• 1 Rideterapi gavner børn og unge med autisme
  22.11.2018

  ...sig over, at titlen som rideterapeut ikke er beskyttet. I USA kan man uddanne sig på ... autisme ved Kollegievejens skole. Som beskæftigelsesindsats Jobcenteret i Vejle bruger rideterapi. ...

 • 2 Kort nyt
  25.10.2018

  ... valg • Udviklingshæmmede kommer i job Beskæftigelse /// I årtier har udviklingshæmmede borgeres eneste jobmulighed været i beskyttede værksteder. Udviklingen er nu, at ...

 • 3 Udviklingshæmmede ind på almindelige arbejdspladser 08.10.2018

  ...udviklingshæmmede borgeres eneste jobmulighed været i beskyttede værksteder. Udviklingen er nu, at ... for står Sønderborg Afklaring, Aktivitet, Beskæftigelse og Udvikling. SAABU har værkstederne ...

 • 4 KL anbefaler: Der er brug for akuttilbud og bedre bostøtte i psykiatrien 17.05.2018

  ...primære ydelser under Serviceloven til mennesker med psykiske vanskeligheder. Ydelserne spænder fra beskyttet beskæftigelse og samværstilbud over socialpædagogisk støtte i eget hjem til botilbud af ...

 • 5 Sammen om senge i psykiatrien
  09.05.2018

  ...så det sidste år gjaldt knap 25.500 danskere over 18 år. Ydelserne spænder fra beskyttet beskæftigelse og samværstilbud over socialpædagogisk støtte i eget hjem til botilbud af kortere og længere ...

 • 6 Udgiftspres præger regnskabet for 2017 09.05.2018

  ... Serviceloven. Altså ydelser til borgere med psykiske vanskeligheder i et bredt spænd fra beskyttet beskæftigelse og samværstilbud over socialpædagogisk støtte i eget hjem til botilbud af kortere og ...

 • 7 Velkommen til ny lederkollega 23.04.2018

  ... vigtige funktioner: at være rejseleder, at beskytte læringsmiljøet og stifte førglæde. Læreren skal..., som eleven har. Den dialektiske relationsteori beskæftiger sig med den gensidige afhængighed i ...

 • 8 Ham, der arbejder på hotellet 01.03.2018

  ...socialøkonomisk virksomhed, der både sælger hotelprodukter på ordinære markedsvilkår og sociale ydelser, som beskyttet beskæftigelse, til Jammerbugt Kommune. De sidste 17 år har Lasse været ansat i ...

 • 9 Bøger
  08.02.2018

  ...organisationsfolk, politikere og andre, der beskæftiger sig intensivt med samfundsudviklingen. ”... den globale konkurrence i stedet for at beskytte og kompensere for udviklingen i den internationale...

 • 10 En ny start i Thisted
  25.01.2018

  ...stiller mindst én gås op for at hjælpe og beskytte, siger hun og kobler billedet til arbejdet på ... perioder, samt været viceborgmester. Uddannet Beskæftigelsesvejleder i 1983. Politisk valgt i ...

Skriv hvad du søger