• 1 Samtaler med ansatte foregik ikke i respekt for deres ytringsfrihed 22.01.2019

  Ifølge ombudsmanden har Aabenraa Kommune håndteret en sag om medarbejdernes udtalelser "meget kritisabelt". Nogle medarbejdere i Aabenraa Kommune blev indkaldt til samtaler med ledelsen, fordi de havd

 • 2 Hvorfor stiger andelen af elever i specialtilbud?
  16.08.2018

  Andelen af elever i specialtilbud stiger i mange kommuner. Hvad er grunden, og hvad kan kommunen gøre? Siden inklusionsloven blev gennemført i 2012 har der været et stærkt fokus på inklusion, og antal

 • 3 Syv ud af ti plejebørn modtager støtte 08.06.2018

  Langt de fleste af de børn og unge, der er anbragt i plejefamilier, modtager mindst én form for støtte. Det gælder for eksempel behandling hos psykolog og psykiater, som især pigerne modtager, og spec

 • 4 Få bedre styr på udgifterne til specialundervisning 25.05.2018

  Hvis kommunerne indsamler og anvender den eksisterende viden mere systematisk, så kan de blive bedre til at styre økonomien på området for specialundervisning. Det er en af konklusionerne i VIVE’s ana

 • 5 Klagenævn finder fejl i fire ud af fem sager
  10.03.2016

  Klagenævnet for Specialundervisning har i hele 2015 fundet formelle fejl i 78 procent af klagesagerne, og i 58 procent af sagerne går nævnet imod kommunens afgørelse. Især når klagerne handler om spec

 • 6 Inklusion er et langt sejt træk
  16.08.2012

  Arbejdet med specialundervisningen og folkeskolen er et langt sejt træk. Der findes ingen hurtig, nem løsning. Denne erkendelse er vigtig, både for det politiske niveau, forvaltningsniveauet og for de

 • 7 Tablets taler for børn uden sprog 19.01.2012

  Erfaringer fra Aalborg viser, at børn uden talesprog kan få stor glæde af at kommunikere via en tablet Børn uden sprog kan nu få en stemme via en iPad. Det viser erfaringerne fra Aalborg Kommune, hvor

 • 8 Svært at inkludere specialelever 30.11.2011

  Ydre rammer gør det vanskeligt af få specialeleverne tilbage i folkeskolen, vurderer forsker Inklusion er på skemaet hos mange skoler, og det er et mål for den danske folkeskole, at den skal kunne rum

 • 9 Besparelser rammer svage elever 08.11.2011

  Eleverne kommer til at betale regningen, når kommunerne sparer på skoleområdet, mener lærerformand Det kan ikke undgås, at de svageste elever i skolen får mindre opmærksomhed, når seks ud af ti kommun

 • 10 Egenbetaling giver billigere undervisning 08.11.2011

  Ved at overlade ansvaret for betalingen til kommunerne, bliver specialundervisningen billigere, viser undersøgelse Hvis en kommune overlader ansvaret for at betale for udgifterne til specialundervisni

Skriv hvad du søger