• 1 Netværk
  24.10.2019

  ... Kommune anfører i en præsentation, at hendes opgave blandt andet er at vejlede borgeren i klagemuligheder og at gå ind i sager, hvor borgeren er utilfreds med for eksempel kommunens sagsbehandling ...

 • 2 Borgerne har brug for at føle sig set og hørt
  26.09.2019

  ...velkommen til at ringe tilbage, hvis der efterfølgende o pstår spørgsmål, og at de har en klagemulighed, fortæller Helle Støve, som er chef for Børn og Familie i Favrskov Kommune. Bedre Borgerdialog ...

 • 3 Kort nyt
  20.12.2018

  ... problemer vil i fremtiden få tilbudt én udredning, én visitation, én samlet afgørelse og en enkel klageadgang. Det er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om. Det vil ske med en helt ...

 • 4 Ny hovedlov skal sikre sammenhængende indsats 12.12.2018

  ... vil i fremtiden få tilbudt én udredning, én visitation, én samlet afgørelse og en enkel klageadgang. Sådan lyder det fra innovationsminister Sophie Løhde (V), efter at regeringen er blevet enige om ...

 • 5 Regeringen vil skrotte uoverskuelig lovjungle og erstatte med en hovedlov 06.10.2018

  ... for borgeren dermed også er begrænset til et sted, hedder det i udspillet. Den samlede klageadgang betyder, at hvor borgere i dag skal klage over hver enkelt afgørelse, der bliver truffet ...

 • 6 Gråspurve og kanoner 28.09.2017

  ...statens egen banehalvdel. Omfanget af offentlig erhvervsvirksomhed er her markant større og klagemulighederne er begrænsede. Staten sælger eksempelvis i stort omfang kurser, rådgivning og ...

 • 7 Unge med særlige behov må ikke vælge deres egen STU uddannelse 24.04.2017

  ... og beslutning og de kalkulerer med, at kun få af disse svage unge , forstår hvilke klagemuligheder de har. Beslutninger omkring den unge træffes af embedsmænd der intet kendskab har til de ...

 • 8 Digebyggeri trækker ud
  12.01.2017

  ...tage op til seks år, før en sag er afgjort, siger borgmesteren til Berlingske. Færre klagemuligheder Miljøminister Esben Lunde Larsen oplyser til Berlingske, at et flertal i Folketinget netop har ...

 • 9 Vi er vrede
  01.12.2016

  ...kommer vi til at bruge flere og flere penge på. Folk bliver sure, og de bruger deres klagemuligheder, og dem, der ikke klager, vil i stedet gøre livet surt for de stakkels frontmedarbejdere, siger ...

 • 10 Ny lov gør kystbeskyttelse nemmere
  24.11.2016

  ... ofte er meget langvarige og ressourcetunge. Det skyldes blandt andet de mange klageadgange. Lovændringen betyder, at klagemulighederne samles, så der kan klages over kommunens endelige ...

Skriv hvad du søger