• 1 Udgifterne på social- området stiger: Nu er der ny viden om årsagerne 12.09.2019

  ... følger desuden borgerne tæt i den sårbare periode omkring skiftet. Erfaringerne fra Brønderslev ... øget tilgang til voksenområdet fra unge med psykiske udfordringer. Særligt har kommunen set en stor...

 • 2 Odense skal løse gåden om unges mistrivsel 11.09.2019

  ...viden, som endnu mangler, og ved at etablere et videnscenter for unges trivsel og psykisk sårbarhed. – Videnscenteret skal have som ambition at fremme og samle national viden om problemstillingerne og...

 • 3 Hjørring har metoden til at få psykisk syge i arbejde
  29.08.2019

  ... med diagnoser som ADHD, ADD, skizofreni, bipolar lidelser, depression og angst, samt andre former for psykisk sårbarhed kommet i job eller i uddannelse, og det er væsentlig mere, end det man opnår ...

 • 4 Nye veje til fællesskaber for flere
  27.06.2019

  ... giver plads til – og tager afsæt i – en række borgerfortællinger fra borgere med demens, psykisk sårbarhed og fysiske skavanker. Drøftelserne tog netop afsæt i et hverdagsliv præget af drømme om ...

 • 5 S, SF, R og EL har en forståelse for fremtiden 26.06.2019

  ...til verdens bedste land at være barn i, som satser på uddannelse, tager livtag med den stigende psykiske sårbarhed og har som erklæret mål at give alle børn lige muligheder i livet." Der skal laves en...

 • 6 Her er ønskelisten, Mette Frederiksen!
  12.06.2019

  ...at vi får penge til de mange flere ældre og børn. Og lige så vigtigt er det, at de sårbare og psykisk syge unge får mulighed for en uddannelse, og at vi ikke fortsat taber så mange unge. Efter min ...

 • 7 Aktuelt
  04.04.2019

  ... udbuds- eller regionsklinikker, som enten private firmaer eller regionerne selv driver. App hjælper sårbare Psykisk sygdom kan være invalidere nde, men hvad hvis du hver morgen blev motiveret ...

 • 8 Stella holder vagt, så jeg undgår at gå i panik
  21.03.2019

  ...En ny principafgørelse fra Ankestyrelsen klassificerer hundene som godkendte hjælpemidler til permanent psykisk sårbare borgere, og forhåbentlig vil afgørelsen gøre det lettere for kommuner i ...

 • 9 Aktuelt
  21.03.2019

  ...og Syddjurs, og her skal man altså måle effekten af motion frem for medicin til de psykisk sårbare, oplyser Region Midtjylland. Projektet hedder ”Motion på recept”, og i tre år vil kommunerne derfor ...

 • 10 Fire kommuner med i forsøg om motion på recept 12.03.2019

  ... Kommuner i et nyt EU-projekt, der skal undersøge, om det er muligt at forbedre sundhed hos psykisk sårbare borgere ved at tilbyde dem motion på recept i stedet for medicin på recept. Et nyt EU-...

Skriv hvad du søger