• 1 Er flere underretninger godt?
  28.05.2020

  ...en artikelserie kunne fortælle, at antallet af underretninger i de grove kategorier – overgreb, omsorgssvigt eller vold i hjemmet – var firedoblet i perioden fra 2015 til 2018, baseret på tal fra ...

 • 2 Kritik af UKN og Odense Kommune 27.05.2020

  ... familiemedlemmer. Han forstår ikke tonen og bliver moppet. Han oplever for første gang, når voksne bruger vold for at få børnene til at makke ret. Han bliver mobbeoffer og bliver dagligt overfaldt og...

 • 3 For barnets skyld 15.05.2020

  ...familier har været igennem en voldsom behandling hvor de har været mistænkt for at have udøvet vold mod deres børn. Borgmesteren har været ude og beklage. Antallet af underretninger svarer til, at der...

 • 4 Firedobling af antallet af underretninger om overgreb tolkes positivt 04.05.2020

  ...tilfreds med, at der er sket en drastisk stigning i underretningerne om overgreb, omsorgssvigt eller vold i hjemmet. I Venstre er man bekymret og vil have undersøgt omfanget af grundløse ...

 • 5 Hvert fjerde byrådsmedlem har oplevet chikane eller trusler
  02.04.2020

  ... af de konkrete beslutninger, som kommunalbestyrelsen træffer. Men det må aldrig komme så vidt, at vold og chikane bliver en risiko for politikerne, som jo vælger at investere tid og ressourcer ...

 • 6 De små tegn viser, hvornår noget er på vej
  20.02.2020

  .... Men når en pædagog bliver udsat for slag af en frustreret tiårig, er det også samtidig vold mod en offentligt ansat og derfor en kriminel handling, og det perspektiv er rykket længere op ...

 • 7 Vi passer godt på de mest pressede sagsbehandlere
  20.02.2020

  ...udsatte familier er meget slidsomt, og derfor er der brug for noget særligt. Vi sidder med vold, seksuelle overgreb og almindelige basisforsømmelser som rent tøj og mad i munden. Lærere og pædagoger ...

 • 8 Kort nyt
  06.02.2020

  ...sager, der har været for Ungdomskriminalitetsnævnet i løbet af det første år, har handlet om vold. Budgettet holder 99,97 procent Økonomi /// Kommunerne budgetterer med at bruge 262,4 milliarder ...

 • 9 Forebyggelse frem for tvangsfjernelser
  23.01.2020

  ... er store mørketal på det her område, både når det gælder forældres misbrug og overgreb – både seksuelle og voldelige. Men jeg vil vende det om og sige, at vi har gjort rigtig meget for at opspore, om...

 • 10 Kort nyt
  09.01.2020

  ... i projektet. Firmaet har et mål om at have en CO2-neutral flåde i 2050. • Fængsel for vold mod sine børn Dømt /// Jane Noer blev 11. december idømt fængselsstraf ved Østre Landsret for gennem flere ...

Skriv hvad du søger