Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
21.09.2021 kl. 12.43

Skolesammenlægning i Allerød var ulovlig

Da skolerne Lillerød og Skovvang i Allerød blev lagt sammen tilbage i 2017 og organiseret med udskoling det ene sted og indskoling det andet sted, det det ulovligt, fastslår Ankestyrelsen.

Da to skoler, Lillerød og Skovang, i Allerød blev lagt sammen i 2017 til én skole fordel på to adresser, foregik det ikke efter reglerne. Det fastslår Ankestyrelsen nu fire år efter i en kendelse, der kommer på baggrund af en klage fra forældreforeningen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Beslutningen om at sammenlægge de to skoler blev besluttet i en sammenlægningsgruppe, der bestod af skoleledelsen, forældrebestyrelsen og medarbejderne med skolelederen i spidsen for gruppen. Det var dog ikke op til skolelederen at bestemme, fastslår Ankestyrelsen, der i sin afgørelse skriver:

– Ankestyrelsen vurderer, at Allerød Kommune har handlet i strid med folkeskolelovgivningens regler for skolebestyrelser, fordi der hverken blev indkaldt suppleanter eller holdt suppleringsvalg til den sammenlagte skolebestyrelse på Lillevang Skole, selvom flere medlemmer udtrådte af skolebestyrelsen. Vi vurderer også, at Allerød Kommune har handlet i strid med delegationsforbuddet i folkeskolelovens paragraf 40, stk. 5 ved at overlade en beslutning om at opdele Lillevang Skole i en afdeling for indskolingselever og en afdeling for udskolingselever, fordelt på to geografisk forskellige matrikler, til skolelederen.

Mette Skovgaard, der er formand for forældreforeningen, mener, at det i dag handler mere om demokrati og retssikkerhed frem for en ændring af strukturen, og at politikerne fejlagtigt ikke har taget ansvar efter at have træffet en dårlig beslutning, skriver avisen.

LÆS OGSÅ Biblioteker tester om litteratur kan hjælpe mod ensomhed

– Kommunen, den tidligere borgmester og daværende byrådsmedlemmer blev af kompetente forældre gjort opmærksomme på, at de handlede i strid med delegationsforbuddet og ignorerede vores utallige henvendelser om, at sammenlægningen var ulovlig. I og med at henvendelserne blev ignoreret, tjekkede man aldrig op på sammensætningen af bestyrelsen, men tværtimod mente man, at bestyrelsen var et selvstændigt forvaltningsorgan, selvom det burde være indlysende, at ansvaret ligger i kommunen, når det gælder struktur, lyder det fra Mette Skovgaard.

Jørgen Johansen (K), der var borgmester på daværende tidspunkt og i dag er konservativ gruppeformand, siger til avisen, at det dengang skulle ses som et forsøg på at være imødekommende.

– Vi lagde det ud til bestyrelserne at bestemme, hvordan man ville organisere sig for at skabe en decentral tilgang og faktisk for at lytte til borgerne. Det skete i en god mening, fordi der havde været så meget røre om det og holdninger til, hvordan 2: 2-modellen skulle udvikles. I min verden har der ikke været noget fordækt i det her. Det handler om, at vi ikke vidste, man ikke måtte gøre det på den måde. Nu ved vi, at vi skulle have truffet en central beslutning, og fremover skal vi selvfølgelig følge den praksis. Vi må jo erkende, at vi havde beslutningskompetencen i byrådet, så det er sådan, det kommer til at blive fremadrettet. Sådan lærer man af de fejl, man begår.

Allerød Kommune har to måneder til at reagere på afgørelsen, og sagen er på dagsordenen på byrådets møde tirsdag aften. marp@kl.dk

LÆS OGSÅ Politikere under mistanke for læk: Nu går kommunaldirektør til politiet
Emneord
Skoler

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Skolesammenlægning i Allerød var ulovlig Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger