Regler om børneattester skal ensrettes

Regler om børneattester skal ensrettes

Foreninger, der modtager statsstøtte til deres arbejde, skal i fremtiden indhente børneattester på deres frivillige. Dermed ligestilles foreninger, der får kommunal støtte og statsstøtte.

 

Skriv hvad du søger