• 1 Sundhed er en straks - opgave for ny regering
  12.06.2019

  ...være 75.000 flere danskere over 80 år. De mange ældre presser sundhedsvæsenet, fordi behovet for sundhedsydelser stiger med alderen. – Boomet er her nu. Det er ikke snart. De store stigninger er ...

 • 2 Det demografiske udgiftspres er en realitet
  04.04.2019

  ...procent af alle 60+ årige. Dette er ikke så overraskende endda, idet forbruget af social- og sundhedsydelser i høj grad afhænger af restlevetiden. De ældste ældre Formlen er i realiteten pris x mængde...

 • 3 Ny Viden
  21.02.2019

  .... I evalueringen kan VIVE dog hverken påvise forskel i indlæggelsesmønstre eller omkostninger til sundhedsydelser og hjemmepleje. • gij Små klasser gør ikke elever dygtigere Skole /// I skol edebatten...

 • 4 Kort nyt
  07.02.2019

  ...udgifter til det specialiserede børneområde, det specialiserede voksenområde og medfinansieringen af sundhedsydelser i 2018, der har væltet budgettet. • Borgmesterkandidat trækker sig som ...

 • 5 Drastisk spareplan i Hørsholm 29.01.2019

  ... det særligt udgifter til det specialiserede børneområde, det specialiserede voksenområde og medfinansieringen af sundhedsydelser i 2018, som har væltet budgettet. Den høje merudgift rammer i et år, ...

 • 6 Kvalitet er vigtigere end kommunalt selvstyre 23.01.2019

  ... sidder og køber it udstyr ind fem forskellige steder, siger Ellen Trane Nørby (V). Sundhedsydelser skal ikke være alt for kreative Heller ikke formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, ligger...

 • 7 Snablen ud af kommunekassen
  22.11.2018

  ... – Vi kan se, at antallet af ældre eksploderer, og hvis vi skal følge med behovet for sundhedsydelser, er det nødvendigt, at flere opgaver løses uden for de specialiserede sygehuse. Kigger man på de ...

 • 8 Fremtidens ældre bliver ikke sundere
  16.08.2018

  ... i ikke sundhedsvæsenet. Det ligger i kommunerne. Vi kan se, at de kommunale sundhedsydelser stiger meget stejlt med alderen – meget stejlere end sygehusudgifterne. Udgifterne stiger voldsomt mod ...

 • 9 Fejl på plejehjem kan udløse erstatning
  07.06.2018

  ... deres skade. I alt blev der tilkendt 695 millioner kroner i erstatning. Kommunale sundhedsydelser som hjemmesygepleje, tandpleje, genoptræning og behandling for alkohol og stofmisbrug har længe været...

 • 10 Alle har krav på god behandling
  26.04.2018

  ..., som skal beskrive en række minimumsstandarder for, hvad kommunerne skal løfte på sundhedsområdet. – Der er sundhedsydelser, som skal være tilstede i alle kommuner, og de skal være af en vis kvalitet...

Skriv hvad du søger