Colourbox
Colourbox
12.01.2021 kl. 08.42

Kursus redder pårørende fra stress og depression

Pårørende til alvorligt syge er i stor risiko for selv at blive ramt. Et særligt kursus for pårørende, der nu bruges i 51 kommuner, nedsætter risikoen for ensomhed og depression betydeligt, viser en evaluering.

Mere end 750.000 pårørende til alvorligt syge i Danmark er i risiko for selv at blive syge på grund af ekstra belastninger. Pårørende, der har deltaget i indsatsen ”Lær at tackle hverdagen som pårørende”, har oplevet et mærkbart løft i deres trivsel og oplever reduceret risiko for langvarig stress og depression. Det viser en evaluering fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Indsatsen er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune. 

Næsten hver anden pårørende føler sig deprimeret, hver tredje føler sig stresset og oplever negativ indvirkning på sit arbejdsliv, og hver femte fortæller, at de selv er blevet langvarigt syge på grund af deres situation.

”Lær at tackle hverdagen som pårørende” er et kort forløb, der er udviklet af den almennyttige forening "Komiteen for Sundhedsoplysning" for satspuljemidler. Kurset ruster deltagerne til at håndtere de store udfordringer, der ofte følger med, når man er nærtstående til en syg. Det kan være udfordringer som for eksempel frustrationer og magtesløshed, usikkerhed om fremtiden, social isolation og en øget mængde praktiske opgaver, som man føler et stort ansvar for. Forløbet får deltagerne til at trives bedre. De undgår samtidig i højere grad selv at blive syge af stress eller depression. 

Begyndte i Borgerrepræsentationen

Startskuddet til Lær at tackle-forløbet kom i 2015, da det daværende medlem af Københavns Borgerrepræsentation Michael Gatten stillede forslaget om et kursus for pårørende. Det gjorde han første gang som medlem af Nyhedsmagasinet Danske Kommuners panel Byrådet på Folkemødet på Bornholm. Den daværende Venstremand og senere Radikale politiker tog efterfølgende forslaget med sig hjem til Borgerrepræsentationen, der var med på ideen.

LÆS OGSÅ Aarhus vil være røgfri

I 2016 begyndte Komiteen for Sundhedsoplysning udviklingen af kursusforløbet i samarbejde med Københavns Kommune. Fra 2018 kunne forløbet kvit og frit rulles ud i alle kommuner, der ønskede det, med støtte fra Sundheds- og Ældreministeriets satspuljemidler.

Sundheds- og omsorgsborgmester i København, Sisse Marie Welling (SF), er ikke i tvivl om, at kurset gør en stor forskel for de pårørende.

– Når ens nærmeste bliver syg, rammes hele familien. Det trækker enormt store veksler på de pårørende, og kan i værste fald medføre, at de også bliver syge – for eksempel med angst, stress eller depression. Jeg er superstolt af, at vi i København har været med til at udvikle denne indsats, som gør en positiv forskel, og som mindsker risikoen for, at de pårørende selv bliver syge. Indsatsen kommer mange borgere til gavn, og kurserne er et godt eksempel på det fokus, vi har på at udvikle vores hjælp og støtte til pårørende, siger hun.

Markant bedre trivsel

Og det er ikke bare en fornemmelse, Sundheds- og omsorgsborgmesteren har. Det Nationale Forsknings- og Analyse center for Velfærd (VIVE) har nemlig evalueret Lær at Tackle.

VIVEs evaluering konkluderer, at deltagerne føler større trivsel, mindre ensomhed, mindre belastning, mindre ensomhed og føler mere tiltro til at kunne opnå praktisk og følelsesmæssig støtte fra omgivelserne (self-efficacy).

Målt med WHO-5 – et trivselsindeks – stiger den gennemsnitlige trivselsscore med 16 point fra 45 point til 61 point, hvilket er en signifikant mærkbar øget trivsel for deltagerne.

