• 1 Kommune har kæmpesucces med fritidsjob på plejecenter 05.04.2019

  ...står overfor. Spire-ordningen er et interessant bud på udfordringen. De unge står lige foran et uddannelsesvalg. Vi åbner omsorgsfaget op og giver dem en oplevelse af at arbejde med mennesker, og ...

 • 2 Håndværk skal tilbage i folkeskolen 13.09.2018

  ... for mere praksisfaglighed i folkeskolen skal få erhvervsskolerne til at blive et naturligt uddannelsesvalg for flere unge, lyder det i regeringens nye udspil. Regeringens udspil 'Fra folkeskole ...

 • 3 Erhvervsuddannelserne har et dårligt image hos forældre og unge 31.08.2018

  ... og virksomheder, for på den måde at give en bredere inspiration til de unges uddannelsesvalg. Endelig er alle de gode tanker om at skabe mere attraktive ungemiljøer på erhvervsuddannelserne ...

 • 4 Borgmestre vil tale erhvervsuddannelserne op 31.08.2018

  ... på forhånd alle forestillinger om at tvinge nogen i en bestemt retning, når det gælder uddannelsesvalg. Og da slet ikke nutidens ungdom. – Vi skal sælge erhvervsuddannelserne til de unge via det, ...

 • 5 Uddannelser er vitale for det decentrale Danmark
  30.08.2018

  ... og synspunkter frem i både oplæg og debatter, som kan supplere vores viden om unges uddannelsesvalg og bruges i den uddannelsespolitiske debat. Først og fremmest bør man ikke tale om unge ...

 • 6 Reform har ikke fået flere til at vælge erhvervsskolerne 27.08.2018

  ... er: "At gøre erhvervsuddannelserne mere gennemsigtige, skabe en bedre ungdomskultur på skolerne og få kommunerne til at tage et større ansvar for de unges uddannelsesvalg." tkn@kl.dk Foto: Colourbox

 • 7 Erhvervsskoler vil drive 10. klasse
  16.08.2018

  ... at kigge ud over traditioner og se, hvordan vi med en bedre sammenhæng sikrer, at de unges uddannelsesvalg bliver lettere, og at de ikke kommer til at spilde et år, siger hun. Hun har ikke ...

 • 8 Vi er i gang med at nedbryde en generation 30.05.2018

  ... deres egen indsats i skolen, og de forholder sig med seriøsitet til deres liv, deres uddannelsesvalg og deres fremtidsplaner. Den nye generation af børn og unge bliver ofte omtalt som curlingbørn ...

 • 9 Femte klasse bygger huse
  25.05.2018

  ...skal give folkeskoleeleverne en praktiskfaglig viden om erhvervsuddannelser, som de senere kan træffe et uddannelsesvalg ud fra. Der er tale om et treårigt samarbejde, hvor Guldborgsund Kommune har ...

 • 10 Forældrekurser afgør unges uddannelsesvalg
  12.04.2018

  ... og valgfag rettet mod erhvervsskolerne. Det er især forældre, der har indflyd-else på unges uddannelsesvalg. Men det kan være svært for forældre at vejlede deres børn om erhvervsskoler, hvis de ...

Skriv hvad du søger