• 1 Nyt forsøg: Borgere med dobbeltdiagnoser skal have styrket misbrugsindsats 10.05.2021

  Nyt forsøg i Aarhus skal forsøge at få flere udsatte borgere med dobbeltdiagnoser til at gå i rusmiddelbehandling. Fire socialpsykiatriske botilbud og -fællesskaber i Aarhus skal være en del af en for

 • 2 Manden på kanten af bænken
  11.02.2021

  En ny gruppe af socialt udsatte mænd er dukket op i gadebilledet i Aalborg. De er for ressourcestærke til kommunens gadeteam, men trods massive problemer med helbredet kender kun et fåtal til kommunen

 • 3 En vanskelig cocktail
  03.12.2020

  Et højt forbrug af alkohol er et stigende problem blandt ældre og udfordrer plejepersonalet i kommunerne. Det viser et forskningsprojekt, som Vejle Kommune og forskere fra Syddansk Universitet står ba

 • 4 Én beboers misbrug kan fylde meget
  03.12.2020

  Vi forventer ikke, at beboere holder op med at drikke, når de kommer hos os, fortæller social- og sundhedsassistent på plejecenter. Rikke Kristiansen har arbejdet 12 år som social- og sundhedsassisten

 • 5 Rusmidler skal fylde meget mindre i unges fællesskab 19.11.2020

  Sundhedsstyrelsen og TrygFonden søsætter sammen med fem pilotkommuner udviklingsprogrammet ”Fælles om ungelivet”. Sammen vil de undersøge, hvordan kommunerne bedst kan understøtte et godt og inspirere

 • 6 Digital platform for stofrådgivning indstillet til international pris 12.11.2019

  34 kommuner er med til at sikre, at unge får hjælp til rusmiddelproblemer på nettet. Det Kriminalpræventive Råd har indstillet den digitale stofrådgivning, Netstof.dk til den europæiske prisoverrækkel

 • 7 Hjælp skal også gå til børn fra velstillede misbrugsfamilier 07.10.2019

  Der bliver ekstra 4,1 million kroner til børn i misbrugsfamilier i Aalborg Kommune. Støtten betyder, at 140 børn og unge kan få hjælp de næste fire år. Når mor eller far har et misbrug, så sætter det

 • 8 Børn af misbrugere får mere hjælp 04.10.2019

  Flere børn og unge fra familier med alkohol- og stofmisbrug kan de kommende år få gratis, professionel hjælp. Projektet ”Ballast” har netop fået bevilget 22,5 millioner kroner af Socialstyrelsen til a

 • 9 Socialt udsatte føler sig diskrimineret af sundhedsvæsenet 30.04.2019

  Ny rapport dokumenterer, at socialt udsatte ikke føler sig hørt og taget alvorligt af sundhedsvæsenet. Derfor fravælger nogle helt at gå til for eksempel egen læge, og venter i stedet til de er så syg

 • 10 Haderslev Kommune får nyt tilbud til seksuelt misbrugte 02.01.2019

  Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug får et nyt tilbud i Haderslev drevet af frivillige. Haderslev Kommune giver 107.000 kroner til, at Center for Seksuelt Misbrugte Syds Frivilligsektion kan e

Skriv hvad du søger