• 1 DLF: Der skal være mere fleksibilitet, når skolerne åbner igen 25.01.2021

  Når skolerne genåbner efter corona-hjemsendelse, skal skolerne i en periode have mulighed for en mere fleksibel anvendelse af de eksisterende ressourcer. For eksempel skal man droppe understøttende un

 • 2 Massive besparelser på fritidsinstitutioner 12.08.2019

  I år reducerer kommunerne budgetterne på fritidshjem, SFO’er og klubber med knap 300 millioner kroner. Det går hårdt ud over arbejdet med børn og unges trivsel, viser en ny stor undersøgelse fra BUPL.

 • 3 Roskilde forlænger fritidspasset for ressourcesvage børn 11.06.2018

  Fritidspas skal fastholde unge i foreningslivet. Uden støtte falder ressourcesvage børn og unge fra fritidstilbuddene. Derfor udvider Roskilde Kommune nu ordningen til at gælde flere år. Kultur- og Id

 • 4 Ni-årige sendes alene ud i trafikken 20.02.2012

  København har kun sat penge af til, at de allermindste skoleelever kan blive fulgt over de trafiktunge gader Når børnene har fået fri fra skole og skal videre til skolefritidsordningen i Københavns Ko

 • 5 Forældre sår tvivl om test 17.02.2012

  Hvorfor bruge 1,6 millioner kroner på at måle tilfredshed med daginstitutioner? spørger forældre i Aarhus efter ny undersøgelse Hvorfor bruge 1,6 millioner kroner hvert andet år på at måle forældrenes

 • 6 Dropper børns ulykkesforsikring 30.01.2012

  Siden nytår har de fleste kommuner droppet de kollektive børneulykkesforsikringer. Nu har forældrene ansvaret Det er ikke længere kommunen, der skal dække udgifterne til behandling og genoptræning, hv

 • 7 Groft hærværk mod foreningscenter 24.10.2011

  Omfattende vandskade i fritidsklub, efter ukendte gerningsmænd brød ind og tændte for hanerne Til daglig summer Kildegården i Roskilde af aktivitet, men i den kommende tid er der stille. Natten til lø

 • 8 Chefer glæder sig over nyt ministerium 04.10.2011

  Børne- og Undervisningsministeriet skal skabe fælles lovgivning og regulering, mener børne- og kulturcheferne Børnehaver og skoler får deres eget ministerium i den nye regering. Med Christine Antorini

 • 9 Stop mobning af børn på nettet 13.09.2011

  Red Barnet opfordrer kommunerne til at gøre børns trivsel på nettet til et fælles indsatsområde Red Barnet og Det Kriminalpræventive Råd opfordrer landets kommuner til at gå forrest i kampen for at si

 • 10 Udsigt til flere lukkedage næste år 27.07.2011

  Hver anden børnechef forventer flere besparelser, viser rundspørge. FOA ønsker en grænse for hvor dybt der kan skæres på personalet Der er dårligt nyt til de, der er godt og grundigt trætte af børnein

Skriv hvad du søger