• 1 Der er behov for en reform af sundhedsvæsenet 05.12.2019

  I november kom der igen gang i debatten om en reform af sundhedsvæsenet, da KL udsendte et oplæg, som peger på behovet for handling. Mange organisationer og foreninger har kvitteret for, at KL sætter

 • 2 Fælles retning for socialpolitikken 21.11.2019

  Kommunerne hjælper hvert år mange tusinde mennesker i alle aldre med fysiske, psykiske og sociale udfordringer, som har brug for hjælp til at få det bedst mulige hverdagsliv med deltagelse i samfundet

 • 3 Forfladiget og unuanceret debat om jobcentrene 07.11.2019

  Når årets jobCAMP løber af stablen i disse dage, er det på et tidspunkt, hvor bølgerne går højt i diskussionen om, hvordan området skal indrettes. Det er en diskussion, der ikke mindst handler om jobc

 • 4 Nærhed er nøglen til velfærd 10.10.2019

  Detailstyring fra Slotsholmen giver ikke den bedste velfærd til borgerne. Kvalitet sikres bedst ved, at lokale politikere, ledere og medarbejdere tager ansvar og løser de problemer, som opstår lokalt.

 • 5 Jobcentrene er garant for en aktiv beskæftigelsesindsats 26.09.2019

  Der er næsten gået sport i at komme med udokumenterede og ofte faktuelt forkerte påstande om jobcentrenes arbejde – at de er både overflødige, uduelige og alt for dyre. Der er for tiden megen debat om

 • 6 Ansvarlig og fornuftig aftale om kommunernes økonomi i 2020 12.09.2019

  Det er en aftale, der giver kommunerne, under ét, rum til at tage hånd om det øgede antal borgere, der har behov for lokal velfærd. Aftalen er et første skridt til at løfte de store udfordringer. Budg

 • 7 Klimatilpasningen skal op i gear 29.08.2019

  KL vil ikke rykke ved det princip, at det er ejerne af ejendommene, der skal betale for at beskytte deres værdier. Men uenighed om partsfordelingen kan spænde ben for den rigtige løsning. Klimadebatte

 • 8 Sammen om folkeskolen 14.08.2019

  Kerneværdierne skal være med til at skabe et stærkt og fælles kommunalt ståsted, når Christiansborg kommer med forslag om selvstyrende skoler eller mere central styring. Sommerferien er slut. Alle lan

 • 9 Kære folketingspolitikere 24.06.2019

  Velfærdssamfundet undergår i øjeblikket grundlæggende forandringer. Gamle løsninger kommer til kort, og der skal findes nye, langsigtede og ansvarlige løsninger. Danmark har fået et nyt Folketing. Hje

 • 10 Tillykke til de 14 nye i EU-parlamentet 12.06.2019

  KL arbejder for at sikre, at Danmark også vil modtage strukturfondsmidler i det kommende EU-budget. Det er medlemslandene, som forhandler budgettet, men det er Europa-Parlamentets opgave at godkende d

Skriv hvad du søger