08.2019

  Kerneværdierne skal være med til at skabe et stærkt og fælles kommunalt ståsted, når Christiansborg kommer med forslag om selvstyrende skoler eller mere central styring. Sommerferien er slut. Alle lan

 • 6 Kære folketingspolitikere 24.06.2019

  Velfærdssamfundet undergår i øjeblikket grundlæggende forandringer. Gamle løsninger kommer til kort, og der skal findes nye, langsigtede og ansvarlige løsninger. Danmark har fået et nyt Folketing. Hje

 • 7 Tillykke til de 14 nye i EU-parlamentet 12.06.2019

  KL arbejder for at sikre, at Danmark også vil modtage strukturfondsmidler i det kommende EU-budget. Det er medlemslandene, som forhandler budgettet, men det er Europa-Parlamentets opgave at godkende d

 • 8 Usikkert forhandlingsforløb – men klare kommunale budskaber 23.05.2019

  Nu skal vi snart i stemmeboksen og sætte vores kryds. Ingen kender resultatet, før stemmerne er talt op, men uanset hvad, så kommer KL til at sidde over for en nyvalgt regering i økonomiforhandlingern

 • 9 Mere og bedre genanvendelse er fremtiden 09.05.2019

  Vi skal bygge på det solide fundament, vi har i den danske affaldssektor, som afsæt for øget genanvendelsen i alle kroge af det danske samfund. En søgning på google udleder syv gram CO2. Det blad du l

 • 10 KL anbefaler ny model for honorering af plejefamilier 25.04.2019

  På den baggrund anbefaler KL’s bestyrelse vejledende, at kommunerne benytter gennemsnitsmodellen til honorering af plejefamilier, men det skal være op til den enkelte kommune, om man ønsker at overgå

Skriv hvad du søger