Screendump
Screendump
09.06.2021 kl. 14.03

Økonomiaftalen på to minutter: Her er overblikket

Regeringen og KL indgik tirsdag aften en aftale for kommunernes økonomi. Her får du overblikket i kort form.

Servicerammen bliver løftet med 1,4 milliarder kroner. Heraf udgør de demografisk træk - altså udgifterne til flere ældre og flere børn og unge 1,25 milliarder kroner.

Anlægsrammen ender på 19,9 milliarder kroner. En milliard af dem skal kommunerne selv finansiere med kassebeholdningerne.

Parterne har aftalt, at der skal findes 600 millioner kroner ved at nedbringe kommunernes forbrug af eksterne konsulenter samt videreføre effektiviseringstiltag i form af den såkaldte velfærdsprioritering. De penge, der ad den vej bliver frigjort, skal ifølge aftalen blive i kommunerne og bruges på borgernær velfærd.

Kommunerne bliver under et kompenseret med 1,3 milliarder kroner i 2021 for ekstraordinære udgifter i forbindelse med COVID-19. 900 millioner skal dække merudgifter til rengøring, isolationsfaciliteter og smitteopsporing. 400 millioner går til det fælleskommunale indkøb af værnemidler, som Aarhus Kommune har stået for. Parterne har desuden aftalt, at de senere på året kan revurdere beløbet alt afhængigt af, hvordan epidemien udvikler sig.

LÆS OGSÅ Regionerne indgår økonomiaftale: Det var det muliges kunst

Regeringen og KL har desuden aftalt, at kommunerne kan bruge en del af deres likviditet på at nedbringe den kommunale gæld og indbetale indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriefond. Modellen for feriemidlerne skal drøfte på et senere tidspunkt.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere en enhed for offentlig-privat samarbejde med henblik på at styrke offentlig-privat samarbejde omkring indkøb og udvikling af innovative løsninger til den offentlige sektor, der kan understøtte velfærd og grøn omstilling

Regeringen og KL er enige om at nedsætte et ekspertudvalg med inddragelse af faglige eksperter og forskningsmiljøer på socialområdet, som skal give anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Brugerorganisationerne inddrages i en følgegruppe til arbejdet.

Du kan læse hele økonomiaftalen på Finansministeriets hjemmeside. jki@kl.dk

LÆS OGSÅ Organisationer kritiserer økonomiaftale: "En decideret fuckfinger til handicapområdet fra regeringen

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Økonomiaftalen på to minutter: Her er overblikket Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger