• 1 Digitaliseringen skal være styret af formål og ikke effektivisering 09.09.2021

  ...række fællestræk, såkaldte risikoindikatorer. Indikatorerne er blandt andet børns udeblivelse fra tandplejen, fra sundhedsplejen, forældrenes psykiske lidelser, arbejdsløshed eller skilsmisse. Men i...

 • 2 Kort nyt
  24.06.2021

  ...til en bøde på 200.000 kroner for lemfældig omgang med forældreadresser i den kommunale tandpleje, oplyser Datatilsynet. Den kommunale tandpleje har haft en fast praksis med, at begge indehavere af...

 • 3 Vejle står til bøde for at dele adresser i brev fra tandplejen 17.06.2021

  ...til en bøde på 200.000 kroner for lemfældig omgang med forældreadresser i den kommunale tandpleje. Det oplyser Datatilsynet. Den kommunale tandpleje har ifølge kommunen haft en fast praksis med at...

 • 4 Aktuelt
  15.04.2021

  Bedre bisser til udsatte borgere Københavns Kommune har etableret et nyt tilbud om gratis tandpleje til hjemløse og andre særligt socialt udsatte borgere. Gruppen har en markant dårligere tandsundhed...

 • 5 Ny direktør for opvækst, uddannelse og kultur i Frederikssund 29.01.2021

  ...og indsatser for børn og unge fra 0-16 år, herunder sundhedsplejerske, dagtilbud, folkeskole, tandpleje, myndighed, PPR, børnespecialcenter, døgntilbud til børn og unge mv. Fra en tidligere stilling i...

 • 6 Sundhedsdansk lærer nye danskere at navigere i sundhedsvæsenet
  14.01.2021

  ...Dine tænder Rygning og alkohol At have det godt De mange danske tilbud om børneundersøgelser, tandpleje og sundhedspleje er for mange flygtninge en helt ny og ukendt verden. Foto: Region Sjælland

 • 7 Netværk
  17.12.2020

  ...afdeling i Aarhus Kommune (pædagogik og integration, PPR og socialpædagogik, sundhed og trivsel samt tandpleje). Herfra kom Rasmus Møller i november 2015 til Favrskov Kommune som direktør for Børn...

 • 8 Aktuelt
  13.08.2020

  ...skæve, at de måske kræver en tandretning. Der er mange grunde til at bestille en tid hos den kommunale tandpleje, men det er ikke hver gang, det er nødvendigt at møde fysisk op. Det har man lært under...

 • 9 Nye retningslinjer for coronainddæmning: Det betyder det for kommunerne 04.03.2020

  ...ansatte på plejehjem, i hjemmeplejen, sundhedshuse, sygeplejeklinikker, sundhedsplejen, tandplejen, genoptræningscentre, rehabiliteringscentre, senhjerneskadecentre og lignende. Desuden gælder...

 • 10 Netværk
  09.01.2020

  ...december 2018 kom til Faxe Kommune som centerchef for Børn & Undervisning (dagtilbud, skoler, PPR, tandpleje og sundhedspleje). Hun tiltrådte 1. januar som centerchef for Social Indsats i Lyngby...

Skriv hvad du søger