• 1 Partnerskab med Forældre
  12.09.2019

  Samfundet har stort behov for, at børn trives og lærer optimalt i daginstitution, skole og SFO. Indsatsen for at bryde den sociale arv skal lykkes bedre. De professionelle i dagtilbud og skole skal in

 • 2 Hvordan sikrer kommuner den bedste kapitalforvaltning?
  29.08.2019

  Danske kommuner vælger traditionelt at sprede sig på tre-fireforskellige danske kapitalforvaltere, men det er uhensigtsmæssigt af flere årsager. Når det handler om kapitalforvaltning for kommunerne, s

 • 3 Frivillighed i velfærdssamfundets grænseland
  15.08.2019

  Det står lysende klart. Det danske velfærdssamfund er under pres. Det drejer sig om fællesskabets understøttelse af blandt andet de syge, de udsatte, de ældre, de unge og børnene. Det er et pres, der

 • 4 Nye veje til fællesskaber for flere
  27.06.2019

  I 2018 var Aarhus Europæisk Frivillighedshovedstad. Titlen har været en løftestang til at igangsætte forskellige aktiviteter og prøvehandlinger, som bygger videre på den veludviklede kultur for frivil

 • 5 Partnerskaber er en nøgle til en bæredygtig fremtid
  12.06.2019

  Gladsaxe har sat ekstra fokus på partnerskaber, fordi kommunen tror på, at man kan nå længere i dialog og innovative partnerskaber med andre – borgere, foreninger og virksomheder. Verdensmål 17, partn

 • 6 Den københavnske genrejsning
  23.05.2019

  I dag er det svært at forestille sig, at Københavns Kommune har været ved at gå bankerot, men det er kun 25 år siden, at kommunen ikke kunne skimte lyset for enden af tunnelen. I juni 1994 blev der in

 • 7 Syriske flygtninge skaber deres egne job
  09.05.2019

  Selverhverv er en optimal måde at gøre brug af flygtningens ressourcer på. Særligt fordi det har vist sig svært at omsætte de kvalifikationer og kompetencer, flygtningene kommer med, til en plads på d

 • 8 Åndelig omsorg i Danmark
  25.04.2019

  Der er behov for en ny tilgang til den åndelige omsorg, som er et overset kommunalt ansvar. Center for Eksistentiel og Åndelig Omsorg på SDU har udviklet efteruddannelseskurser og redskaber til at ska

 • 9 Det demografiske udgiftspres er en realitet
  04.04.2019

  De store fødselsårgange fra mørklægningstiden gør spørgsmålet om det demografiske udgiftspres særdeles aktuelt. Teknologispring og sund aldring vil utvivlsomt have en vis effekt på udgifterne, men for

 • 10 Fremtidens skole kommer ikke af sig selv
  21.03.2019

  Nye skoler er på vej i en takt, som ikke er set siden 1970’erne. Samtidig står mange af 1960’ernes skolebyggerier over for at skulle renoveres eller ombygges – fordi de er nedslidte, men i nok så høj

Skriv hvad du søger