Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
02.09.2021 kl. 12.09

Antallet af ældre hjemløse er steget

Flere og flere ældre bliver hjemløse, viser en undersøgelse af hjemløshed, som VIVE har lavet. Undersøgelsen viser også, at mangel på hjælp og billige boliger er en udfordring.

Antallet er ældre hjemløse borgere steg med 58 procent fra 2009 til 2019, og nu har VIVE lavet en ny undersøgelse, der afdækker, hvad der kendetegner de ældre hjemløse.

De hjemløse ældre borgere kæmper ofte både med psykiske vanskeligheder, misbrug og helbredsproblemer, og mens en gruppe har været langvarigt udsatte og hjemløse, er en anden gruppe først komme ud i hjemløshed senere i livet. De har typisk oplevet store livsforandringer såsom ægtefællens død eller skilsmisse, arbejdsløshed eller er blevet ensomme ved overgangen til efterløn eller pension. Ifølge undersøgelsen er denne gruppe ikke vant til at færdes i misbrugsmiljøerne og har ofte svært ved at bruge forsorgshjemmene.

Undersøgelsen konkluderer, at de to grupper har brug for forskellige former for støtte. Den første gruppe har brug for botilbud eller intensiv støtte for at kunne bo i egen bolig, mens den anden gruppe i højere grad har brug for at blive tilbudt en bolig, som har tilknyttet sociale tilbud.

Det er dog ifølge undersøgelsen ikke alle kommuner, der har tilbud den gruppe borgere, som har været hjemløse i lang tid, og i andre kommuner lyder meldingen, at der er lang ventetid på de nødvendige tilbud. Undersøgelsen lægger op til, at der er behov for at lave flere botilbudspladser og eksempelvis alternative plejehjemspladser.

LÆS OGSÅ Barnets Lov forsinkes tre måneder

Desuden vurderer en række kommunale medarbejdere, som er blevet interviewet til undersøgelsen, at der ikke altid følger den rette støtte med, når udsatte borgere bliver tilbudt en bolig. Men indsatsen bliver gjort sværere af en høj organisatorisk kompleksitet og af bureaukratiske krav og procedurer.

Det er Rådet for Socialt Udsatte, som har bestilt undersøgelsen hos VIVE, og Rådet mener, at løsningen bør være at udbrede modellen Housing First.

– Undersøgelsen viser tydeligt, at kommunerne ikke har hverken tilstrækkelig eller rigtig hjælp til ældre i hjemløshed. Ældre bor ikke henvises til at overnatte på herberg. Rådet mener, at indførelsen af Housing First, som er en metode, hvor man tildeles egen bolig samtidig med, at man får en sundhedsfaglig og social støtteindsats, er afgørende for at komme hjemløshed til livs også blandt den ældre gruppe, siger Vibe Klarup, formand for Rådet for Socialt Udsatte, i en pressemeddelelse. antj@kl.dk

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Antallet af ældre hjemløse er steget Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger