• 1 10-års plan for psykiatrien skal sætte menneskers hele liv i centrum 19.11.2020

  Mennesker med psykisk sygdom skal opleve livskvalitet på lige fod med alle andre, og menneskers hele liv skal sættes i centrum. Dét bør være afsættet for arbejdet med den 10-års plan for psykiatrien,

 • 2 Sexisme hører ikke til i kommunalpolitik 05.11.2020

  Den seneste tid har vist, at seksuelt krænkende adfærd findes i mange brancher og sektorer. Heller ikke kommunalpolitik kan sige sig fri. En ny KL-undersøgelse blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer vise

 • 3 Flot budgetresultat i en usikker tid 22.10.2020

  I 2008 gennemførte kommunerne første gang den faseopdelte og koordinerede budgetproces. Den har lige siden været en hjørnesten i det økonomiske samarbejde med staten og sikret, at kommunerne hvert år

 • 4 Folketinget i arbejdstøjet 08.10.2020

  Denne uge blev et nyt folketingsår indledt. Et nyt år med politiske forhandlinger og beslutninger, som skal bringe os sikkert ud af et tumultarisk 2020. Corona-pandemien har sat den globale økonomi un

 • 5 Arbejdet med at tilpasse affaldsenergien er i gang 24.09.2020

  I den politiske affaldsaftale fra juni blev KL anmodet om at lave en plan for tilpasning af kapaciteten på de 23 danske affaldsenergianlæg. Bestyrelsen besluttede i august at påtage sig opgaven, selv

 • 6 Ny arbejdstidsaftale for lærerne 10.09.2020

  Tirsdag den 11. august 2020 var en historisk dag. KL og Lærernes Centralorganisation underskrev en ny aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne. Det var kulminationen på lange og svære forhand

 • 7 Rekruttering bliver det springende punkt for fremtidens ældrepleje 27.08.2020

  På langt de fleste plejehjem er der gode forhold, dygtige medarbejdere og kompetente ledere, der hver dag yder omsorg og skaber trygge rammer for vores ældre medborgere og deres pårørende. Hen over so

 • 8 Velkommen tilbage til folkeskolen 13.08.2020

  En velfortjent ferie er slut, og det nye skoleår skudt i gang. Elever, forældre, medarbejdere, skoleledere, forvaltninger og lokalpolitikere har forhåbentlig fået pustet ud ovenpå et turbulent forår.

 • 9 Økonomiaftale med kort og langt lys på 11.06.2020

  Regeringen og KL indgik den 29. maj en økonomiaftale for 2021. Det var en lidt atypisk og komprimeret forhandling i COVID-19-epidemiens skygge. Regeringen og KL havde allerede i marts aftalt at spænde

 • 10 Økonomiforhandlinger i Covid-19-krisens skygge 07.05.2020

  Mens sidste års forhandlinger om kommunernes økonomi foregik i en atmosfære af økonomiske fremgang og valgkampens mange velfærdsløfter, har Covid-19-krisen på kort tid ændret markant på både rammevilk

Skriv hvad du søger