• 1 Aktuelt
  06.02.2020

  ... ikke har, da de alle har været på akutuddannelse. Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser er akutteamets kerneopgave, og i den forbindelse arbejdes der tæt sammen med sygehus, ...

 • 2 Faste læger på plejehjem reddet
  05.12.2019

  ...dog mere end halveret, og det får PLO til at frygte for ordningens overlevelse. F ærre genindlæggelser, mindre medicin og større tryghed. De faste læger på landets plejecentre har været en stor succes...

 • 3 Nedprioritering af de svageste borgere, omsorgssvigt og lovbrud 02.11.2019

  ... lange ventetider på rengøring af lejlighed efter psykose til at betyde brand i lejligheden og genindlæggelse af et års varighed. Efter udskrivning kom der støtte-kontakt-person på, for bl.a ...

 • 4 Amningen på spil
  12.06.2019

  ...tre dage med sin mor for at sikre tilknytningen, siger hun. Hun kan konstatere, at genindlæggelserne efter ambulante fødsler er faldet, efter at sundhedsplejerskerne møder op på fjerdedagen i stedet ...

 • 5 Ny Viden
  23.05.2019

  ... Haslebo og Gro Emmertsen Lunds anmeldelse her . Lægebesøg halverer antallet af genindlæggelser Sundhed /// Tidlige opfølgende hjemmebesøg fra hospitalet halverer antallet af genindlæggelser blandt ...

 • 6 65 plus
  07.02.2019

  ... på ældreområdet. Kommunen er blevet fremhævet af Ældre Sagen og er den kommune, der har færrest genindlæggelser. Som det er nu, har kommunen ældre- og plejeboliger nok. – Man kan begynde at se på, ...

 • 7 Sygeplejersker med antibiotika i tasken
  10.01.2019

  ...hun. Rettidig indlæggelse Et af målene med etableringen af AkutTeam er at forhindre unødige indlæggelser og genindlæggelser af især ældre borgere. – Det er svært at måle, men jeg er overbevist om, at ...

 • 8 Alderen trykker i Gribskov
  10.01.2019

  ...hjem til sin kommune, som står for både genoptræning og pleje. Og vi betaler også for en eventuel genindlæggelse. Det er noget, der er ved at slå bunden ud af en kommune som vores. Vi håber ...

 • 9 Uacceptable vilkår for de fødende 18.12.2018

  ... protesterer mod den stigende tendens til ambulante fødsler og peger på, at antallet af genindlæggelser stiger. Take-away kan være en udmærket løsning. Men ikke når det gælder børnefødsler. ...

 • 10 Markant færre KOL-patienter fra Middelfart bliver indlagt 09.11.2018

  På blot to år er antallet af indlæggelser og genindlæggelser af KOL-patienter halveret i Middelfart Kommune. Det er resultatet af en ny indsats med fokus på tidlig opsporing og målrettet behandling. ...

Skriv hvad du søger