• 1 Kære folketingspolitikere 24.06.2019

  Velfærdssamfundet undergår i øjeblikket grundlæggende forandringer. Gamle løsninger kommer til kort, og der skal findes nye, langsigtede og ansvarlige løsninger. Danmark har fået et nyt Folketing. Hje

 • 2 Tillykke til de 14 nye i EU-parlamentet 12.06.2019

  KL arbejder for at sikre, at Danmark også vil modtage strukturfondsmidler i det kommende EU-budget. Det er medlemslandene, som forhandler budgettet, men det er Europa-Parlamentets opgave at godkende d

 • 3 Usikkert forhandlingsforløb – men klare kommunale budskaber 23.05.2019

  Nu skal vi snart i stemmeboksen og sætte vores kryds. Ingen kender resultatet, før stemmerne er talt op, men uanset hvad, så kommer KL til at sidde over for en nyvalgt regering i økonomiforhandlingern

 • 4 Mere og bedre genanvendelse er fremtiden 09.05.2019

  Vi skal bygge på det solide fundament, vi har i den danske affaldssektor, som afsæt for øget genanvendelsen i alle kroge af det danske samfund. En søgning på google udleder syv gram CO2. Det blad du l

 • 5 KL anbefaler ny model for honorering af plejefamilier 25.04.2019

  På den baggrund anbefaler KL’s bestyrelse vejledende, at kommunerne benytter gennemsnitsmodellen til honorering af plejefamilier, men det skal være op til den enkelte kommune, om man ønsker at overgå

 • 6 Topmøde med fokus på politisk lederskab, demografi og digitalisering 04.04.2019

  KL er aldeles farveblind, når det kommer til regeringen. Men uanset hvordan den kommende regeringskonstellation falder ud, bliver der en række udfordringer, som vi skal drøfte og finde løsninger på i

 • 7 Finansieringsordning i krise 21.03.2019

  Man må spørge sig selv, om KMF’en i sin nuværende udformning ganske enkelt ikke er for kompliceret og uigennemskuelig til, at man kan bruge den som målestok for den kommunale indsats. I forbindelse me

 • 8 Kommunerne tager stort ansvar med ny praktikpladsaftale 07.03.2019

  At nedbringe frafaldet handler blandt andet om en professionel og effektiv praktikvejledning i kommunerne og om mere systematisk opfølgning på frafald på SOSU-skolerne. En af kommunernes vigtigste ker

 • 9 Ledelse og kompetencer, der skaber værdi for borgerne 21.02.2019

  Der er en verden til forskel på at lede en daginstitution, et botilbud, et hospital, en afdeling hos politiet og en statslig styrelse. I aftalen har KL derfor lagt vægt på at gå sammen om det, der giv

 • 10 Finansieringen skal følge med udbygningen af det nære sundhedsvæsen 07.02.2019

  Sundhedsreformen bør følges af en udlignings-reform, så alle landets kommuner får muskler til at løfte de mange opgaver på sundhedsområdet – uanset alderssammensætning og sundhedsprofil. Regeringen pr

Skriv hvad du søger