• 1 Brug indkøbs- ressourcerne klogt 10.10.2019

  ... at styre forbruget i en mere omkostningsreducerende retning. Tag for eksempel det specialiserede socialområde. Erfaringerne med en egentlig konkurrenceudsættelse af den type opgaver, der ligger her, ...

 • 2 Netværk
  10.10.2019

  ... den kommunale sektor – som chef for det specialiserede børneområde i Hjørring Kommune. Det var fra ... fratrådt Pedro Michael, hidtil chef for socialområdet i Guldborgsund K ommune, har indgået ...

 • 3 Kiær: En tsunami af sparerunder 08.10.2019

  ... udgifter til blandt andet udsatte børn og voksne på det såkaldt specialiserede socialområde og til færdigbehandling af udskrevne hospitalspatienter eksploderet, forklarede borgmesteren ifølge avisen...

 • 4 Tre inspirationskilder til økonomisk råderum 26.09.2019

  ... med bl.a. et stigende antal ældre og børn, en øget tilgang på det specialiserede socialområde og flere borgere med komplekse problemstillinger stiller krav om et stadigt større fokus på ...

 • 5 Ny Viden
  26.09.2019

  ... dagtilbud. • Børn og unge bliver dyrere Socialområdet /// Kommunerne i Region Sjælland har oplevet en stigning i udgifterne på det specialiserede børn og ungeområde. Det viser en ny ...

 • 6 Handicappede har også brug for et normalt liv
  26.09.2019

  ... sektor, at vi i 1998 fik lov om aktiv socialpolitik, for det er godt socialt arbejde at få folk ... hun. Og så lige tilbage til det specialiserede voksenområde, som har været en vigtig dagsorden ...

 • 7 Udgifterne på social- området stiger: Nu er der ny viden om årsagerne 12.09.2019

  Det specialiserede voksenområde udfordrer kommunerne økonomisk og styringsmæssigt, og udgifterne er ...Beskæftigelsesreformer øger målgruppen Koblingen mellem socialområdet og beskæfti gelsesområdet har ...

 • 8 Guldborgsund vinder principiel millionsag
  12.09.2019

  ... fald ender i nul. Når vi så skal betale 20 millioner kroner ekstra på det specialiserede socialområde, så kommer vi nok til at overskride vores budget. Pengene må vi tage fra kassebeholdningen, ...

 • 9 Ansvarlig og fornuftig aftale om kommunernes økonomi i 2020 12.09.2019

  ... klogere på, hvordan vi fremtidssikrer velfærden. For eksempel skal vi på det specialiserede socialområde sammen dykke ned i, hvad der giver den betydelige aktivitetsstigning og udgiftsudvikling, ...

 • 10 En økonomiaftale, der følger med udviklingen
  12.09.2019

  ...for 2020, der tager højde for den demografiske udvikling og øgede udgifter til det specialiserede socialområde. Der er penge til at ansætte folk og udvikle velfærden, mener finansminister Nicolai ...

Skriv hvad du søger