Oprydningsarbejdet er i fuld gang på rådhuset i Fredericia. Foto: Fredericia Kommune
Oprydningsarbejdet er i fuld gang på rådhuset i Fredericia. Foto: Fredericia Kommune
19.03.2021 kl. 08.39

Fredericia-undersøgelse afdækker rod i regninger

I fire sager rejser Fredericia Kommune et rødt flag i en intern afdækning af kommunens forhold. Fælles for sagerne er, at det er uklart, hvad kommunen har fået for sine penge.

En brandingpulje, et Byforum nedsat af kommunen, men med for kommunen ukendte medlemmer, annoncebetalinger for ukendte ydelser og en aftale med et eventbureau, som kommunen betalte en million kroner om året uden at have en klar aftale om, hvad der skulle leveres af ydelser. Det er de fire sager, som Fredericia Kommunes egen interne afdækning af kommunens forhold, indeholder bekymrende beskrivelser af.

Den interne afdækning er lavet i kølvandet på skandaleafsløringerne om eks-borgmester Jacob Bjerregaard (S), og overordnet konkluderer redegørelsen, at kommunen ikke i alle tilfælde har overholdt embedsmandspligterne, at skillelinjen mellem forvaltningen og den tidligere borgmester har været uklar, og at kommunens økonomistyringsprincipper ikke i alle tilfælde har været overholdt.

Som Nyhedsmagasinet Danske Kommuner tidligere har beskrevet, kritiserer den interne undersøgelse, at kommunen har været på kant med reglerne, idet Fredericia Kommune har betalt eventfirmaet EventC en million kroner årligt uden at have klarhed over, hvad kommunen fik for pengene. Det er i strid med kommunens økonomistyringsprincipper, konkluderer undersøgelsen.

Men kommunens undersøgelse afslører også, at der er en del uklarheder omkring Byforum, som byrådet i Fredericia besluttede at igangsætte i marts sidste år. Der blev sat tre millioner kroner af til at oprette Byforum, som havde til formål at ”gøre en særlig indsats for at bevare og styrke livet i bymidten”, ligesom det efter april blev besluttet, at Byforum også skulle ”afbøde for konsekvenserne af coronakrisen”. Herfra bliver billedet dog mere mudret, da det ikke er lykkedes kommunen at finde et kommissorium, som beskriver aktiviteterne i Byforum nærmere, ligesom det er uklart, hvordan organiseringen og beslutningskompetencen er.

LÆS OGSÅ Hjemsendt Fredericia-chef fratræder

– Det indikerer, at det har været op til Byforum selv at definere sin rolle og sine fokusområder, konkluderer undersøgelsen, og det kan ifølge redegørelsen være i strid med reglerne.

– Formål, organisering, bevillingskompetence m.v. i forhold til Byforum er beskrevet så utilstrækkeligt, at det på det foreliggende grundlag ikke kan vurderes, om der er hjemmelsgrundlag herfor, eller hvad hjemmelsgrundlaget i givet fald er. Det vurderes derfor, at sagerne ikke har været tilstrækkeligt oplyst, fremgår det af redegørelsen.

Undersøgelsen bemærker også, at det ikke er kendt for kommunen, hvilke personer der indgår i Byforum, at det er uigennemsigtigt, hvad pengene bruges til, og at der er tilfælde, hvor udbetaling af midler til eksterne aktører ikke kan dokumenteres at være blevet behandlet politisk.

– Der er således betalt regninger på et udokumenteret grundlag, hvilket kan indebære, at der er ydet støtte uden hjemmel, lyder det.

LÆS OGSÅ Væksten bliver ved i Horsens
FOR ABONNENTER

Hvad er pengene gået til?

Byforum og aftalen med eventfirmaet er dog ikke de eneste sager, hvor det er uklart, hvad kommunen har brugt sine penge på. Fredericia Kommune har nemlig også rettet blikket mod en brandingpulje, hvor borgmesteren er bemyndiget til at beslutte tilskud under 50.000 kroner, mens større beløb skal behandles i byrådet. Kommunens interne afdækning afslører dog, at der er enkelte tilskud over 50.000 kroner, hvor det ikke er muligt at finde en byrådsbeslutning bag. Derudover har Økonomiudvalget ikke fået de halvårlige rapporteringer, som det ellers havde krav på.

– Flere oplyser, at sagen, på foranledning af den tidligere borgmester og kommunaldirektøren ikke blev fremlagt. Den tidligere borgmester oplyser, at han flere gange har efterspurgt, at sagen kom på. Ingen af delene kan dog dokumenteres skriftligt, fremgår det af kommunens afdækning, som også beskriver, at mindst én politisk orienteringssag er blevet taget af dagsordenen, inden den nåede Økonomiudvalget.

Dermed konkluderer Fredericia Kommune, at kommunens økonomistyringsprincipper og regnskabsregler ikke har været overholdt.

Endelig har kommunen også gennemgået aftaler om annoncering med henholdsvis Fredericiaavisen og Fredericia Dagblad, som der gennem 2019 og 2020 er betalt regninger på henholdsvis 900.000 kroner og 1,8 millioner kroner til. Heraf konkluderer kommunen, at de samlede annonceringsydelser til det ene medie overstiger tærskelværdien på 1,6 millioner kroner, men at det ikke har været muligt at finde dokumentation for, at der er foretaget en vurdering af, om udgifterne skulle have været konkurrenceudsat.

LÆS OGSÅ Syv greb til ledelse og styring af kommunens inklusion og specialundervisning

– Det kan derfor ikke konkluderes, om udbudsreglerne har været overholdt, skriver kommunen.

En del af regningerne, svarende til 420.000 kroner uden moms, er desuden betalt, uden der findes en gældende aftale, mens mange af regningerne kun indeholder sparsomme oplysninger om, hvad der er betalt for. Hermed vurderer kommunen heller ikke i dette tilfælde, at kommunens økonomistyringsprincipper og regnskabsregler er overholdt.

Endelig afslutter kommunen undersøgelsen med at slå fast, at kommunen ikke vil afvise, at der skal graves dybere.

– Der kan være andre forhold, som kommunen kommuner til at afdække i den kommende tid, hvis der opstår tvivl om sager eller aftaler og beslutningsgrundlaget herfor. Kommunen agerer på baggrund af den nuværende viden, og det kan ikke afvises, at andre emner vil kræve en genbehandling i de relevante politiske fora. antj@kl.dk

LÆS OGSÅ Ny viden
FOR ABONNENTER
Emneord
Skandale, Økonomi

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Fredericia-undersøgelse afdækker rod i regninger Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger