• 1 Tværkommunale samarbejder vil vokse 21.08.2019

  ...Det bliver vigtigt for jer som kommunalpolitikere at adressere at få folk til at blive mere medborgere. En ny velfærdstænkning bliver nødvendig fordi udgiftspresset bliver så stort, at vi er nødt til ...

 • 2 Frivillighed i velfærdssamfundets grænseland
  15.08.2019

  ... sig stadig større opmærksomhed og interesse. Det er samarbejdet med ’de frivillige’, der ønsker at hjælpe medborgerne. Det er en konkret måde at få hjælp til at løse ellers uløste opgaver for at ...

 • 3 Nye veje til fællesskaber for flere
  27.06.2019

  ...medborgerskabspolitik, samt fordi Aarhus på en række områder går forrest med frivillighed og medborgerskab. Titlen har været en yderligere løftestang til at igangsætte forskellige aktiviteter og ...

 • 4 Folkeoplysning bør være for folket og ikke for de få 25.04.2019

  ... og geografisk lighed. Folkeoplysning bør være for folket og ikke for de få. Vi har mere end nogensinde før brug for demokratiske oplyste medborgere. Her er Folkeoplysningen en del af løsningen.

 • 5 07.02.2019

  Kender I frustrationen over igen at blive præsenteret for eksempler på, hvordan en medborger er blevet kastebold i systemet? Den uforstående mumlen og undren, der breder sig i selskabet, når vores ...

 • 6 Sønderborg får international pris for sine verdensmål 04.02.2019

  ... danske UNESCO-nationalkommission er vi meget imponerede af Sønderborgs utrættelige arbejde med bæredygtighed, medborgerskab og livslang læring for alle. I Danmark har vi længe vidst, at Sønderborg ...

 • 7 Mange ældre har for dårligt helbred 28.01.2019

  ...haft for lidt fokus på, hvad der virker, hvis vi skal løfte kvaliteten og sundheden for vores ældre medborgere. Vi er nødt til at gøre op med, at de 98 kommuner tilrettelægger deres tilbud, som de ...

 • 8 25 svenske kommuner vil forbyde tiggeri 10.01.2019

  ...være, hvis de som tigger rejste hjem til Rumænien og Bulgarien, og man der tog ansvar for deres medborgere. Vi har brug for at sende et signal om, at de ikke skal eksportere deres fattige mennesker ...

 • 9 Borgertopmøde i Aalborg 16.11.2018

  ...fra Aalborg Kommune. Som deltager skulle jeg drøfte de input, der er kommet fra øvrige medborgere, virksomheder, institutioner i de forgange seks uger og dermed bidrage til kommunens nye fortælling og...

 • 10 Rehabilitering ved demens – der mangler noget! 29.10.2018

  ...sygdomsramte borgeres selvopfattelse og identitet samt deres muligheder for at udøve et aktivt medborgerskab. Studier inden for disse områder har oftest taget udgangspunkt i pårørendes og ...

Skriv hvad du søger