• 1 Sluseklappen der gik ned
  21.11.2019

  ...at det er superærgerligt, at sluseprojektet faldt. – Det er decideret tåbeligt. Allerede efter en til to stormfloder så betaler man mere til selvrisiko, end man ville skulle betale til en sluse. Som ...

 • 2 Staten skal oprette en klimatilpasningsfond
  21.11.2019

  ... forpligtede til at opkræve en afgift på 30 kroner for hver brandforsikringspolice til stormflods- og oversvømmelsespuljen. Ligeledes opkræves 10 kroner per police til stormfaldspuljen. KL mener, det ...

 • 3 Kommuner: Tocifret milliardbeløb til kystsikring 07.10.2019

  ...der også har set DMI's nye klimaatlas, hvor store vandstandsstigninger og markant højere risiko for stormflod ikke er et utænkeligt scenarie. – Fonden skal over en årrække finansiere de meget store ...

 • 4 Produktion og forbrug er ofte to sider af samme klimaaftryk 17.09.2019

  ... transport, grønt byggeri og omstillingen af byområderne til at håndtere flere ekstreme regnskyl og stormflod. DK2020 er i international sammenhæng det første store projekt, der har som ambition at...

 • 5 Kort nyt
  12.09.2019

  ...Fødevareministeriet giver 1,5 millioner kroner til det videre arbejde med at sikre Kalveboderne mod stormflod. Hvidovre og København Kommuner skal nu i fællesskab finde 1,75 million kroner ved ...

 • 6 København og Hvidovre får støtte til stormflodssikring 05.09.2019

  ... giver 1,5 million kroner til det videre arbejde med at sikre Kalveboderne mod stormflod. Kommunerne skal nu finde et tilsvarende beløb ved efterårets budgetforhandlinger. Gennem de seneste 1....

 • 7 Ny Viden
  29.08.2019

  ...tallet 74 procent. Med tre eller flere udfordringer er tallet faldet til 62 procent. tkn Stormflod truer Hovedstaden Klimaforandring /// En ny rapport, som Cowi har lavet for Region Hovedstaden og ...

 • 8 Klimatilpasningen skal op i gear 29.08.2019

  ... også tilpasse os de klimaændringer, der allerede er indtruffet, og de vi kan forudse kan komme. Stormflod og skybrud koster heldigvis meget sjældent liv i Danmark, men det er store værdier både for ...

 • 9 Kystbyer får hjælp til klimaudfordringerne – og skal lære af hinanden 27.03.2019

  ... ligger i byzone og er i risiko for at blive oversvømmet ved stigende vandstand og stormflod. Der er ansøgningsfrist den 29. maj, og du kan finde mere information på https://realdania....

 • 10 Kommuner kan få hjælp til kampen mod oversvømmelser 08.03.2019

  ...lancerer. – Der ligger en stor, fælles samfundsudfordring i at beskytte byerne mod havvandsstigninger og stormfloder, og det kræver samarbejde mellem mange parter. Vi håber, at mange kommuner vil søge...

Skriv hvad du søger