Colourbox
Colourbox
17.03.2021 kl. 11.33

Hjemmearbejdet er kommet for at blive

Corona kommer til at sætte sig varige spor i vores arbejdsliv. Mange kommuner vil gerne bruge erfaringerne fra hjemmearbejdet til at lave mere permanente ændringer af arbejdslivet. 97 procent af medarbejderne i Høje-Taastrup Kommune vil gerne have mere mulighed for hjemmearbejde fremover.

Lige nu har mange nok fået hjemmearbejde nok og glæder sig til at møde kollegaerne på arbejdspladsen. Men mange kommuner og virksomheder pønser også på at bruge erfaringerne med hjemmearbejde i coronatiden til at ændre på arbejdsformerne i tiden efter.

Høje Taastrup er en af de kommuner, der har lagt en plan for, hvordan de kan bruge erfaringerne til at udvikle kommunen som arbejdsplads.

– Der kan siges meget skidt om det seneste år – og med rette. På plussiden står, at vi har fået nye erfaringer med fremtidens arbejdsmarked. Vi sætter nu et pilotprojekt i gang med at undersøge, hvordan vi får det bedste fra tiden med hjemmearbejde med over på den anden side af coronaen, siger Lars Holte, kommunaldirektør i Høje-Taastrup Kommune.

Alle vil have muligheden

En spørgeskemaundersøgelse hos medarbejderne på rådhuset har vist, at 97 procent af de medarbejdere, som har mulighed for at arbejde hjemme, også ønsker at arbejde hjemmefra i større eller mindre omfang fremadrettet. Medarbejderne peger blandt andet på, at hjemmearbejde giver bedre mulighed for fordybelse, bedre mulighed for at arbejde effektivt og mere fleksibilitet. 82 procent vil gerne arbejde fast 1-2 dage hjemme, mens 15 procent svarer, at de gerne vil arbejde hjemmefra af og til. Kun tre procent afviser ideen.

LÆS OGSÅ KL: Galimatias ikke at bruge Covid-erfaringer i beskæftigelsesindsatsen

– Det er en vild høj interesse for at få indrettet sit arbejdsliv på en ny måde. Det tager vi nu bestik af og gennemfører et pilotforsøg. Forsøget kommer til at strække sig over to måneder, når vi altså er fysisk tilbage på rådhuset igen, siger Lars Holte.

Mere attraktiv og moderne

Målsætningen er ifølge Lars Holte klar: Høje-Taastrup Kommune skal være en moderne og endnu mere attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal kommunen naturligvis følge med tiden og tilpasse arbejdsvilkårene, så de opleves fleksible, attraktive og effektive for både medarbejdere og ledere.

Corona-tiden har givet mange erfaringer med hjemmearbejde, og direktionen har derfor ønsket at undersøge, om medarbejderne har interesse for at arbejde hjemmefra fremover, og hvilke fordele de ser. I arbejdet vil kommunen ligeledes trække på erfaringerne om hjemmearbejde fra nogle af kommunens store lokale private virksomheder.

Resultaterne og den efterfølgende stillingtagen til rammerne for hjemmearbejde skal kobles med indretningsprojektet for det nye rådhus, som Høje-Taastrup Kommune er ved at opføre. Det er vigtigt, at man forholder sig til pilotforsøgene, inden der træffes endelig beslutning om indretningsplaner og inventarudbud.

– Antal hjemmearbejdsdage bør bero på funktion og typer af opgaver. Det kan også bero på den enkelte medarbejders kompetencer og udviklingsområder. Der kan derfor være behov for at differentiere imellem teams og mellem medarbejdere, siger Lars Holte.

Afslutningsvis bliver pilotprojektet evalueret, inden modellen for fremtidens hjemmearbejde i Høje-Taastrup Kommune fastlægges.

I evalueringen ses der på følgende parametre: medarbejdernes trivsel,  produktivitet og kvalitet i opgaveløsningen, social kapital, sammenhængskraft, koordinering på tværs, arbejdsmiljø, og vilkår for ledelse. tkn@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Hjemmearbejdet er kommet for at blive Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger