• 1 Kødgryderne giver livsglæde
  19.03.2020

  ... særlige medarbejdere, der er en blanding af handicappede ansat under servicelovens §103 om beskyttet beskæftigelse og ledige længst væk fra arbejdsmarkedet, der er i praktik eller ansat i fleksjob...

 • 2 Flere vender tilbage til deres hjemland
  09.01.2020

  ... tilbuddet. Her hilser formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget Bente Abrahamsen (DF) ...god idé, at folk vender tilbage. De får midlertidig beskyttelse i Danmark, og når der så ikke er ...

 • 3 Netværk
  19.12.2019

  ... i Kalundborg Kommune får hun ansvar for botilbud, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, væresteder og støttecentre med knap 400 medarbejdere. Silkeborgs beskæftigelseschef til privat...

 • 4 Netværk
  21.11.2019

  ... Faaborg-Midtfyn Kommune. Jos Bisschop gik på pension i 2014 fra en ansættelse som forstander for det beskyttede værksted Montagen i Kværndrup (Faaborg-Midtfyn) siden 1993 . 60 Pia Bjerregaard (DF) , ...

 • 5 På Danmarks bedste offentlige arbejdsplads styrer medarbejderne selv 15.11.2019

  ... (JAC) i Gentofte Kommune tilbyder STU, afklaringsforløb, kompetenceudvikling, støttet og beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, snoezelen, ergoterapi og fysioterapi til voksne med ...

 • 6 Socialdemokratiet har stillet 194 forslag på det kommunale område 30.09.2019

  ... tilbud for misbrug og psykisk sygdom • Bedre beskyttelse af personale mod vold. Børn og social • ... af økologiske fødevarer i 2030 Beskæftigelse • Oprettelse af permanent arbejdsmarkedsråd • Et ...

 • 7 Ny Viden
  29.08.2019

  ... sig dårligere i forhold til uddannelse og beskæftigelse end andre. Det dokumenterer en ny rapport ... kroner i hovedstadsområdet, hvis kysten ikke beskyttes samlet på tværs af områdets kystkommuner. ...

 • 8 Samarbejdet snor sig langs vandløbene
  25.04.2019

  ...sekretariat. Komitéen vil blandt andet skulle beskæftige sig med mulighederne for fælles ... baggrund rådgive kommunerne, så de både kan beskytte områdets dyre- og planteliv, men samtidig tage...

 • 9 Aktuelt
  04.04.2019

  ..., siger Jon Krongaard (DF), formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Politik til salg På...end 20 år, og det er primært af hensyn til beskyttelse af grundvand­ et, at man nu tager et ekstra ...

 • 10 Kommunalt paradigmeskifte?
  20.12.2018

  ... når man kommer til Danmark og får midlertidig beskyttelse, så betyder det også, at man som borger ...undtaget. Kommunerne skal i den lokale beskæftigelsesplan beskrive, hvordan de arbejder med ...

Skriv hvad du søger