• 1 Du skal være produktiv og en økonomisk gevinst for samfundet 26.03.2019

  ...kampe mellem forskellige menneskesyn. Bogen henvender sig selvfølgelig til forskere, studerende og praktikere, der søger mere viden. Forfatterne vil også gerne have fat i ”politikere og ledere, der ...

 • 2 Folketinget sakker bagud 27.11.2018

  ..., der skal betjene folkestyret, og naturligvis kan der prioriteres anderledes. Men det virker lidt søgt og svækkende, at den gode sag, som bedre sekretariatsbetjening og uddannelse er, bliver rodet ...

 • 3 Det meningsfulde liv? 25.10.2018

  ... SOSU-assistenten har problemer med at finde mening i sit arbejde og at hun i stedet søger meningen i familie- og fritidslivet. Mange der arbejder på velfærdsområderne ser netop meningen og nytten i ...

 • 4 Bøger
  08.02.2018

  ... udviklingen i den internationale økonomi. Den enkelte ses som ”det opportunistiske menneske”, der søger egen lykke, og fællesskabet er knyttet til arbejdet, mens velfærdsstaten lagde hovedvægten på ...

 • 5 Bøger
  17.08.2017

  ... over, hvordan man bedst interagerer med egne lederes ledelsesrum. Bogen stiller en række spørgsmål, som der søges givet svar på. Hvor langt skal du som mellemleder strække dig for at gøre din chef ...

 • 6 Nye bøger
  15.06.2017

  ... ”spiller altså” i denne bog – så tag og læs den, og lad især være med at søge efter robuste medarbejdere næste gang, du skal udarbejde en stillingsannonce. • Eva Hertz: ”Robust, lær at mestre ...

 • 7 Bøger
  19.01.2017

  ... kendt for sine skænderier”. Og det var kommunen, endda så meget, at kolleger frarådede Jesper Hjort at søge. Men det blev til 21 år, nogle gange med store konflikter men også med en masse resultater...

 • 8 Langeland ærligt og kærligt
  26.05.2016

  ... for materialet, som er både menneskene og naturen. ##ImageGallery## I fotografier, interview og portrætter søger og beskriver Kold og Carlsen de stedbundne kvaliteter i det liv, der leves på ...

 • 9 Boganmeldelser 28.04.2016

  ... et mere nuanceret billede af førstedamen. Hun blander sig efter eget udsagn ikke i politik, men søger blot at give sin elskede mand de bedste betingelser for at virke som præsident! Biografien er ...

 • 10 Nye bøger
  30.04.2015

  ...er et men. Jeg synes, han mangler at anerkende, at ministre som Haarder og Antorini virkelig har søgt at gå nye veje. Vi har fået mere evidens og bedre sammenhæng i uddannelsessystemet – også til ...

Skriv hvad du søger