• 1 Et skridt mod ensartede sundhedstilbud
  28.05.2020

  ...straffet af det nye kriterie. Ny udligning for tabte leveår Kriteriet indføres i det socioøkonomiske udgiftsbehov som et tillæg til udgiftsbehovet per indbygger på 65 år og derover. Tillægget er ...

 • 2 Forhandlingerne om udligningsreformen? 07.05.2020

  ...erkendelse af, at kriteriet om almennyttige boliger ikke er baseret på et reelt udgiftsbehov, hvorfor det bør undersøges, om kriteriet er tidssvarende. Landdistrikternes Fællesråd har udover ...

 • 3 Kort nyt
  07.05.2020

  ... til kommunerne. Pengene bliver fordelt som et særtilskud på baggrund af den enkelte kommunes udgiftsbehov på ældreområdet. I KL hilser formand Jacob Bundsgaard (S) aftalen velkommen men undrer sig ...

 • 4 Aftale åbner for besøg på plejehjem: KL undrer sig over dokumentationskrav 01.05.2020

  ...til kommunerne. Pengene bliver fordelt som et særtilskud på baggrund af den enkelte kommunes udgiftsbehov på ældreområdet. De penge kan kommunerne for eksempel bruge til at opsætte besøgspavillioner ...

 • 5 Er samfundssind et fy-ord i forhandlingerne om udligningsreformen? 30.04.2020

  ...til en erkendelse af, at kriteriet om almennyttige boliger ikke er baseret på et reelt udgiftsbehov, hvorfor det bør undersøges, om kriteriet er tidssvarende. Brevet og de resterende anbefalinger kan ...

 • 6 Hvad er Ringkøbing-skjern kommunens strukturelle over-/undertilskud? 17.04.2020

  Emne: Ringkøbing-Skjern Kommune Strukturel over-/underskud: Indbyggertallet er på 56.861. Kommunen har udgiftsbehov pr. indbygger på 62,533 Beregnet skatteindtægt pr. indbygger er på 45,685 ...

 • 7 Når data skaber værdi 05.03.2020

  ...hvis der skal skabes reel værdi af data. Den stigende opgavekompleksitet, det voksende udgiftsbehov og de stigende forventninger til det kommunale serviceniveau, sætter kommunernes økonomi under pres...

 • 8 40 kommuner med udligningsopråb: Kræver ændringer i udspil 04.03.2020

  ... udlændingeudligning. Erkende, at kriteriet om almennyttige boliger ikke er baseret på et reelt udgiftsbehov. Derfor bør det nøje undersøges, om dette kriterie er tidssvarende. Erstatte det nye ...

 • 9 Regeringen bøjer sig for kritik: Tal bag udligningsudspillet lægges nu frem 12.02.2020

  ...Derudover har ministeriet fremlagt et notat om grundlaget for de foreslåede ændringer i udgiftsbehovet. Tallene har tidligere været vist til de politiske partier, fortæller social- og ...

 • 10 Længe ventet analyse om KMF 06.02.2020

  ...begrænsede byrdefordelingsmæssige konsekvenser for kommunerne for 2018. Det skyldes, at det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningen blev tilpasset den ændrede aldersprofil i udgifterne af en ...

Skriv hvad du søger