• 1 150 millioner kroner skal forandre landbrugsjord til natur 15.09.2021

  ...bliver tænkt sammen med andre tiltag, som f.eks. gavner vandmiljø og drikkevand, drivhusgasreduktion, beskyttelse af Natura 2000 og bilag IV-arter, klimatilpasning, skovrejsning, biodiversitet...

 • 2 Kort nyt
  26.08.2021

  ...dog med 25 års ledererfaring fra det private erhvervsliv. • Grønne organisationer: Drikkevandet er truet DRIKKEVAND /// Det har gennem generationer været en selvfølge, at vi i Danmark har rent...

 • 3 Grønne organisationer efterlyser plan: Drikkevandet er truet 12.08.2021

  ...fra regering og folketing. Det har gennem generationer været en selvfølge, at vi i Danmark har rent drikkevand – men en ny opgørelse peger på, at det ikke er så selvfølgeligt endda. I omkring 58...

 • 4 FORURENET VAND FRA HANEN. 05.05.2021

  ...colibakterier eller andre former for forurening ved jeg ikke. Men at kontrollen med vores drikkevandsforsyning er utilfredsstillende er der hos mig ingen tvivl om. Hvert måltid bliver ledsaget af...

 • 5 Nyt kemikalie opdaget i grundvandet: Sundhedsrisikoen skal undersøges 27.01.2021

  ...vil drøfte sagen i Vandpanelet, der er nedsat netop for at diskutere fund i grundvand og drikkevand. Derudover tager styrelsen kontakt til andre EU-lande, herunder Tyskland, for at høre, hvad de gør...

 • 6 Vejen til sikring af grundvandet er langtfra snorlige
  17.12.2020

  ...er i gang med at risikovurdere de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder, som skal sikre, at vores drikkevand ikke bliver forurenet. Det er ikke nogen helt nem opgave. – Det går simpelthen for...

 • 7 Kort nyt
  19.11.2020

  ...områderne med særlige drikkevandsinteresser (OSD), der er udpeget for at sikre det fremtidige drikkevand, siger Per Schriver, kontorchef i Miljøstyrelsen. • Højst 250 m til nærmeste ladestander...

 • 8 Kamp for vaskeplads har taget halvandet år
  19.11.2020

  ...stoffer fra bilen siver ned i undergrunden, hvilket kan udgøre en trussel for drikkevandet. Nogenlunde sådan går snakken på et repræsentantskabsmøde i Socialdemokratiet i Aarhus, som byrådsmedlem...

 • 9 Truer nedgravede mink drikkevandet? 17.11.2020

  ...har fået stribevis af bekymrede spørgsmål omkring nedgravning af mink i Nr. Felding. Er vores drikkevand truet - og hvad med grundvandet? Hvilken betydning får de begravede mink for livet i søer...

 • 10 Vandværker advarer: Minkkirkegårde kan forurene drikkevandet 10.11.2020

  ...og områderne med særlige drikkevandsinteresser (OSD), der er udpeget for at sikre det fremtidige drikkevand, siger Per Schriver, der er kontorchef i Miljøstyrelsen. I det konkrete område ved Kølvrå...

Skriv hvad du søger