Undersøgelserne af forholdene omkring Jacob Bjerregaard (S) er ikke slut endnu. Nu skal politiet nemlig afdække både eks-borgmesterens grundsalg og relationen mellem ham og kommunaldirektøren. Pressefoto
Undersøgelserne af forholdene omkring Jacob Bjerregaard (S) er ikke slut endnu. Nu skal politiet nemlig afdække både eks-borgmesterens grundsalg og relationen mellem ham og kommunaldirektøren. Pressefoto
01.01.0001

Byrådet i Fredericia overdrager sag om eks-borgmester til politiet

Politiet skal nu undersøge relationen mellem eks-borgmester i Fredericia Kommune Jacob Bjerregaard (S) og den hjemsendte kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe. Samtidig indleder kommunen en afskedigelsessag mod kommunaldirektøren og går i gang med et stort oprydningsarbejde.

Dramaet i Fredericia Kommune kulminerede fredag formiddag, da kommunen på et pressemøde fremlagde konklusionerne af tre undersøgelser, der har afdækket forholdene i kommunen. Og alle tre undersøgelser peger på, at der er flere forhold i kommunen, som er dybt kritisable.

Fredericia Kommune har dels selv lavet en redegørelse om en række interne forhold i kommunen, og derudover har advokatfirmaet Horten lavet to undersøgelse: En om den tidligere borgmester Jacob Bjerregaards (S) byggegrund, som Ekstra Bladet i efteråret afslørede, at der havde været urent trav omkring, og en anden om eks-borgmesteren og kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broes habilitet.

Sidstnævnte skal politiet nu undersøge nærmere, idet advokatundersøgelsen klart konkluderer, at kommunen bør bede politiet undersøge relationen mellem eks-borgmesteren og kommunaldirektøren. Byrådet har enstemmigt besluttet at overdrage sagen til politiet og samtidig indlede en afskedigelsessag mod den hjemsendte kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe. I Fredericia har der gennem længere tid floreret rygter om, at de to skulle have en nær relation, hvilket bragte deres habilitet i spil, men hovedpersonerne selv har afvist, at der var noget om snakken.

– Jeg ved ikke, om der har været en nær relation. Hverken Horten, jeg, eller andre i byrådet hævder, at vi ved, der har været en nær relation. Men byrådet har kendt til rygterne, som har svirret længe, og jeg fortryder i dag, at jeg ikke har reageret tydeligere og tidligere på rygterne, sagde nuværende borgmester i Steen Wrist (S) på et pressemøde fredag formiddag og fortsatte:

LÆS OGSÅ Kort nyt
FOR ABONNENTER

– Vi har set et forløb, hvor meget tyder på, at der er taget usaglige hensyn. Derfor har byrådet i fuld enighed besluttet at overdrage sagen til politiet til nærmere efterforskning.

Udover afskedigelsen af kommunaldirektøren er der ligeledes indledt en personalesag mod kommunens økonomi-og personalechef, Tommy Abildgaard, som ligeledes er hjemsendt.

Borgmester fik ulovlig tilladelse

I forhold tl sagne om den omstridte byggegrund konkluderer Advokatfirmaet Horten, at der blev meddelt byggetilladelse til at bygge et hus på ulovligt grundlag.

”Det er også vores vurdering, at mest taler for, at vækstdirektøren på et møde med byggesagsbehandlerne den 30. juni 2016 gav en ulovlig instruks om, at byggesagsbehandlerne i strid med lovgivningen skulle angive alle ansøgninger som "fyldestgørende", uagtet om de var det eller ej, med det formål, at sagerne kunne behandles efter de gamle regler. Endvidere finder vi, at den ulovlige instruks formentlig skyldtes hensynet til borgmesterens sag. Vi har ikke fundet belæg for, at borgmesteren skulle have været involveret i forløbet omkring den ulovlige instruks til byggesagsbehandlerne,” lyder advokaternes konklusion.

LÆS OGSÅ Dropper sigtelse mod borgmester

Denne sag skal politiet nu også se nærmere på.

– Der er indgivet anmeldelse til politiet om grundsalget, og politiet har oplyst, at sagen vil blive efterforsket, når advokatundersøgelsen foreligger. Fredericia Byråd har derfor besluttet at overdrage advokatundersøgelsen til politiet, oplyste Steen Wrist fredag.

På pressemødet ville han heller ikke afvise, at det kan ende med, at den tidligere borgmesters hus må rives ned.

Kommune skal rydde op

Endelig har kommunen i sin egen redegørelse fundet, at kommunen ikke i alle tilfælde har overholdt de embedsmæssige forpligtigelser. Kommunen har undersøgt, om der har været tilstrækkeligt politisk beslutningsgrundlag, om der har været hjemmel til stede, og om kommunens økonomistyringsprincipper har været overholdt.

LÆS OGSÅ Byråd står bag politianmeldelse af læk i ansættelsessag

– Desværre viser vores afdækning, at vi som kommune i en række sager ikke har haft orden i penalhuset. Det gælder i nogle konkrete sager i forhold til indhentning af tilbud, indgåelse af aftaler med eksterne samarbejdspartnere og betaling af uspecificerede regninger. Konklusionen er, at vi som kommune i nogle tilfælde ikke har haft styr på interne processer. Det er beklageligt og utilfredsstillende, sagde Steen Wrist.

Nu skal Fredericia Kommune i gang med at rydde op, understreger borgmesteren.

– Jeg blev borgmester den 1. januar i år og var på det tidspunkt ikke klar over, at min første tid som borgmester skulle gå med at rydde op i problematiske ting af denne her karakter, men sådan er det blevet. De beslutninger, vi træffer i de her dage, er ikke behagelige, men det er beslutninger, som er nødvendige, for det er vores ansvar som byråd at få ryddet op på rådhuset, sagde Steen Wrist og tilføjede:

– Nogle vil sikkert spørge, om det er helt galt på Fredericia Rådhus. Svaret er, at det er ikke. De sager, vi har afdækket, har været koncentreret om få personer, som ikke længere er på rådhuset. antj@kl.dk

LÆS OGSÅ Byrådsmedlem idømt fængsel for opfordring til vold
Emneord
Byråd, Kriminalitet

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Byrådet i Fredericia overdrager sag om eks-borgmester til politiet Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger