• 1 KV står for KlimaValg
  19.11.2020

  ... for Christiansborg. – Meget af det ligger på Christiansborg, men omvendt så foregår den konkrete klimatilpasning ude i kommunerne. Det er kommunerne, der skal renovere kloakker, så de kan håndtere ...

 • 2 Politikerne bør regulere 40 år gamle regler for spildevand 18.11.2020

  ...af spildevand vender forkert, vandselskaber bliver straffet for at investere i nye renseløsninger og klimatilpasninger, der kan nedbringe antallet af overløb. Men de bliver belønnet for at lede ...

 • 3 Borgere inddrages i klimaløsninger 21.10.2020

  ...sammen med bylivet, og gruppen efterlyser et tværfagligt samarbejde og nogle konkrete scenarier for klimatilpasning.Nu går vi i gang med at formulere den endelige klimahandlingsplan, men handlinger ...

 • 4 KL samler klimaindsats i nyt kontor 02.10.2020

  ... på forhandlingerne på Christiansborg levere løsninger og være nationale eksperter, når det gælder klimatilpasning og regulering af vand fra alle sider. Der skal skabes klarhed over løsningerne ...

 • 5 Kommuner stræber mod verdensmålene
  21.09.2020

  ... er der, bæredygtighedsdiskussionen ret intuitivt havner. Blandt andet på grund af erfaring med Agenda21 og klimatilpasning. Det er der sådan set ikke noget galt i, men udfordringen er bare, om man så...

 • 6 Første gang i syv år: Alle partier med i budgettet i Aabenraa 08.09.2020

  ... til at huse kommunens afdeling for træning og forebyggelse, og der bliver afsat midler til klimatilpasning. Det er blot tre nedslag i budgettet med overskriften ” Bæredygtig vækst 2.0 ” for næste ...

 • 7 Aktuelt
  27.08.2020

  ..., og den er udviklet som en del af Odense Kommune og VandCenter Syds projekt ”Odense-Modellen – Klimatilpasning i Odense”, som er støttet med EU-midler. Muligt CO2-lager ud for Hanstholm I Thisted...

 • 8 Håndholdt overvågning af vandstanden 11.08.2020

  ... redskab, som andre kan lade sig inspirere af, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V). Arbejdet med klimatilpasning er en udfordring i en kommune som Odense, hvor byen er i vækst og der sker nye ...

 • 9 Klimatilpasning kan gøre byerne sundere
  28.05.2020

  Klimatilpasning handler om mere end teknik. Ved at inddrage fagfolk fra andre områder end det tekniske kan klimatilpassede veje aktivere borgerne og gøre hverdagen grønnere og sundere, viser projekt i...

 • 10 KL i brev til minister: Undtag klimainvesteringer fra anlægsloftet 15.05.2020

  ... samfundsrelevante investeringer” undtages fra anlægsloftet også efter 2020. Det er blandt andet investeringer til klimatilpasning og bæredygtige byggerier. I tråd med det ser KL også gerne et skift i...

Skriv hvad du søger