• 1 Børnene vandt over de ældre i finansloven
  09.01.2020

  Efter mange år med milliarder af øremærkede kroner til ældreområdet har et nyt flertal nu fokuseret på børnene. Det går dog ikke i det lange løb, vurderer politisk kommentator. Det var ikke de ældres

 • 2 Sosu-assistenter med studenterhue mærker fordomme 19.12.2019

  Fordommene om jobbet som social- og sundhedsassistent lever i bedste velgående, opdagede tre 18-årige. De trodsede vennernes skepsis og er glade for EUX-gymnasiets kombination af sundhedsfaglig og bog

 • 3 Faste læger på plejehjem reddet
  05.12.2019

  Den succesfulde ordning med fasttilknyttede læger på plejecentre blev reddet på målstregen af 20 millioner kroner fra Christiansborg. Bevillingen er dog mere end halveret, og det får PLO til at frygte

 • 4 Ældre Sagen lægger sag an mod Hjørring Kommune 27.11.2019

  Ældre Sagen vil gå rettens vej mod Hjørring Kommune i Nordjylland, der ifølge foreningen tvinger svækkede ældre til at flytte fra deres hjem. – Vi leverer så rigeligt, siger borgmester Arne Boelt (S).

 • 5 Ny task force skal sikre flere hænder til ældreplejen 26.11.2019

  Regeringen vil sikre flere social- og sundhedsmedarbejdere og nedsætter nu sammen med KL og Danske Regioner en task force, som skal drøfte konkrete initiativer i en langvarig plan, som kan tiltrække f

 • 6 Odense dropper julefrokosten for 4.500 ansatte 20.11.2019

  Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune har valgt at spare julefrokosten væk i år. En besparelse på 900.000 kroner, vurderer direktør. Hvis de 4.500 ansatte i Ældre- og Handicapforvaltningen

 • 7 DF vil forhindre at kommuner sparer ældreklippekort væk 18.11.2019

  Klippekortet, som giver de dårligst stillede ældre mulighed for at få en halv times ekstra hjælp om ugen, bør skrives ind i serviceloven, så kommuner ikke kan spare det væk, mener Dansk Folkepartis æl

 • 8 Allerød gør plejehjemsordning permanent 18.11.2019

  Både læger og plejecentre er glade for en ordning, hvor praktiserende læger tilknyttes kommunens plejecentre fast. Derfor gøres ordningen permanent. Med penge fra satspuljemidlerne har Allerød Kommune

 • 9 Færre penge til ældre i hver fjerde kommune 18.11.2019

  Fra 2020 vil ældre borgere i hver fjerde kommune opleve serviceforringelser, lyder det fra Danske Ældreråd. Næste år vil ældre borgere i hver fjerde kommune opleve serviceforringelser som følge af, at

 • 10 Frederikssund indfører også minimumsnormeringer 31.10.2019

  Alle partier i Frederikssund står bag budgetforliget for næste år, der prioriterer den nære velfærd. Selv om 89 procent af forældrene i den seneste tilfredshedsundersøgelse svarede, at de er godt tilf

Skriv hvad du søger