• 1 For barnets skyld 15.05.2020

  ...faglige miljøer til at behandle voldsomme børnesager, nomadefamilierne med de mange børn var frygtede, tvangsfjernelser af fire børn kunne belaste en lille kommunes økonomi. Der var i yderområderne ...

 • 2 Netværk
  07.05.2020

  ...maj. Han er i byrådet medlem af miljø- og klimaudvalget, af børn- og ungeudvalget (tvangsfjernelser) og af styregruppen for det tværkommunale projekt, Fishing Zealand, desuden næstformand for AOF ...

 • 3 Kommuner nedbringer antallet af uønskede graviditeter
  20.02.2020

  ...få en uddannelse og typisk er mere udsatte for at få tvangsfjernet barnet. Hver gang vi undgår en tvangsfjernelse, sparer kommunen en million kroner om året, og det er mere, end jeg får i løn, siger ...

 • 4 Kasper blev dræbt 27.01.2020

  ... og i forvaltningerne, men statsministeren fik med sin nytårstale skabt en bredere debat om tvangsfjernelse og tvangsadoption. Fortrinsvis en debat, som foregår i den store middelklasse. Både dem, der...

 • 5 Forebyggelse frem for tvangsfjernelser
  23.01.2020

  Der er sket store forandringer siden Barnets Reform i 2011. I Mariagerfjord Kommune har man opbygget en finmasket organisation, der satser på tidlige indsatser overfor udsatte børn, unge og familier.

 • 6 Politikerne brænder for de udsatte børn
  23.01.2020

  ...fra Mariagerfjord Kommunes udvalgsformand, Svend Madsen (V): – Selvfølgelig er der nogle, vi er nødt til at tvangsfjerne. Men det er en god løsning, hvis man kan hjælpe en familie med tidlig indsats, ...

 • 7 KL: Godt at tvangsfjernelser bliver billigere for kommunerne 13.01.2020

  Regeringen foreslår, at kommunerne fremover får en højere refusion i sager med tvangsanbringelser og frivillige anbringelser. KL bakker op og glæder sig over, at det vil få en positiv virkning hos de

 • 8 Kort nyt
  19.12.2019

  ...og har siden 2017 været formand for børn- og ungeudvalget, der træffer afgørelser om blandt andet tvangsfjernelser af børn, der er udsat for vold i hjemmet. Med mindre dommen forsøges anket til ...

 • 9 Byrådsmedlem dømt for vold mod sine børn 12.12.2019

  ...2013 og har siden 2017 været formand for børn- og ungeudvalget, der træffer afgørelser om blandt andet tvangsfjernelser af børn, der er udsat for vold i hjemmet. Ved siden af sit politiske arbejde er ...

 • 10 Netværk
  09.05.2019

  ... børneudvalget og af teknik- og miljøudvalget samt formand for det særlige børne- og ungeudvalg (tvangsfjernelser). Desuden er hun i bestyrelsen for Deponi Syd og for Sydtrafik. Majbrit Rasmussen er ...

Skriv hvad du søger