Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
31.05.2021 kl. 12.35

Kommission foreslår at afskaffe kontanthjælpsloft og 225-timersregel

Ydelseskommissionen foreslår en omlægning af kontanthjælpssystemet, som vil betyde, at både kontanthjælpsloft og 225-timersregel forsvinder.

Et mere enkelt kontanthjælpssystem med to satser frem for flere forskellige. Det er overskriften på Ydelseskommissionens anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem, som kommissionen netop har præsenteret på et pressemøde.

Kommissionsformand Torben Tranæs kalder det en svær opgave at gentænke kontanthjælpssystemet.

– Jeg synes, det er lykkedes kommissionen at skabe et mere retfærdigt og enkelt kontanthjælpssystem, der tager hånd om de væsentligste udfordringer i det nuværende system. Vi har undervejs nøje vendt og drejet de dilemmaer, vi er blevet bedt om at løse, og vores anbefalingerer et udtryk for, hvordan vi har vægtet de forskellige hensyn. Kommissionen har prioriteret, at der kommer en rimelig og mere ensartet levestandard på tværs af familietyper, og at børn får mulighed forat gå til fritidsaktiviteter og være en aktiv del af fællesskabet på lige fod med deres jævnaldrende – uden at vi har givet køb på, at der skal være en klar økonomisk gevinst ved at tage et arbejde, siger Torben Tranæs, der er forskningsdirektør og professor i VIVE.

Kommissionen anbefaler, at kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen bliver afskaffet. I stedet skal der være to kontanthjælpssatser, hvilket i sidste ende skal betyde, at kontanthjælpssystemet bliver mere enkelt.

LÆS OGSÅ KL-udspil: Hæv forventningerne til ikke-vestlige ledige

Desuden anbefaler kommissionen, at der indføres en støtteordning til forældre på kontanthjælp, så deres børn kan få dækket udgifter til fritidsaktiviteter.

Ydelseskommissionen blev nedsat af regeringen i december 2019. Opdraget var blandt andet at finde en afløser for kontanthjælpsloftet og sikre, at børn i familier på kontanthjælp kan vokse op under rimelige forhold. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kalder kommissionens anbefalinger for et "godt grundlag at arbejde videre ud fra".

– Rapporten bekræfter, at kontanthjælpssystemet er blevet meget uigennemskueligt, og hvorfor der er behov for en forenkling. Og vi glæder os over, at rapporten viser, at det vil være muligt at indrette systemet på en måde, der samlet set ikke øger udgifterne til passiv forsørgelse, men tværtimod bidrager til at øge beskæftigelsen, siger han.

Anbefalinger skal danne grundlag for politiske forhandlinger om et nyt kontanthjælpssystem. Beskeden fra beskæftigelsesministeren er, at regeringen har tre pejlemærker i de forhandlinger.

LÆS OGSÅ Borgmester: Kommissionens anbefalinger fjerner bøvl og besvær

– For det første skal der være en økonomisk gevinst ved at være i arbejde. Kontanthjælp er en midlertidig ydelse, og det skal ydelserne afspejle. For det andet skal børn i Danmark vokse op under rimelige forhold og have mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet. Og for det tredje må ydelserne ikke øge tilstrømningen til Danmark. Regeringens politik er den samme som før valget – vi ønsker ikke at hæve ydelserne til udlændinge. Og der bør fortsat være et optjeningsprincip, så man ikke kan få høje ydelser fra dag et i Danmark, siger Peter Hummelgaard.

Du kan finde hele Ydelseskommissionens afrapportering på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. jki@kl.dk

 

Overblik over centrale anbefalinger fra Ydelseskommissionen

To grundlæggende satsniveauer samt en særskilt sats for hjemmeboende:

 • Grundsats: 6.600 kr. (2021-pl)
 • Forhøjet sats: 10.450 kr. (2021-pl)
 • Sats for personer fyldt 18 år, der bor hos en eller begge forældre (hjemmeboende): 2.550 kr. (2021-pl)

To veje til forhøjet sats:

 • Beskæftigelses- og uddannelseskrav (adgang til forhøjet sats tidligst som 25-årig): Adgang til forhøjet sats via gennemført erhvervskompetencegivende uddannelse eller 2,5 års ordinær beskæftigelse inden for de seneste 10 år samt ophold i riget i 7 år ud af de seneste 8 år efter det fyldte 18. år.
 • Grundskolekrav (adgang til forhøjet sats tidligst som 30-årig): Adgang til forhøjet sats via gennemført grundskole eller FGU samt ophold i riget i 12 år inden for de seneste 13 år efter det fyldte 18. år.

