Der er behov for at prioritere anderledes efter genåbningen, mener næstformand i Danmarks Lærerforening Dorte Lange. Foto DLF/Kristian Brasen
Der er behov for at prioritere anderledes efter genåbningen, mener næstformand i Danmarks Lærerforening Dorte Lange. Foto DLF/Kristian Brasen
25.01.2021 kl. 13.07

DLF: Der skal være mere fleksibilitet, når skolerne åbner igen

Når skolerne genåbner efter corona-hjemsendelse, skal skolerne i en periode have mulighed for en mere fleksibel anvendelse af de eksisterende ressourcer. For eksempel skal man droppe understøttende undervisning, mener Danmarks Lærerforening.

Ifølge Danmarks Lærerforening vil alle elever kunne komme godt videre, hvis skolerne får mulighed for at gøre den rigtige indsats, når de åbner igen.

Fagligheden og trivslen har i nogle tilfælde lidt under nedlukningen af den fysiske undervisning. Men det er muligt at indhente det forsømte, hvis skolerne får de fornødne redskaber til målrettede tiltag for eleverne. Danmarks Lærerforening har videregivet klare ønsker til undervisningsministeren om mere lokal frihed til at indrette undervisning så den tilgodeser elevernes forskellige behov.

– Vi kan få alle elever med igen. Det er jeg helt overbevist om. Det er meget forskelligt fra elev til elev, hvad behovet er. Derfor er det afgørende, at vi frigiver ressourcer ude på skolerne, så de kan bruges i lærernes arbejde med undervisningen. Undervisning er en social aktivitet. Vi lærer bedst i fællesskaber, og lærerne kan, for eksempel med to lærere i klassen, imødekomme de enkelte elevers behov, siger Dorte Lange, der er næstformand i Danmarks Lærerforening i en pressemeddelelse.

To lærer fremfor understøttende undervisning

Konkret foreslår Danmarks Lærerforening, at skolerne i en periode får mulighed for en mere fleksibel anvendelse af de eksisterende ressourcer – og friholdes for ressourcebindende projekter. Det betyder blandt andet, at man bør suspendere den understøttende undervisning og i stedet etablere tolærerordninger i en række fag samt holddeling.

LÆS OGSÅ Bornholm melder sig klar til elever på mandag

– Vi ved, at elevernes udbytte af undervisningen stiger betragteligt, når lærerne har mere tid til den enkelte. Derfor er der behov for markante prioriteringer, så det er muligt for lærerne at løfte opgaven. Det er klart, at det bliver et intenst forår ude i klasselokalerne, men med de rigtige forudsætninger kan vi sikre både faglighed og trivsel, der i øvrigt er to sider af samme sag, siger Dorte Lange.

Udover suspendering af understøttende undervisning peger forening på muligheden for, at elever på for eksempel mellemtrinnet modtager noget af undervisningen digitalt som fjernundervisning for at frigive nogle timer til holddeling. Det lokale samarbejde mellem kommuner, skoler og lærere skal lave retningslinjer med alle skoler om, hvordan skolevæsnet benytter de fleksible anvendelser på lokalt niveau.

– Vi kan klare en del inden for de eksisterende økonomiske rammer, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi har et stort ønske om flere midler. Det vil højne kvaliteten af undervisningen, hvis vi kan bygge fagligheden op omkring spændende oplevelser med eleverne, siger næstformand Dorte Lange i pressemeddelelsen. tkn@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: DLF: Der skal være mere fleksibilitet, når skolerne åbner igen Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger