• 1 DF vil forhindre at kommuner sparer ældreklippekort væk 18.11.2019

  ... tilbyde af personlig hjælp, omsorg og pleje. Hun har forslaget med under de aktuelle forhandlinger om fordelingen af resterne fra satspuljen, som blev nedlagt sidste år. frov@kl.dk Foto: Colourbox

 • 2 Allerød gør plejehjemsordning permanent 18.11.2019

  ... læger tilknyttes kommunens plejecentre fast. Derfor gøres ordningen permanent. Med penge fra satspuljemidlerne har Allerød Kommune siden 2016 haft praktiserende læger fast knyttet til kommunens ...

 • 3 Flere unge bliver hjemløse 29.08.2019

  ... regeringer har siden 2009 forsøgt at stoppe stigningen. Flere strategier og handleplaner er vedtaget i satspuljen og mere end 500 millioner kroner er gået til målet om at stoppe hjemløshed. Men ...

 • 4 Sygehuset kommer hjem i stuen
  15.08.2019

  ...september 2019, hvorefter det skal evalueres. Det er finansieret af regionale projektmidler og midler fra satspuljen. De svageste ældre har samtidig ofte vanskeligt ved at huske deres mange aftaler i ...

 • 5 Britta Nielsen tiltales for svindel 24.05.2019

  ... indgav i september i fjor en anmeldelse til politiet om uregelmæssigheder i forvaltningen af satspuljemidler. Det skete blandt andet, efter at en ansat i Roskilde Kommune havde påpeget fejl ...

 • 6 Er de dobbelt så gode?
  09.05.2019

  ...Derfor spille det også en stor rolle, hvis man som folketingsmedlem kan skaffe en bid motorvej eller satspuljemidler til det det område, man er valgt i. Nogle gange ser man så nogle lidt groteske ...

 • 7 Borgernes retssikkerhed på socialområdet undersøges 02.05.2019

  ... retssikkerhed på det sociale område. Den nye retssikkerhedsgruppe er et resultat af aftalen om satspuljen for 2019-2022, hvor der blev afsat 12 millioner kroner til at styrke retssikkerheden. ...

 • 8 Kursus hjælper pårørende til syge 10.04.2019

  ...er alvorligt syg, siger ældreminister Thyra Frank (LA). Komiteen for Sundhedsoplysning har gennem midler fra satspuljen på ældreområdet for 2018 til 2021 støttet kommunerne med at komme i gang med ...

 • 9 21.03.2019

  ...penge til de handlinger. Der bliver udarbejdet reformer på dagtilbudsområdet og skoleområdet og givet satspuljemidler til de udsatte. Men når vi skal skabe kvalitet i kommunerne, udebliver de ...

 • 10 Ishøj håber på at vokse ud af klemmen
  07.03.2019

  ...et belastet område mere. Det betyder selvfølgelig samtidig, at der er en del tilskud, vi går glip af. Satspuljemidlerne forsvinder. Men det er bedre at komme ud af det. Hvis man kan vækste sig ud af ...

Skriv hvad du søger