• 1 Letlæst ledelsesbog stritter i alle retninger 29.04.2020

  ...Mellon, ph.d. og lektor på den sjællandske professionshøjskole Absalon, har skrevet en let læst bog, som søger at udforske begrebet mod som en vej til bedre ledelse. Postulatet er, at mod er en muskel...

 • 2 Usædvanlig sørgelig historie 04.12.2019

  ...mistrivsel". Bogen har også interview med My's mor, far, lillesøster, veninde og en psykolog. Familien søger naturligt nok efter forklaringer: Havde jeg for travlt, var jeg en curlingmor, var der ...

 • 3 89 billeder der giver håb 18.09.2019

  ...nogle af Lykke Friis udgivelser, men her må jeg bøje mig. En bog der kan anbefales til alle, der søger lidt politisk lys i en tid med mange mørke skygger i Europa. Kan også anbefales som lærebog, f....

 • 4 Du skal være produktiv og en økonomisk gevinst for samfundet 26.03.2019

  ...kampe mellem forskellige menneskesyn. Bogen henvender sig selvfølgelig til forskere, studerende og praktikere, der søger mere viden. Forfatterne vil også gerne have fat i ”politikere og ledere, der ...

 • 5 Folketinget sakker bagud 27.11.2018

  ..., der skal betjene folkestyret, og naturligvis kan der prioriteres anderledes. Men det virker lidt søgt og svækkende, at den gode sag, som bedre sekretariatsbetjening og uddannelse er, bliver rodet ...

 • 6 Det meningsfulde liv? 25.10.2018

  ... SOSU-assistenten har problemer med at finde mening i sit arbejde og at hun i stedet søger meningen i familie- og fritidslivet. Mange der arbejder på velfærdsområderne ser netop meningen og nytten i ...

 • 7 Bøger
  08.02.2018

  ... udviklingen i den internationale økonomi. Den enkelte ses som ”det opportunistiske menneske”, der søger egen lykke, og fællesskabet er knyttet til arbejdet, mens velfærdsstaten lagde hovedvægten på ...

 • 8 Bøger
  17.08.2017

  ... over, hvordan man bedst interagerer med egne lederes ledelsesrum. Bogen stiller en række spørgsmål, som der søges givet svar på. Hvor langt skal du som mellemleder strække dig for at gøre din chef ...

 • 9 Nye bøger
  15.06.2017

  ... ”spiller altså” i denne bog – så tag og læs den, og lad især være med at søge efter robuste medarbejdere næste gang, du skal udarbejde en stillingsannonce. • Eva Hertz: ”Robust, lær at mestre ...

 • 10 Bøger
  19.01.2017

  ... kendt for sine skænderier”. Og det var kommunen, endda så meget, at kolleger frarådede Jesper Hjort at søge. Men det blev til 21 år, nogle gange med store konflikter men også med en masse resultater...

Skriv hvad du søger