• 1 Højsæson for budgetlægning
  07.09.2017

  ...den koordinerede budgetlægning mellem kommunerne, idet de samlede kommunale serviceudgifter skal overholde aftaleniveauet. Det er åbenbart, at kommunerne under ét får problemer med servicerammen, hvis...

 • 2 Nye skøn for overførselsudgifterne 14.03.2013

  ...for 2012. Udgifterne til seniorjob i 2013 skønnes foreløbigt at være 150 millioner kroner over aftaleniveauet. Det er dog endnu for tidligt at sige noget om reguleringer af budgetgaranti og ...

 • 3 Nye skøn for overførselsudgifterne 13.09.2012

  Indberetninger fra kommunerne indikerer, at budgetgarantien for 2012 rammer aftaleniveauet, mens der forventes et væsentligt mindreforbrug ved øvrige overførsler. Budgettet for 2013 forventes at ligge...

 • 4 ØP: Økonomiaftalen i hus 21.06.2012

  ...offentlige saldo til og med 2013. Og det fandt regeringen ikke muligt at efterleve, hvis aftaleniveauet for 2012 blev videreført. Det ville således indebære en mulighed for, at de kommunale ...

 • 5 Det forhandler vi om
  07.06.2012

  ... nuværende serviceniveau kan opretholdes. Det betyder, at man skal gå efter en gentagelse af aftaleniveauet for 2012 og ikke tage udgangspunkt i budgettet for 2011. Kommunernes serviceudgifter i 2011 ...

 • 6 Spillet er i gang
  31.05.2012

  ... niveau for 2011. I 2012 er der en forskel på 2,5 milliarder kroner mellem budget og aftaleniveauet. KL’s formand Erik Nielsen (S) understreger på det kraftigste, at man fra regeringens side skal tage...

 • 7 Leder: Nej tak til straf for ansvarlighed! 03.05.2012

  ... næste år. Hvis regeringen straffer kommunernes ansvarlighed, når budgetterne ligger under aftaleniveauet, så forsvinder den tillid, som er forudsætningen for økonomistyringen. Kommunerne vil ...

 • 8 ØP: Budgetloven – en tidsel med færre torne end frygtet 12.04.2012

  ...om udgangspunktet for regnskabssanktionen i det enkelte år skal ændres fra budget- til aftaleniveau. Herudover indføres der en anlægssanktion, hvor yderligere 1 milliard kroner fremadrettet gøres ...

 • 9 ØP: Ny model for beskæftigelsestilskuddet og nye skøn for overførselsudgifterne 29.03.2012

  ... områder er tale om et mindreforbrug. Dog forventes udgifterne til seniorjob at overstige aftaleniveauet med cirka 40 millioner kroner. Dette skyldes formentlig, at mange kommuner forventer stigende ...

 • 10 ØP: Stram styring påkrævet 24.06.2010

  ...aftalen for 2010. Samtidig forventes medfinansieringsudgifterne på sundhedsområdet ligeledes at overstige aftaleniveauet. Regeringen var i udgangspunktet afvisende over for en midtvejsregulering. For ...

Skriv hvad du søger