• 1 Ballerup sætter digital motor på serviceloven
  05.12.2019

  ...eget udviklet it-system og ændrede arbejdsmetoder tager Ballerup Kommune kontrollen over det specialiserede socialområde. Ved at give den enkelte sagsbehandler økonomisk overblik regner man med at ...

 • 2 Økonomisk opbremsning i Aarhus 29.11.2019

  ... sig med komplekse behov, der kræver specialiserede indsatser. På trods af at budgetforliget ... et løft på 70 millioner kroner til socialområdet, er der udsigt til, at efterspørgslen stiger ...

 • 3 Fælles retning for socialpolitikken 21.11.2019

  ... at drøfte retningen for en fælles kommunal ambition for den videre udvikling af det specialiserede socialområde. Ambitionen skal bruges som afsæt for en national debat med inddragelse af aktørerne på...

 • 4 Normeringer og klima fylder i budgetterne
  07.11.2019

  ..., mens der er afsat i alt 1,2 milliarder kroner til velfærdsområderne. Også det udfordrende specialiserede socialområde er der fundet midler til, og en reserve på 70 millioner kroner årligt er sat ...

 • 5 Socialcheferne til Folketinget: Lad os nu diskutere prioriteringer 31.10.2019

  Ingen tør debattere, hvordan økonomien på det specialiserede socialområde kan komme til at hænge sammen. Det efterlader frontmedarbejderne i en klemt position, siger socialchefernes formand, Helle ...

 • 6 Brug indkøbsressourcerne klogt 10.10.2019

  ... at styre forbruget i en mere omkostningsreducerende retning. Tag for eksempel det specialiserede socialområde. Erfaringerne med en egentlig konkurrenceudsættelse af den type opgaver, der ligger her, ...

 • 7 Netværk
  10.10.2019

  ... den kommunale sektor – som chef for det specialiserede børneområde i Hjørring Kommune. Det var fra ... fratrådt Pedro Michael, hidtil chef for socialområdet i Guldborgsund K ommune, har indgået ...

 • 8 Kiær: En tsunami af sparerunder 08.10.2019

  ... udgifter til blandt andet udsatte børn og voksne på det såkaldt specialiserede socialområde og til færdigbehandling af udskrevne hospitalspatienter eksploderet, forklarede borgmesteren ifølge avisen...

 • 9 Tre inspirationskilder til økonomisk råderum 26.09.2019

  ... med bl.a. et stigende antal ældre og børn, en øget tilgang på det specialiserede socialområde og flere borgere med komplekse problemstillinger stiller krav om et stadigt større fokus på ...

 • 10 Ny Viden
  26.09.2019

  ... dagtilbud. • Børn og unge bliver dyrere Socialområdet /// Kommunerne i Region Sjælland har oplevet en stigning i udgifterne på det specialiserede børn og ungeområde. Det viser en ny ...

Skriv hvad du søger