• 1 Partifælle klager til Ankestyrelsen over borgmester og kommunaldirektør 17.02.2020

  ... indstilling fra kommunaldirektør Frank Andersen. Og den politik, byrådet har vedtaget på vandløbsområdet, strider imod gældende lovgivning. Det mener i hvert fald det socialdemokratiske byrådsmedlem ...

 • 2 Hvert tredje stykke plastaffald i naturen er cigaretskod 27.01.2020

  ...plastforuening, MarinePlastic. Det meste af plastaffaldet er fundet i grøftekanter, efterfulgt af markveje, vandløb og søer, strande, parker, klitter og skove. Eleverne har udført kortlægningen som en...

 • 3 Ny Viden
  07.11.2019

  ...Naturteknik /// Gr ødeskæring er et velkendt værktøj til at afhjælpe vandføringen i de små danske vandløb, men effekten af grødeskæring og betydningen af hvordan og hvornår har ikke tidligere været ...

 • 4 Klimaløsning vandt over vandet 05.08.2019

  ... ved hjælp af såkaldte regnvandsbede og i grønne områder, hvor regnvandet bliver til midlertidige søer og vandløb, samt i private haver, der er indretatet, så regnvandet kan sive ned her. tek@kl.dk ...

 • 5 Kort nyt
  09.05.2019

  ...udkonkurrerer andre arter, ligesom man nogle steder har set, at de er ødelægger vandløb, belægninger og fundamenter. • Vikingeborge skal være verdensarv Historie /// Danmarks fem ringborge fra ...

 • 6 Destruktiv plante invaderer kommunerne 30.04.2019

  ... de udkonkurrerer andre arter, ligesom man nogle steder har set, at de er ødelægger vandløb, belægninger og fundamenter. I udlandet rapporterer man om skader på bygningsfundamenter med store værditab ...

 • 7 Samarbejdet snor sig langs vandløbene
  25.04.2019

  Kommuner rundt om en række af landets større vandløb arbejder tættere sammen for at løse klimaudfordringer og imødegå oversvømmelser. Senest har tre kommuner planer om at oprette en ny Kongeåkomité. ...

 • 8 Aktuelt
  25.04.2019

  ... de vender på sin vis tilbage til hjemmet, for deres havørred-forældre kommer også fra fynske vandløb. I alt bliver 70.000 smolt – som havøredderne også kaldes – udsat i odenseanske vandløb. 17% flere...

 • 9 På gyngende grund i spildevandssager
  24.01.2019

  ... blev en sag fra Roskilde Kommune tabt i byretten, fordi statens overvågningsprogram for vandløb ikke blev betragtet som tilstrækkelig dokumentation for kravet om lokal spildevandsrensning. Sagen er ...

 • 10 Tønder Kommune hjælper truet fisk 21.01.2019

  ... fjorde og søer. Den lever i Vadehavet og gyder i flere af de større sydvestjyske vandløb. Snæblens udseende minder meget om heltens, men snæblen har en iøjnefaldende spids snude, hvorimod helten ...

Skriv hvad du søger