Colourbox
Colourbox
28.01.2021 kl. 08.12

KL: Slip skoledagen fri, afskaf minimumstimetal

KL kommer nu med en opfordring til at droppe minimumstimetal i folkeskolen. Det sætter alt for mange bindinger på skoledagen. Der er behov for mere fleksibilitet i forhold til den enkelte elev og den enkelte skole, lyder det fra formanden for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

Hvis vi skal kunne tilrettelægge en mere fleksibel og varieret skoledag, der i højere grad tager udgangspunkt i de enkelte elevers behov og de lokale muligheder, bør man lempe på bindingerne på timetallene for folkeskolens fag, lyder det fra KL i dag, hvor konferencen Børn & Unge Topmødet 2021 afholdes.

I dag er der blandt andet bindende minimums- og maksimumstal for skoledagens samlede længde, for det samlede antal fagtimer på hvert klassetrin og samlet for skoleforløbet dansk, matematik og historie på hvert klassetrin.

Herlevs borgmester og formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen (S) mener, at de mange bindinger stikker en kæp i hjulet for den lokale folkeskole.

– Det er godt nok mange bindinger på tilrettelæggelsen af skoledagen, og rigtig mange steder sætter det en kæp i hjulet for mulighederne for at planlægge skoledagen mere fleksibelt og mere ud fra de lokale forudsætninger og elevernes behov. Og det spænder også ben for, at vi for eksempel kan introducere et nyt fag som teknologiforståelse, uden at eleverne skal gå længere tid i skole hver dag. Derfor ser vi gerne, at man lemper en hel del på bindingerne, siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

LÆS OGSÅ Kronprinsessen indvier Danmarks første internationale folkeskole

Vejledende frem for bindende

Konkret foreslår KL, at man erstatter de nuværende timetalsbindinger for de enkelte fag i folkeskolen med vejledende timetal for hver af de tre fagblokke – henholdsvis humanistiske fag (inklusiv dansk), naturfag (inklusiv matematik) samt praktiske/musiske fag. Der vil betyde, at der ikke længere er minimumstimetal for dansk, matematik og historie og heller ikke vejledende timetal for hvert enkelt af de øvrige fag.

For at sikre, at fagundervisningen ikke svækkes, foreslås det, at det nuværende bindende minimumstimetal for antallet af undervisningstimer i folkeskolens fag samlet set fastholdes – både for hvert klassetrin og samlet for skoleforløbet. Dermed vil der ikke kunne reduceres i antallet af fagtimer, men kun ændres i vægtningen mellem de forskellige fag og emner.

Stop bureaukratiet

Samtidig bør man også afbureaukratisere reglerne for indberetning af timetal. Det kunne for eksempel være, at skolerne i stedet for at indberette de planlagte timetal for hvert enkelt fag og klassetrin kun var forpligtet til at indberette det samlede timetal for undervisningen i folkeskolens fag og emner.

– Med de her justeringer vil skoler og kommuner få større frihed til at tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i lokale behov. Det flugter både med regeringens tanker om en nærhedsreform, samt med tankerne bag politiske forslag om mere frihed i folkeskolen, som flere partier på Christiansborg har fremsat, siger Thomas Gyldal Petersen. tkn@kl.dk

LÆS OGSÅ Det blev et klart ja fra lærerne til en ny arbejdstidsaftale

Skoledagen og året, som det ser i dag

• Bindende minimums- og maksimumstal for skoledagens samlede længde (inkl. pauser og understøttende undervisning)

• Bindende minimumstimetal for det samlede antal fagtimer på hvert klassetrin og samlet for skoleforløbet

• Bindende minimumstimetal i dansk, matematik og historie på hvert klassetrin og samlet for skoleforløbet

• Vejledende timetal for hvert af de øvrige fag på hvert klassetrin og samlet for skoleforløbet

• Krav om indberetning af planlagte timetal for alle fag på alle klassetrin.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: KL: Slip skoledagen fri, afskaf minimumstimetal Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger