• 1 Ny enhed skal håndtere sager om sexisme 30.10.2020

  ...en ny enhed under sundheds- og omsorgsforvaltningen, som skal fungere som en anonym klageadgang i disse sager. I en pressemeddelelse udtrykker initiativtageren til forslaget, sundheds- og ...

 • 2 Kort nyt
  28.05.2020

  ... dermed – i helt særlige tilfælde – mulighed for at søge om lov til at fjerne klageadgangen, når der gives tilladelse til større kystbeskyttelsesprojekter. Ændringen træder i kraft 20. maj. • Overvej ...

 • 3 Ny lov: Klager kan ikke stoppe kystbeskyttelse 14.05.2020

  ...får dermed – i helt særlige tilfælde – mulighed for at søge om lov til at fjerne klageadgangen, når der gives tilladelse til større kystbeskyttelsesprojekter. – Danmark vil i fremtiden stå over for ...

 • 4 Paragrafjunglen vokser vildt
  07.05.2020

  ... gøre det mere tydeligt, hvilken afgørelse der er truffet, hvorfor den er truffet, og hvilke klagemuligheder borgeren har. Men det er svært, at kompliceret lovgivning, der ofte bliver ændret, er svært...

 • 5 Kort nyt
  09.01.2020

  ... og Nye Borgerlige. Hermed kan kommuner i særlige tilfælde søge om lov til at fjerne klageadgangen, hvis der er sandsynlighed for gentagne oversvømmelser og/eller erosion inden for en kort årrække. • ...

 • 6 Ny lov kan forhindre at kystbeskyttelse bremses af borgerklager 18.12.2019

  ...lovgivning, så kommuner i helt særlige tilfælde kan søge om lov til at fjerne klageadgangen. Ændringen kommer kun til at gælde for kommunale fællesprojekter, der er større kystbeskyttelsesprojekter, ...

 • 7 Netværk
  24.10.2019

  ... Kommune anfører i en præsentation, at hendes opgave blandt andet er at vejlede borgeren i klagemuligheder og at gå ind i sager, hvor borgeren er utilfreds med for eksempel kommunens sagsbehandling ...

 • 8 Borgerne har brug for at føle sig set og hørt
  26.09.2019

  ...velkommen til at ringe tilbage, hvis der efterfølgende o pstår spørgsmål, og at de har en klagemulighed, fortæller Helle Støve, som er chef for Børn og Familie i Favrskov Kommune. Bedre Borgerdialog ...

 • 9 Kort nyt
  20.12.2018

  ... problemer vil i fremtiden få tilbudt én udredning, én visitation, én samlet afgørelse og en enkel klageadgang. Det er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om. Det vil ske med en helt ...

 • 10 Ny hovedlov skal sikre sammenhængende indsats 12.12.2018

  ... vil i fremtiden få tilbudt én udredning, én visitation, én samlet afgørelse og en enkel klageadgang. Sådan lyder det fra innovationsminister Sophie Løhde (V), efter at regeringen er blevet enige om ...

Skriv hvad du søger