• 1 KL: Det får store konsekvenser, hvis socialområdet svigtes igen 02.12.2021

  ...den tidligere satspulje – i årene 2022-2025 afsat 112 millioner kroner til styrkelse af retssikkerheden. marp@kl.dk KL formand Jacob Bundsgaard påpeger, at andre velfærdsområder vil lide, hvis...

 • 2 Det specielle – det ustyrlige? 14.10.2021

  ...kvalitet i anbringelserne, flere rettigheder til børnene, højere kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed. Hos Komponent er det vores erfaring, at kommunerne – og i sidste ende børnene...

 • 3 Skolesammenlægning i Allerød var ulovlig 21.09.2021

  ...der er formand for forældreforeningen, mener, at det i dag handler mere om demokrati og retssikkerhed frem for en ændring af strukturen, og at politikerne fejlagtigt ikke har taget ansvar efter...

 • 4 retten til et værdigt liv 26.08.2021

  ...borgere for overgreb af systemet. Vores rettigheder tværes ud til vi står tilbage usikre og forvirrede uden retssikkerhed, uden håb om en god fremtid i det land vi vokset op i og elsker. Djævelen har...

 • 5 Byråds­medlemmer kan få hjælp i ­chikanesager 12.08.2021

  ...lange. – Det efterlader mange ofre i en urimelig venteposition og går i sidste ende ud over retssikkerheden og retsfølelsen i samfundet. Vi løser ikke problemerne fra den ene dag til den anden, men...

 • 6 Veganerpartiet ruster sig til sit første kommunalvalg 11.08.2021

  ...kæmpe for mere direkte demokrati, etablere mere natur og forbedre kommunens miljømæssige og retssikkerhedsmæssige mangfoldighed. antj@kl.dk Veganerpartiets nyeste valgforbund er i Greve, hvor partiet...

 • 7 Økonomiaftale uden løft af socialområdet 24.06.2021

  ...som kommunerne er underlagt. Vi ønsker blandt andet at drøfte, hvordan vi kan styrke borgernes retssikkerhed, og hvordan vi skaber bedre tilbud til vores udsatte borgere og borgere med nedsat...

 • 8 Det er vores største økonomiske udfordring
  27.05.2021

  ...meget fordrejet billede af kvaliteten i sagsbehandlingen med det kort. Den nationale debat om kvaliteten og retssikkerheden er fin at have, men det fundament, det er skabt på, bliver for skingert. Det...

 • 9 Hvordan kan retskilder omsættes til kreative og innovative processer?
  27.05.2021

  ...medvirkende til at fastholde den givne lov, og hvad der ellers måtte være af retssikkerhedsmæssige bestemmelser som omdrejningspunkt. Erfaringen har vist, at når lederen inviterer de involverede med...

 • 10 Politisk børneaftale på plads: Kommuner forpligtes til at overveje adoption fra fødslen 11.05.2021

  ...rettigheder til børnene Bedre kvalitet i anbringelserne Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed Godt ind i voksenlivet Fra aftale til virkelighed – Statsministeren brugte sidste år...

Skriv hvad du søger