Andre elementer:

 • Fast børnetillæg til begge forældre på 3.550 kr. pr. måned.
 • Fritidstillæg på 450 kr. skattefrit pr. barn i alderen 0-17 år pr. måned (dog max 1.800 kr. pr. måned pr. familie). Rettet mod børns udgifter til kontingenter, ture, computer, ferie og fritidsaktiviteter.
 • 75 pct. af fritidstillægget fradrages i det ordinære børnetilskud til enlige forsørgere, svarende til en reduktion i det ordinære børnetilskud på knap 340 kr. pr. måned pr. barn for op til 4 børn.
 • Tillæg til enlige ikke-forsørgere på 1.000 kr. for personer på grundsats og 2.250 kr. for personer på forhøjet sats.
 • Kontanthjælpsfamilier med børn skal ikke kunne få mere i samlede offentlige ydelser efter skat (ekskl. fritidstillæg), end hvad der svarer til maksimalt 85 pct. af den disponible indkomst for familier med lavtlønsindkomst, der også svarer til niveauet for den maksimale dagpengesats.
 • Ny indkomstfradragsmodel, der styrker incitamentet til at tage småjob.
 • Mulighed for at give hjælp i særlige tilfælde.
 • Kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen, særlig støtte for kontanthjælpsmodtagere, aktivitetstillægget og særlige satser for psykiske sygdomme og graviditet afskaffes.

Kilde: Ydelseskommissionens afrapportering

o Sats for personer fyldt 18 år, der bor hos en eller begge forældre (hjemmeboende):
2.550 kr. (2021-pl)
 To veje til forhøjet sats:
o Beskæftigelses- og uddannelseskrav (adgang til forhøjet sats tidligst som 25-årig): Adgang til forhøjet sats via gennemført erhvervskompetencegivende uddannelse eller 2,5
års ordinær beskæftigelse inden for de seneste 10 år samt ophold i riget i 7 år ud af de
seneste 8 år efter det fyldte 18. år.
o Grundskolekrav (adgang til forhøjet sats tidligst som 30-årig): Adgang til forhøjet sats
via gennemført grundskole eller FGU samt ophold i riget i 12 år inden for de seneste 13
år efter det fyldte 18. år.
 Fast børnetillæg til begge forældre på 3.550 kr. pr. måned.
 Fritidstillæg på 450 kr. skattefrit pr. barn i alderen 0-17 år pr. måned (dog max 1.800 kr. pr. måned pr. familie). Rettet mod børns udgifter til kontingenter, ture, computer, ferie og fritidsaktiviteter.
 75 pct. af fritidstillægget fradrages i det ordinære børnetilskud til enlige forsørgere, svarende til
en reduktion i det ordinære børnetilskud på knap 340 kr. pr. måned pr. barn for op til 4 børn.
 Tillæg til enlige ikke-forsørgere på 1.000 kr. for personer på grundsats og 2.250 kr. for personer
på forhøjet sats.
 Kontanthjælpsfamilier med børn skal ikke kunne få mere i samlede offentlige ydelser efter skat
(ekskl. fritidstillæg), end hvad der svarer til maksimalt 85 pct. af den disponible indkomst for
familier med lavtlønsindkomst, der også svarer til niveauet for den maksimale dagpengesats.
 Ny indkomstfradragsmodel, der styrker incitamentet til at tage småjob.
 Mulighed for at give hjælp i særlige tilfælde.
 Kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen, særlig støtte for kontanthjælpsmodtagere, aktivitetstillægget og særlige satser for psykiske sygdomme og graviditet afskaffes

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kommission foreslår at afskaffe kontanthjælpsloft og 225-timersregel Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger