• 1 Kommunerne vil genstarte coronaramt beskæftigelsesindsats 24.04.2020

  ... tilbud suspenderes i en længere periode, gerne hele 202 Jobsamtaler og opfølgningssamtaler for sygedagpengemodtagerne afholdes telefonisk eller over Skype, og der dispensere for det nuværende krav om...

 • 2 Banker sygefraværet i bund
  23.04.2020

  ...op på en helt anden måde. I stedet for først at tage affære, når en langtidssygemeldt havnede på sygedagpenge, skulle der sættes ind lang tid før, det nåede så vidt. Der skulle skabes kontakt til den ...

 • 3 Kommuner vil suspendere 225-timersregel: Ministerium siger nej 31.03.2020

  ...Tiltag for ledige, for lønmodtagere og for virksomheder. Blandt andet er dagpengeperioden sat i bero, og sygedagpengeperioden er forlænget i tre måneder, så folk ikke falder ud af systemet i en tid, ...

 • 4 Lejre overskred budgettet med 30 millioner kroner sidste år 26.03.2020

  ... tirsdag aften. Af referatet fremgår det, at det er udgifter til førtidspension, løntilskud, sygedagpenge og den generelle drift af den kommunale beskæftigelsesindsats, der er løbet løbsk. Derudover ...

 • 5 Netværk
  19.03.2020

  ...han tilbage til Silkeborg Kommune som konsulent og projektkoordinator. I maj 2010 blev han souschef på sygedagpenge og revalidering, små to år senere leder af afdelingen. I maj 2014 blev Simon Mæng ...

 • 6 Ny Viden
  05.03.2020

  ... Research har lavet for Københavns Kommune. • Hver anden senior-arbejder har været på sygedagpenge Sygedagpenge /// Lønmodtagere i arbejderklassen og middelklassen er langt mere syge end eliten, når ...

 • 7 Vi passer godt på de mest pressede sagsbehandlere
  20.02.2020

  ...børn handler om bagsiden af Danmark og om dens særlige udsathed. – Undskyld til medarbejderne på sygedagpengeområdet, som er udfordret på andre måder, men arbejdet med de udsatte familier er meget ...

 • 8 Netværk
  23.01.2020

  ... virkning. Det sker i konsekvens af fejlberegninger af et millionunderskud på dagpenge- og sygedagpengeområdet. Claus Holm Oppermann, 67 år, har en alsidig baggrund. Fra aktiv i studenterbevægelsen ...

 • 9 Kort nyt
  19.12.2019

  ...var på dagsordenen. Ældreområdet har også overskredet budgettet. • Aabenraa-idé bliver til lov Sygedagpenge /// Det giver både en hurtigere og billigere sagsbehandling, hvis kommunen ikke pr. ...

 • 10 Aabenraa-idé bliver til lov: Sparer kommunerne for millioner 10.12.2019

  ... nu ændre sygedagpengeloven efter et vellykket forsøg i Aabenraa. Inden første opfølgningssamtale i sygedagpengesager skal kommunerne indhente en lægeerklæring. Uanset om den er relevant i den enkelte...

Skriv hvad du søger