Aarhus er den by i Danmark med flest unge hjemløse sammenlignet med indbyggertallet. Foto Colourbox
Aarhus er den by i Danmark med flest unge hjemløse sammenlignet med indbyggertallet. Foto Colourbox
26.01.2021 kl. 11.04

En investering på 23 millioner i hjemløse aarhusianere

Et socialt investeringsprogram på 23 millioner kroner, som fonde, kommunen med flere står bag, skal hjælpe hjemløse unge aarhusianere væk fra gader og herberger og over i egen bolig.

I perioden fra 2009 til 2019 er antallet af hjemløse steget med 30 procent. Særligt gruppen af unge hjemløse er vokset i den periode. Nu har Den Sociale Investeringsfond (DSI), Hjem til Alle, Aarhus Kommune, Bikubenfonden og Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus indgået et samarbejde om et socialt investeringsprogram, der skal løfte unge hjemløse aarhusianere ud af hjemløshed.

Programmet baseres på den såkaldte Housing First strategi, der som udgangspunkt har, at den hjemløse først og fremmest skal have en bolig. Sideløbende kan man arbejde med sociale indsatser.

Folketinget besluttede i december 2018 at etablere Den Sociale Investeringsfond. Fondens arbejde består i at udvikle og udbrede indsatser på en række store velfærdsområder for herigennem at skabe bedre liv, mindske offentlige udgifter og danne grundlag for nye offentlige og private investeringer i velfærd.

De første indsatser i investeringsprogrammet for hjemløse i Aarhus forventes at begynde i de første måneder af 2021.

LÆS OGSÅ Akademi skal lære borgere at mestre livet
FOR ABONNENTER

Først bolig

Målet er flere unge hjemløse i egen bolig, bedre trivsel og, for de mest ressourcestærke, at komme i arbejde. I alt investerer Bikubenfonden, Rådet for Sociale Investeringer og Den Sociale Investeringsfond 23 millioner kroner i indsatser, som Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune skal levere til de unge hen over de næste tre år.

Indsatserne bygger som sagt på Housing First-strategien, som både herhjemme og i udlandet er en af de bedst dokumenterede indsatser i forhold til at lykkes med at få hjemløse væk fra gader og sofaer hos bekendte til egen fast bolig.

Bestyrelsesformand i DSI, Karen Hækkerup, forklarer, at investeringsprogrammet letter den økonomiske byrde ved indsatserne for kommunen.

– Målet med investeringen er at tilbyde flere unge hjemløse den Housing First indsats, som vi ved virker. Det gør vi ved at fjerne en af de helt store økonomiske barrierer for kommunerne nu og her, fordi de med dette sociale investeringsprogram kan få dækket det beløb, de ellers ville få af staten ved at tilbyde en herbergsplads, siger hun og fortsætter:

LÆS OGSÅ Det betaler sig at være på forkant med sårbare børn og unge

– Det gør det lettere for kommunen at give de unge hjemløse den indsats, som vi ved hjælper dem mest, og som på sigt også giver samfundsøkonomisk bedst mening, fordi de unge i højere grad får et liv, hvor de er selvforsørgende. Vi er meget glade for, at Aarhus Kommune vil være pioner og gå forrest i forsøget med at skabe en økonomisk model, der kan bringe flere unge hjemløse på ret kurs, siger Karen Hækkerup.

Bygger på erfaringer

Aarhus Kommune har allerede gode erfaringer med Housing First-initiativer. Det sociale investeringsprogram skal ses i forlængelse af dette arbejde. Det består af en social indsats til de mest udsatte unge hjemløse og en tidlig, intensiv og beskæftigelsesrettet indsats til de unge hjemløse, der er nærmere job og uddannelse. For begge grupper gælder det, at de får en fast bolig med intensiv støtte efter Housing First-principper i forbindelse med forløbet.

Hjem til Alle er en alliance, der arbejder for at stoppe hjemløshed blandt unge.

– Ingen ung skal være hjemløs i Danmark, og der er brug for, at vi går fra at håndtere hjemløshed til at stoppe den. Vi ved fra udlandet, at der findes en vej, nemlig at alle hjemløse mødes med Housing First – et tilbud om bolig med støtte. Det er meget opløftende, at Aarhus Kommune viser vejen – forhåbentlig til inspiration for andre kommuner, siger direktør i Hjem til Alle, Vibe Klarup.

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, Kristian Würtz (S), understreger, at Aarhus har arbejdet med at bekæmpe stigende hjemløshed de seneste år, særligt blandt unge.

– Vi ved, at nøglen er indsatser, der hurtigt hjælper de unge i egen bolig, og som samtidig sætter målrettet ind med fællesskaber, uddannelse og job. Derfor er dette samarbejde om en massiv investering i nye Housing First-initiativer et stort skridt i arbejdet med at bringe unge væk fra hjemløshed og i retning af gode ungdomsliv i Aarhus, siger Kristian Würtz.

Bikubenfonden stiller en underskudsgaranti, der gør Aarhus-casen mere attraktiv at gå ind i for investorer.

– Det kræver mod og engagement at afprøve sociale investeringer som en vej til at nyskabe løsninger på komplekse sociale problemer som den stigende hjemløshed blandt unge. Det mod og det engagement udviser Aarhus Kommune med dette investeringsprojekt, som vil kaste værdifulde erfaringer af sig dels ift. at stoppe hjemløshed i Danmark, dels ift. sociale investeringer som metode, siger direktør Bikubenfonden, Søren Kaare-Andersen. tkn@kl.dk 

Unge hjemløse i Aarhus

Siden 2009 er antallet af hjemløse i Danmark steget med 30 pct., så der ved den seneste hjemløsetælling i 2019 blev registreret 6.431 mennesker i hjemløshed. De unge mellem 18-29 år udgør 30 pct. af mennesker i hjemløsesituationer, og antallet er steget med 72% i perioden 2009 til 2019.

Aarhus Kommune har en særlig udfordring ift. unge hjemløse og er den by i Danmark med relativt flest unge hjemløse sammenlignet med indbyggertallet. Ifølge den seneste hjemløsetælling fra 2019 var 319 af de i alt 750 hjemløse i Aarhus unge mellem 18-29.

På den baggrund har byrådet i Aarhus vedtaget en målsætning om at halvere antallet af unge hjemløse mellem 18-24 år på fem år, frem til 2024.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: En investering på 23 millioner i hjemløse aarhusianere Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger