• 1 Borgmester og handicapformand varsler katastrofe 26.08.2019

  ... ny model, der ikke undergraver økonomien på andre velfærdsområder. –For eksempel kunne det være en budgetgaranti, som sikrer, at den enkelte kommune har et incitament at gøre det klogt, men samtidigt...

 • 2 Højsæson for budgetlægning
  07.09.2017

  ... til næste sommer nedsætter bloktilskuddet tilsvarende. Sådan er aftalesystemet, og sådan virker budgetgarantien på ændringer i indkomstoverførslerne. En tredje mulighed er at forudsætte, at den ...

 • 3 Flygtningeøkonomi
  01.09.2016

  ...grundindtægt på 6.010 kr. for enlige uden børn dækkes af refusion og af budgetgaranti. Derudover kan de resterende udgifter dækkes af grundtilskud og resultattilskud. Bolig Permanent : Flygtningen ...

 • 4 15.000 flygtningebørn på vej
  14.01.2016

  ...millioner kroner, mens indtægterne kan opgøres til 28,7 millioner kroner fra budgetgarantien (en del af bloktilskuddet), investeringstilskud og det ekstraordinære integrationstilskud. Med det stigende...

 • 5 Rigtig kurs men usikker økonomi 09.04.2015

  ... pose penge til kommunerne. De fradrages nemlig i det beløb, som ellers udløses til kommunerne via budgetgarantien. Derfor kan man spørge, om det er en fair model i forhold til, at kommunerne har ...

 • 6 Efterlyser bedre vilkår for flygtningeopgaven
  20.11.2014

  ...bedre økonomiske betingelser, der dækker alle udgifter fuldt ud. Og ikke bare en gennemsnitlig budgetgaranti fra regeringen. Uffe Jensen (V), borgmester i Odder siger det sådan: – Den største barriere...

 • 7 Omstilling til en ny beskæftigelsesindsats 09.10.2014

  ...gøre en forskel. Driftsudgifterne til aktivering af de forsikrede ledige er stadig omfattet af budgetgarantien, hvorfor kommunerne under ét vil blive kompenseret på trods af, at driftsrefusionen for ...

 • 8 Nye skøn for overførselsudgifterne 14.03.2013

  ...aftaleniveauet. Det er dog endnu for tidligt at sige noget om reguleringer af budgetgaranti og beskæftigelsestilskud for 2013 ØKONOMISK PERSPEKTIV: KL har netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse ...

 • 9 Nye skøn for overførselsudgifterne 13.09.2012

  ...mindre pessimistiske end statens. Det er endnu for tidligt at sige noget om fordelingen mellem budgetgaranti og øvrige overførsler og dermed også for tidligt at sige noget om en eventuel ...

 • 10 ØP: Ny model for beskæftigelsestilskuddet og nye skøn for overførselsudgifterne 29.03.2012

  ...et forventet merforbrug på 759 millioner kroner i forhold til den foreløbigt udbetalte budgetgaranti inklusiv den udbetalte kompensation som følge af refusionsomlægningen. Det er særligt udgifterne ...

Skriv hvad du søger