Og konkret er 74 procent af deltagerne uden for umiddelbar risiko for depression eller stressbelastning efter kurset mod 42 procent før kurset.

Ligeledes er 41 procent af deltagerne mindre ensomme efter kurset end før kurset.

Desuden er 88 procent af kursisterne "tilfredse eller meget tilfredse" med kurset, mens 94 procent vil anbefale forløbet til andre. Resultaterne er baseret på en undersøgelse blandt 532 kursister i 39 kommuner. 

Evalueringen offentliggøres i dag 12. januar 2021 på konferencen "Pårørende i fremtiden – hvordan styrkes medgang i modgang?" Konferencen foregår virtuelt og er arrangeret af Komiteen for Sundhedsoplysning. Den kan følges gratis online fra klokken 12.30.

Link til konferencen her.

Frirum med forståelse

I Vesthimmerlands Kommune har man siden 2018 udbudt indsatsen, som afdelingsleder i kommunens Sundhedscenter, Franz Bundgaard Larsen, udtrykker stor tilfredshed med: 

– Vi har prioriteret at give vores borgere dette tilbud, fordi vi kan se, at det giver dem et frirum med gensidig forståelse og konkrete redskaber til også at leve deres eget liv. Set fra min stol er det en god investering, for det er med til at tage mange udfordringer i opløbet for borgeren, og dermed også for kommunen.

Chefkonsulent Malene Norborg Petersson fra Komiteen for Sundhedsoplysning forklarer, at der indtil videre er satspuljemidler til og med 2021.

– Her ligger en færdigproduceret indsats med dokumenterede resultater, som kommunerne bare kan sige, at de gerne vil have. Vi uddanner instruktørerne for kommunerne. Der er tale om et såkaldt pier to pier koncept. Instruktørerne er personer, der selv har stået i pårørendesituationen, siger Malene Norborg Petersson.

Evalueringen viser, at deltagere i forløbene ofte er kvinder over 60 år. Den største gruppe af deltagere er pårørende til demente – 24 procent. Den næststørste gruppe er pårørende til personer med depression – 21 procent.

– Derudover er der pårørende til kræftpatienter og psykiatriske diagnoser med videre. Det, man kan sige, er, at pårørende på tværs af diagnoserne som regel har samme udfordringer, siger Malene Norborg Petersson. tkn@kl.dk 

 

LÆR AT TACKLE hverdagen

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er udviklet i samarbejde med Københavns Kommune.

Forløbet har en ugentlig mødegang a 2,5 time syv uger i træk. Instruktørerne har selv erfaring som pårørende og fungerer som positive rollemodeller. De er uddannet og certificeret i at undervise ud fra en detaljeret manual.

Pårørendeindsatsen udspringer af det evidensbaserede program LÆR AT TACKLE, der er udviklet på Stanford Universitet, i USA. Indsatsen bygger på social kognitiv teori og blev initieret i Danmark af Sundhedsstyrelsen i 2004. Se tidligere evalueringer af pårørendeindsatsen HER. 

Følgende kommuner udbyder indsatsen: Albertslund, Allerød, Assens, Bornholm, Brønderslev-Dronninglund, Esbjerg, Fanø, Fredensborg, Fredericia, Frederiksberg, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Haderslev, Halsnæs, Hedensted, Helsingør, Herlev, Herning, Hillerød, Horsens, Hvidovre, Ikast-Brande, København, Køge, Langeland, Lyngby-Taarbæk, Mariagerfjord, Nordfyn, Næstved, Odense, Odsherred, Randers, Rebild, Ringkøbing- Skjern, Roskilde, Rudersdal, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Slagelse, Solrød, Thisted, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Vesthimmerland, Viborg, Aabenraa og Aalborg kommuner. 

Oplysninger om støtte, opstart og drift fås ved henvendelse til chefkonsulent Malene Norborg Petersson, Komiteen for Sundhedsoplysning.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kursus redder pårørende fra stress og depression Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger