• 1 Et skridt mod ensartede sundhedstilbud
  28.05.2020

  ...forskel, er jo, at man i kommunerne overvejende arbejder ud fra serviceloven. Men jo flere sundhedsydelser, vi flytter ud i kommunerne, jo mere presser vi udligningssystemet, hvis vi ikke vil ...

 • 2 Norske kommuner får ny formand 24.02.2020

  ... økonomisk vækst fremover. Samtidig er forventninger til kommunesektoren skyhøje. Vi skal levere gode sundhedsydelser på trods af, at det økonomiske handlerum bliver mindre, sagde Bjørn Arild Gram ...

 • 3 Førerløse busser fører til social bæredygtighed 19.02.2020

  ... i området mellem de mange boligområder, aktivitetscentre, indkøb, kulturaktiviteter, institutioner og sundhedsydelser. Dermed forventes også en højere livskvalitet hos brugerne og generelt en ...

 • 4 Sundhed er en straks - opgave for ny regering
  12.06.2019

  ...være 75.000 flere danskere over 80 år. De mange ældre presser sundhedsvæsenet, fordi behovet for sundhedsydelser stiger med alderen. – Boomet er her nu. Det er ikke snart. De store stigninger er ...

 • 5 Det demografiske udgiftspres er en realitet
  04.04.2019

  ...procent af alle 60+ årige. Dette er ikke så overraskende endda, idet forbruget af social- og sundhedsydelser i høj grad afhænger af restlevetiden. De ældste ældre Formlen er i realiteten pris x mængde...

 • 6 Ny Viden
  21.02.2019

  .... I evalueringen kan VIVE dog hverken påvise forskel i indlæggelsesmønstre eller omkostninger til sundhedsydelser og hjemmepleje. • gij Små klasser gør ikke elever dygtigere Skole /// I skol edebatten...

 • 7 Kort nyt
  07.02.2019

  ...udgifter til det specialiserede børneområde, det specialiserede voksenområde og medfinansieringen af sundhedsydelser i 2018, der har væltet budgettet. • Borgmesterkandidat trækker sig som ...

 • 8 Drastisk spareplan i Hørsholm 29.01.2019

  ... det særligt udgifter til det specialiserede børneområde, det specialiserede voksenområde og medfinansieringen af sundhedsydelser i 2018, som har væltet budgettet. Den høje merudgift rammer i et år, ...

 • 9 Kvalitet er vigtigere end kommunalt selvstyre 23.01.2019

  ... sidder og køber it udstyr ind fem forskellige steder, siger Ellen Trane Nørby (V). Sundhedsydelser skal ikke være alt for kreative Heller ikke formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, ligger...

 • 10 Snablen ud af kommunekassen
  22.11.2018

  ... – Vi kan se, at antallet af ældre eksploderer, og hvis vi skal følge med behovet for sundhedsydelser, er det nødvendigt, at flere opgaver løses uden for de specialiserede sygehuse. Kigger man på de ...

Skriv hvad du søger