• 1 Kødgryderne giver livsglæde
  19.03.2020

  ... Ingeborg kommer efter alt at dømme ikke til at skyde op i Sindal. Men ideerne om inklusion af udviklingshæmmede og inddragelse af borgerne har nordjyderne taget med sig. – Et ældrecenter er som regel...

 • 2 Inklusionen er et minefelt
  05.03.2020

  ... høreværn på og deltager samtidig lystigt. – Høreværnene er et eksempel på, at nogle gange er inklusion et spørgsmål om lavpraktiske løsninger. Det betyder, at de elever, der er sensitive overfor støj...

 • 3 En tredje vej til inklusion 27.02.2020

  I Nyborg skal skolelederne i fællesskab fordele midler til specialundervisning og inklusion. Den netop vedtagne model viser en tredje vej til styring af økonomien på skoleområdet. Den triste baggrund ...

 • 4 Førerløse busser fører til social bæredygtighed 19.02.2020

  ...forventes også en højere livskvalitet hos brugerne og generelt en forøget sundhed og en større social inklusion i området. – De førerløse busser skal være med til at skabe en lettere adgang til ...

 • 5 Har alle en inkluderende tilgang? 24.01.2020

  Ledelse af inklusion handler om at få indrettet både kulturen og strukturen på skoler, så begge dele understøtter inkluderende læringsmiljøer. Inkluderende ledelse indebærer at skabe en oplevelse af ...

 • 6 Fælles indsats for bedre børnetrivsel 23.01.2020

  ...med, hvis kvaliteten i de tilbud, som børnene får, bliver bedre. Vi har været enige i, at inklusion er positivt, altså at målet er et rummeligt klassefællesskab, men det nytter ikke, hvis der ikke ...

 • 7 Stærkere fællesskaber – bedre trivsel 23.01.2020

  ...ved at støtte op om hele fællesskabet og ikke kun træde til, når det enkelte barn har det svært. Inklusion bør ikke været et akut tilbud, når det brænder på. Det er et langt, sejt træk, der kræver tæt...

 • 8 Flere elever modtager specialtilbud 23.01.2020

  ...? Hvilke elevgrupper er særligt overrepræsenterede i de segregerede tilbud? Er der økonomiske incitamenter til inklusion? Følges der løbende op på elevens progression og trivsel? Er der behov for at ...

 • 9 Kommunerne og lærerne skal sikre dansk kulturarv 09.01.2020

  ..., når nye fælles mål skal implementeres, og når vi skal finde ud af, hvordan kvaliteten af inklusion i folkeskolen bliver bedre. Inklusion er et eksempel på en af de store udfordringer i folkeskolen ...

 • 10 Gladsaxe lander budgetforlig: Et parti ramte smertegrænsen 26.09.2019

  ... med flere gode tiltag. På facebook skriver partiet, at de fik tilført penge til seniorcentre, til inklusion i folkeskolen og en udvidelse af den gratis psykologrådgivning for unge op til 30 år. Men ...

Skriv hvad du søger