Foto: Jon Tyson/Unsplash
Foto: Jon Tyson/Unsplash
25.10.2021 kl. 13.47

Regeringen præsenterer hjemløseudspil og vil bringe antallet af hjemløse markant ned: KL ser positivt på flere elementer

I kølvandet på regeringens boligudspil, der afsatte 2900 ekstra billige boliger til udsatte, kommer nu et hjemløseudspil, som skal afskaffe langvarig hjemløshed. KL er positivt stemt over for flere dele af udspillet, men ser det ikke som en endegyldig løsning.

Alle skal have et hjem, der skal investeres i mennesker og findes en ny vej ud af hjemløshed.

Sådan lyder de tre overordnede pointer i regeringens hjemløseudspil, der mandag blev præsenteret af social- og ældreminister Astrid Krag (S). Udspillet skal skal mindske antallet af hjemløse markant og helt afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark.

– Med dette udspil tager vi et stort skridt for at indfri målsætningen. Vi lægger bl.a. op til at omlægge indsatsen, så den milliard kroner, som vi hvert år bruger på herbergspladser, i stedet skal bruges på at få mennesker i egen bolig, siger Astrid Krag i en pressemeddelelse fra Social- og Ældreministeriet.

Med regeringens boligudspil, der blev præsenteret den 12. oktober, er det regeringens ambition at tilvejebringe 2.900 ekstra billige boliger. I hjemløseudspillet er der et udvidet fokus på billigere boliger og brugen af anvisningsretten.

LÆS OGSÅ Evaluering af det specialiserede socialområde på vej

De foreslår, at der blandt andet afsættes 100 millioner kroner til midlertidigt at kunne nedsætte huslejen i op til 1.200 eksisterende almene boliger til 3.500 kroner pr. måned.

Regeringen afsætter også 680 millioner kroner frem mod 2026 til et engangstilskud, som permanent nedsætter huslejen til 3.500 kroner pr. måned for op til 1.700 nye almene boliger.

Derudover foreslår regeringen, at muligheden for at tilbyde huslejetilskud i udslusningsboliger bliver mere fleksible. Det skal ske ved en udvidelse af målgruppen, en længere tidshorisont for perioden i udslusningsboliger, og at det kan omfatte flere boligtyper.

– For første gang i mands minde tager vi reelt fat i manglen på billige boliger, som er en af de største barrierer for at bekæmpe hjemløshed. Det gør vi både gennem nybyggeri og huslejetilskud til eksisterende boliger, og samtidig gør vi det nemmere for kommunerne at oprette udslusningsboliger. Vi vil støtte vejen til egen bolig, frem for lange ophold på herberger. Det vil styrke indsatsen med Housing First, som, vi ved, virker, siger Astrid Krag.

LÆS OGSÅ App skal hjælpe hjemløse

Flere billige boliger har været på tegnebrættet ved kommunerne andre parter i en lang periode, og derfor er KL også positive overfor det element af udspillet.

– Der er rigtig mange gode takter i det nye udspil. For der er ingen tvivl om, at det at skaffe boliger, der er til at betale, er noget af det vigtigste i forhold til at dæmme op for de mange problemer på hjemløseområdet. Uden boliger kommer vi ikke ret langt. Vi er især tilfredse med forslaget om at yde tilskud til huslejen. Det har kommuner og organisationer råbt på i mange år, siger Ulrik Wilbek (V), der er formand for KL’s socialudvalg, i en pressemeddelelse.

Fokus på borgeren og Housing First-tilgangen

Regeringen vil ændre de økonomiske strukturer i systemet, der skal bidrage til at folk ikke strander i midlertidige botilbud.

Blandt andet igennem en omlægning af refusionsordningen og med indførelsen af en underliggende bostøtteparagraf i serviceloven vil regeringen undgå at udsatte og hjemløse strander på herberger i lange ophold, men derimod at de får bolig med dertilhørende specialiserede støttemetoder efter Housing First-tilgangen.

I den nye refusionsordning overgår den statslige refusion efter et kort ophold på et herberg til støtte til borgeren, frem for at dække udgifter til lange ophold på herberger.

Derudover indføres der er krav om, at kommuner skal udarbejde handleplaner for alle borgere på herberger.

Housing First er det centrale element i udspillet. En rapport fra Socialstyrelsen viser, at kun otte procent af de hjemløse i dag bliver tilbudt en Housing First-indsats, hvor borgerne hurtigt bliver sat i egen bolig og får bostøtte, der skal hjælpe med at holde dem i bolig. En metode der hjælper op mod ni ud af ti ud af hjemløshed.

Regeringen etablerer et nationalt partnerskab på tværs af stat, regioner, kommuner, fonde, NGO’er og boligorganisationer der skal følge udviklingen på hjemløseområdet, brugen af Housing First og målsætningen om færre hjemløse.

Der oprettes en taskforce på hjemløseområdet, der skal tilbyde længerevarende analyse- og udviklingsforløb til kommunerne og systematiske rådgivningsforløb til kommuner og herberger.

På rette kurs

I KL er man positive over for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på hjemløseområdet.

– Der sendes et tydeligt signal om, at det at tilvejebringe en bolig ikke gør det alene, men at der er tale om en helhedsorienteret indsats, hvor hjælpen i egen bolig over længere tid er afgørende for, at borgeren kan blive i boligen. Og for at den udsatte borger altså har behov for hjælp til at komme ud af et misbrug og starte på en uddannelse eller lignende, siger Ulrik Wilbek i en pressemeddelelse fra KL.

Han pointerer dog også, at man i KL ser udspillet som en udvikling og ikke afvikling af herberger, fordi deres viden og ekspertise stadig skal komme udsatte borgere til gode. marp@kl.dk 

Emneord
KL, Socialt udsatte

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Regeringen præsenterer hjemløseudspil og vil bringe antallet af hjemløse markant ned: KL ser positivt på flere elementer Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger