Thomas Gyldal Petersen, formand for Børne- og Undervisningsudvalget i KL, han opfordre regeringen til at samle parterne.
Thomas Gyldal Petersen, formand for Børne- og Undervisningsudvalget i KL, han opfordre regeringen til at samle parterne.
24.11.2021 kl. 13.26

KL: Det er et alvorligt problem, at uddannelsen ikke fuldt ud matcher behovet i praksis

Kvaliteten af pædagoguddannelsen skal hurtigst muligt forbedres, mener Thomas Gyldal Petersen (S), formand for Børne- og Undervisningsudvalget i KL. Han opfordrer regeringen til at samle parterne efter evaluering af pædagoguddannelsen.

Det er især problematisk, at uddannelsen ikke klæder de nyuddannede godt nok på til det, der venter i praksis. Den samlede evaluering af pædagoguddannelsen bekræfter ifølge KL kommunernes billede af, at der er behov for et tydeligt løft af pædagoguddannelsens kvalitet.

Evalueringen viser blandt andet, at lederne i overvejende grad ikke er tilfredse med de nyuddannede pædagogers kompetencer. Kun 23 procent af personaleledere oplever, at dimittenderne generelt er klædt godt på til det, der venter dem i praksis.

For Thomas Gyldal Petersen (S), Herlevs borgmester, der er formand for Børne- og Undervisningsudvalget i KL, er der heller ingen tvivl om, at vi står med en udfordring.

– Pædagoguddannelsen skal klæde de studerende på til at varetage den pædagogiske opgave – også som nyuddannede. Det er et alvorligt problem, at uddannelsen ikke fuldt ud matcher behovet i praksis. En udfordring, der skal løses på grunduddannelsen og ikke gennem mere efteruddannelse, siger han.

LÆS OGSÅ Direktør fritaget for tjeneste

– Veluddannede pædagoger med stærk faglighed er afgørende for at sikre den pædagogiske kvalitet i landets dagtilbud, og vi skal som samfund have høje ambitioner for, hvilke kompetencer vores pædagoger opnår gennem deres uddannelse. Derfor er det vigtigt, at vi investerer i en bedre pædagoguddannelse, siger Thomas Gyldal Petersen videre.

Regeringen skal samle parterne

Evaluering af pædagoguddannelsen har været længe undervejs. Derfor mener KL, at der er brug for, at regeringen hurtigst muligt inddrager KL og de øvrige parter i det videre arbejde, hvor der bliver handlet på de problemer, som evalueringen viser.

– Professionshøjskolerne har et stort ansvar i forhold til at højne pædagoguddannelsens kvalitet. Det handler blandt andet om undervisernes kompetencer, uddannelsernes arbejde med at forbedre praksistilknytning, også udover de studerendes praktikforløb. Og så er det helt centralt, at der på uddannelsen kommer ekstra fokus på specialpædagogiske kompetencer, som vi mangler i kommunerne både i dagtilbud, skole og det specialiserede område, siger Thomas Gyldal Petersen.

Praktik giver højt læringsudbytte

En betydelig del af pædagoguddannelsen foregår i praktik. Evalueringen viser, at 77 procent af de studerende mener, at de har opnået et højt læringsudbytte i deres seneste praktik.

LÆS OGSÅ Lars finder plads til de krøllede hjerner på kanten af arbejdsmarkedet

Til gengæld oplever 41 procent af praktikvejlederne, at de studerende er velforberedte ved praktikstart. Ligesom hver femte praktikvejleder i mindre grad eller slet ikke oplever, at der er et godt samarbejde med professionshøjskolen.

– I kommunerne er vi med til at uddanne pædagoger, og vi har også selv et stort ansvar for at løfte kvaliteten af uddannelsen gennem praktikforløb af høj kvalitet. Derfor glæder det også KL, at de studerende overordnet er glade for kvaliteten af deres praktikforløb, men vi vil meget gerne være med til at se på, hvordan de studerendes praktikparathed løftes, og hvordan vi styrker samarbejdet om praktikken mellem professionshøjskole, kommuner og praktiksteder, siger Thomas Gyldal Petersen.

KL input til en bedre pædagoguddannelse

KL mener, at der i det videre arbejde med pædagoguddannelsen er behov for konkret at prioritere:

Kvaliteten og fagligheden på pædagoguddannelsen skal styrkes

Der bør være fokus på høje ambitioner for professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder, der bygger på relevant og aktuel forskning.

Pædagoguddannelsen skal uddanne fagligt dygtige pædagoger, der afspejler aftagerfeltets aktuelle behov.

De social- og specialpædagogiske kompetencer bør styrkes på tværs af specialiseringerne, ligesom det tværfaglige samarbejde i højere grad understøttes i grunduddannelsen.

Der er behov for, at uddannelsen af pædagoger rykkes tættere på den praksis, der uddannes til. For eksempel ved, at underviserne på professionshøjskolerne får en tættere kontakt til praksis.

Praktikken skal være et stærkt studie- og læringsrum

Der er behov for at styrke praktikken i kobling til den resterende del af uddannelsen. Det indebærer bl.a., at samarbejdet mellem professionshøjskoler og praktikinstitutioner styrkes. At forberedelsen af de pædagogstuderende før og under praktikperioder styrkes. At praktikvejledere har tilstrækkelige kompetencer til opgaven.

Progression og tværfaglighed i fokus på uddannelsen

Strukturen på pædagoguddannelsen herunder tilrettelæggelse af praktikforløb bør justeres, så det i højere grad stemmer overens med praksis.

Pædagoguddannelsen skal fortsat være en enhedsuddannelse med en fællesdel, hvor alle studerende får en forståelse af den pædagogiske kernefaglighed og værdier efterfulgt af mulige specialiseringer.

De social- og specialpædagogiske kompetencer styrkes, ligesom det tværfaglige samarbejde i højere grad understøttes i grunduddannelsen.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: KL: Det er et alvorligt problem, at uddannelsen ikke fuldt ud matcher behovet i praksis Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger