• 1 Aktuelt
  04.04.2019

  ..., siger Jon Krongaard (DF), formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Politik til salg På...end 20 år, og det er primært af hensyn til beskyttelse af grundvand­ et, at man nu tager et ekstra ...

 • 2 Kommunalt paradigmeskifte?
  20.12.2018

  ... når man kommer til Danmark og får midlertidig beskyttelse, så betyder det også, at man som borger ...undtaget. Kommunerne skal i den lokale beskæftigelsesplan beskrive, hvordan de arbejder med ...

 • 3 Rideterapi gavner børn og unge med autisme
  22.11.2018

  ...sig over, at titlen som rideterapeut ikke er beskyttet. I USA kan man uddanne sig på ... autisme ved Kollegievejens skole. Som beskæftigelsesindsats Jobcenteret i Vejle bruger rideterapi. ...

 • 4 Kort nyt
  25.10.2018

  ... valg • Udviklingshæmmede kommer i job Beskæftigelse /// I årtier har udviklingshæmmede borgeres eneste jobmulighed været i beskyttede værksteder. Udviklingen er nu, at ...

 • 5 Udviklingshæmmede ind på almindelige arbejdspladser 08.10.2018

  ...udviklingshæmmede borgeres eneste jobmulighed været i beskyttede værksteder. Udviklingen er nu, at ... for står Sønderborg Afklaring, Aktivitet, Beskæftigelse og Udvikling. SAABU har værkstederne ...

 • 6 KL anbefaler: Der er brug for akuttilbud og bedre bostøtte i psykiatrien 17.05.2018

  ...primære ydelser under Serviceloven til mennesker med psykiske vanskeligheder. Ydelserne spænder fra beskyttet beskæftigelse og samværstilbud over socialpædagogisk støtte i eget hjem til botilbud af ...

 • 7 Sammen om senge i psykiatrien
  09.05.2018

  ...så det sidste år gjaldt knap 25.500 danskere over 18 år. Ydelserne spænder fra beskyttet beskæftigelse og samværstilbud over socialpædagogisk støtte i eget hjem til botilbud af kortere og længere ...

 • 8 Udgiftspres præger regnskabet for 2017 09.05.2018

  ... Serviceloven. Altså ydelser til borgere med psykiske vanskeligheder i et bredt spænd fra beskyttet beskæftigelse og samværstilbud over socialpædagogisk støtte i eget hjem til botilbud af kortere og ...

 • 9 Velkommen til ny lederkollega 23.04.2018

  ... vigtige funktioner: at være rejseleder, at beskytte læringsmiljøet og stifte førglæde. Læreren skal..., som eleven har. Den dialektiske relationsteori beskæftiger sig med den gensidige afhængighed i ...

 • 10 Ham, der arbejder på hotellet 01.03.2018

  ...socialøkonomisk virksomhed, der både sælger hotelprodukter på ordinære markedsvilkår og sociale ydelser, som beskyttet beskæftigelse, til Jammerbugt Kommune. De sidste 17 år har Lasse været ansat i ...

Skriv hvad du søger