• 1 Af hensyn til fællesskabet skal vi stå sammen i corona-krisen 19.03.2020

  Vi står i en ekstraordinær situation, som vi endnu ikke kender udfaldet af, og vi skal forsøge at begrænse de samfundsmæssige konsekvenser mest muligt. Coronavirussen har ramt Danmark. Følgerne for de

 • 2 En mere fleksibel budgetlov 05.03.2020

  Efter et par udskydelser kan man nu se af lovprogrammet, at et lovforslag om en revideret budgetlov vil blive fremsat i anden halvdel af april i år. I 2012, da budgetloven blev vedtaget, var Danmark i

 • 3 Hvordan står det til med demokratiet i Danmark? 20.02.2020

  Demokratikommissionen, som blev nedsat af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) i 2018, har det seneste års tid taget temperaturen på det danske demokrati. For få uger siden kom kommissionen med sin betænknin

 • 4 Klimakrisen kalder på fælles handling 06.02.2020

  Klimakrisen løses ikke ved et ensidigt fokus på individualisering, ideologisering eller idylliseret nøjsomhed. Mere end nogensinde før er der brug for fælles handling, pragmatiske løsninger og udvikli

 • 5 Der er behov for en reform af sundhedsvæsenet 05.12.2019

  I november kom der igen gang i debatten om en reform af sundhedsvæsenet, da KL udsendte et oplæg, som peger på behovet for handling. Mange organisationer og foreninger har kvitteret for, at KL sætter

 • 6 Fælles retning for socialpolitikken 21.11.2019

  Kommunerne hjælper hvert år mange tusinde mennesker i alle aldre med fysiske, psykiske og sociale udfordringer, som har brug for hjælp til at få det bedst mulige hverdagsliv med deltagelse i samfundet

 • 7 Forfladiget og unuanceret debat om jobcentrene 07.11.2019

  Når årets jobCAMP løber af stablen i disse dage, er det på et tidspunkt, hvor bølgerne går højt i diskussionen om, hvordan området skal indrettes. Det er en diskussion, der ikke mindst handler om jobc

 • 8 Nærhed er nøglen til velfærd 10.10.2019

  Detailstyring fra Slotsholmen giver ikke den bedste velfærd til borgerne. Kvalitet sikres bedst ved, at lokale politikere, ledere og medarbejdere tager ansvar og løser de problemer, som opstår lokalt.

 • 9 Jobcentrene er garant for en aktiv beskæftigelsesindsats 26.09.2019

  Der er næsten gået sport i at komme med udokumenterede og ofte faktuelt forkerte påstande om jobcentrenes arbejde – at de er både overflødige, uduelige og alt for dyre. Der er for tiden megen debat om

 • 10 Ansvarlig og fornuftig aftale om kommunernes økonomi i 2020 12.09.2019

  Det er en aftale, der giver kommunerne, under ét, rum til at tage hånd om det øgede antal borgere, der har behov for lokal velfærd. Aftalen er et første skridt til at løfte de store udfordringer. Budg

Skriv hvad du søger