Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
14.01.2022 kl. 11.54

Det bliver nemmere at indrapportere utilsigtede hændelser

Tekniske forbedringer gør det lettere og hurtigere for kommunalt ansatte at indberette utilsigtede hændelser som fald og medicinfejl.

Det er blevet både lettere og hurtigere for ansatte i kommunerne at rapportere utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

En række tekniske forbedringer har gjort, at der nu skal udfyldes færre felter i rapporteringsskemaet, og samtidig er rækkefølgen gjort mere intuitiv.

– Ændringerne skal bidrage til, at det er hurtigt og nemt at rapportere en utilsigtet hændelse. Det er vigtigt, at de ressourcer, der anvendes på rapporteringen, står mål med den læring, som kommer ud af det, siger overlæge Lena Graversen, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

De nye forbedringer kommer efter et vellykket pilotprojekt med kommuner, regioner og faglige organisationer, hvor både kommuner og regioner har ønsket, at mange af de afprøvede tiltag blev gjort tilgængelige så hurtigt som muligt.

LÆS OGSÅ Sorø efterbetaler plejeleverandører

5.000 kommunale steder med

De nye ændringer betyder også, at mere end 5.000 kommunale behandlingssteder nu er tilgængelige i Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Det har blandt andet betydning for de medarbejdere der modtager de rapporterede hændelser.

– Som modtager har man til opgave at identificere den sagsbehandler, der skal håndtere en ny-rapporteret utilsigtet hændelse. Det har Dansk Patientsikkerhedsdatabase ikke tidligere understøttet for kommunale modtagere, fordi de kommunale behandlingssteder ikke har været tilgængelige i Sundhedsvæsenets Organisationsregister. Her har vi måttet vedligeholde egne lister over decentrale sagsbehandlere. Den besværlige og manuelle arbejdsgang slipper vi for fremover, siger Lea Sinding Mortensen, konsulent i Aalborg Kommune.

Med muligheden for at knytte en utilsigtet hændelse til et behandlingssted kan kommunerne foretage mere præcise datatræk, som kan bruges i arbejdet med at undgå utilsigtede hændelser.

– Vi har oplevet en stor efterspørgsel fra vores kommunale brugere på netop denne forbedring. Utilsigtede hændelser er et vigtigt redskab til at arbejde med patientsikkerhed lokalt. Derfor er det også vigtigt, at vi tilpasser Dansk Patientsikkerhedsdatabase, så vores datagrundlag rummer de informationer, som er nødvendige for målrettet læring, siger Lena Graversen. gij@kl.dk

LÆS OGSÅ Endnu et udvalg vil ud af kontrakt med omstridt dagligvareleverandør

Utilsigtede hændelser

 * Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade
* I 2020 blev der indberettet 293.297 utilsigtede hændelser.
* I kommunerne udgjorde fejl i medicinhåndteringen 68 procent af de utilsigtede hændelser i 2020. Personuheld som brandskader og fald udgjorde 23 procent.

Emneord
Ældre, Sundhed

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Det bliver nemmere at indrapportere utilsigtede hændelser Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger