• 1 Der er mest godt at sige om regeringens udspil 25.02.2021

  Den 27. januar 2021 kom regeringen med sit udspil ”Børnene Først” med hele 43 initiativer. Regeringens fokus er som forventet flere og tidligere anbringelser og bortadoptioner og en ny Barnets Lov med

 • 2 Komponent - kommunernes udviklingscenter 11.02.2021

  KL’s bestyrelse har besluttet at oprette Komponent – kommunernes udviklingscenter. Formålet med Komponent er at give kommunerne ét samlet sted, hvor der kan trækkes på kompetencer inden for styring, l

 • 3 Rød tråd i indsatsen til børn og unge 28.01.2021

  KL holder den 28. januar virtuelt Børn & Unge Topmøde. Her vil lokalpolitikere, forvaltninger, kommunale ledere, børne- og undervisningsministeren og folketingspolitikere mødes for at blive inspireret

 • 4 I øjenhøjde med borgeren 14.01.2021

  Med coronakrisen blev Danmark lukket ned, og vilkårene for dansk økonomi ændret markant. Nu er vaccinen godt på vej til at blive udbredt, og der er håb for, at vi igen kan fokusere på andet end bekæmp

 • 5 National klimatilpasningsplan skal styrke den lokale indsats 17.12.2020

  Hundredårshændelser, monsterregn og stigende grundvand. Klimaforandringerne med stigende vandmængder ovenfra, nedefra og ude fra havet er virkelighed i kommunerne. Det er blevet en tilbagevendende beg

 • 6 Kommunerne skriver international klimahistorie 03.12.2020

  Konsekvenserne af klimaforandringerne mærker vi allerede i kommunerne. Monsterregn, oversvømmelser fra kyster, fjorde og vandløb og højtstående grundvand i byerne, der skaber problemer for boligejere,

 • 7 10-års plan for psykiatrien skal sætte menneskers hele liv i centrum 19.11.2020

  Mennesker med psykisk sygdom skal opleve livskvalitet på lige fod med alle andre, og menneskers hele liv skal sættes i centrum. Dét bør være afsættet for arbejdet med den 10-års plan for psykiatrien,

 • 8 Sexisme hører ikke til i kommunalpolitik 05.11.2020

  Den seneste tid har vist, at seksuelt krænkende adfærd findes i mange brancher og sektorer. Heller ikke kommunalpolitik kan sige sig fri. En ny KL-undersøgelse blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer vise

 • 9 Flot budgetresultat i en usikker tid 22.10.2020

  I 2008 gennemførte kommunerne første gang den faseopdelte og koordinerede budgetproces. Den har lige siden været en hjørnesten i det økonomiske samarbejde med staten og sikret, at kommunerne hvert år

 • 10 Folketinget i arbejdstøjet 08.10.2020

  Denne uge blev et nyt folketingsår indledt. Et nyt år med politiske forhandlinger og beslutninger, som skal bringe os sikkert ud af et tumultarisk 2020. Corona-pandemien har sat den globale økonomi un

Skriv hvad du søger