Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Cecilia Lonning-Skovgaard (V) mener andre kommuner lade sig inspirere af de initiativer København allerede har iværksat. Foto Københavns Kommune
Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Cecilia Lonning-Skovgaard (V) mener andre kommuner lade sig inspirere af de initiativer København allerede har iværksat. Foto Københavns Kommune
26.01.2021 kl. 14.05

Ny politisk aftale om midler til bekæmpelse af social kontrol

Regeringen og støttepartier har lavet aftale om, hvad pengene til indsats mod social kontrol i etniske minoritetsmiljøer skal bruges til. Blandt andet afsættes 13 millioner kroner til at opkvalificere jobcentermedarbejdere. Det glæder beskæftigelses- og integrationsborgmesteren i København.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet udmønter 40 millioner kroner afsat på finansloven til indsats mod social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Pengene skal blandt andet gå til etablering af nye exit-boliger til personer, der bryder med deres familie som følge af social kontrol.

Derudover afsættes der midler til at opkvalificere fagfolk – jobcentermedarbejdere, lærere og pædagoger – og centrale civilsamfundsaktører, så de er klædt på til at opspore, forebygge og håndtere mulige tilfælde af social kontrol. Og endelig udvides ordningen med sikkerhedskonsulenter, som hjælper fagfolk og borgere i konkrete sager om social kontrol.

– I Danmark bestemmer kvinder selv, om de vil giftes eller afbryde et ægteskab. Det skal imamer eller ældre familiemedlemmer ikke bestemme. Vi skal aldrig acceptere den kultur, der med vold og trusler fastholder kvinder i usynlige fængsler. Med denne aftale styrker vi forebyggelsen af social kontrol og sikrer bedre exit-programmer til kvinder, der er på flugt fra vold og kontrol, siger Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Bifaldet i København

Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), glæder sig over den politiske aftale, der skal hjælpe indvandrerkvinder, der er underlagt social kontrol, med at komme i arbejde.

LÆS OGSÅ Forsvarsministeren: Vi skal anerkende indsats for veteranerne

– Det glæder mig, at der nu er sat penge af til at sætte ind over for den sociale kontrol, der har en massiv indvirkning på, hvor mange ledige indvandrerkvinder der kommer i job. Vi må og skal være bedre til at spotte og håndtere social kontrol i jobcentrene, og her kan andre kommuner lære af, hvordan vi har gjort i København, siger Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Beskæftigelses- og integrationsborgmester uddyber, at København allerede er langt med en række initiativer.

Fra januar er indsatsen mod social kontrol på arbejdsmarkedet skærpet ved blandt andet at ansætte fem nye social kontrol-vejledere på Jobcenter København og efteruddanne kommunens jobkonsulenter.

Social kontrol-vejlederne skal fremover rådgive og hjælpe jobkonsulenterne, når de ude på jobcentrene møder kvinder, der udviser tegn på at ligge under for social kontrol.

LÆS OGSÅ KL: Positivt at udspil sætter barnet og det socialfaglige arbejde i centrum

Vejlederne skal også inddrage kvindernes ægtefæller og familie, så der bliver en fælles forståelse i familien af, at en kvinde har ret og pligt til at deltage på arbejdsmarkedet og i aktivering og dermed støtte kvindens ønske om at ville arbejde.

– I dagens Danmark findes der ægtemænd, familier og omgangskredse, der presser kvinder til ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og til at sige nej til job eller praktikforløb på arbejdspladser, hvor der arbejder mænd. Det må vi aldrig acceptere, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Rapport dokumenterede social kontrol

Den nye indsats kommer i kølvandet på en rapport fra 2020, som Als Research har lavet for Københavns Kommune, blandt knap 400 jobcentermedarbejdere.

Den viste bl.a., at hver tredje jobcentermedarbejder har oplevet, at ledige etniske minoritetskvinder direkte har givet udtryk for, at de presses af deres familie eller omgangskreds til ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

LÆS OGSÅ Ny viden
FOR ABONNENTER

Cecilia Lonning-Skovgaard opfordrer nu andre kommuner til at bruge København som inspiration.

– Nu er pengene der for kommunerne, så hvis de vil vide mere om, hvordan de kan bruges mest fornuftigt, deler vi gerne ud af vores viden. Vi må aldrig acceptere, at kvinder bliver isoleret i hjemmet, fordi deres familie eller omgangskreds har et forældet kvindesyn. Kvinderne skal vide, at vi er klar med en udstrakt hånd. Og at de trygt kan række ud og gribe den, siger beskæftigelses- og integrationsborgmesteren i København. tkn@kl.dk

Det går pengene til

13 mio. kroner til uddannelse og opkvalificering af fagfolk til opsporing og håndtering af negativ social kontrol

3,8 mio. kroner til inddragelse af civilsamfundsaktører –  styrket bevilling til foreningen Søstre mod vold og kontrol

12,4 mio. kroner til styrket exit for ofre for negativ social kontrol, herunder etablering af flere udslusningsboliger

10,8 mio. kroner til udvidelse af sikkerhedskonsulentordningen

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Ny politisk aftale om midler til bekæmpelse af social kontrol Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger